Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120989
lieky
167,99 € 30. 04. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL120990
lieky
4 774,62 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120991
lieky
3 269,94 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120992
lieky
435,01 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120064
voda stolová
175,80 € 30. 04. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120160
potraviny
872,52 € 30. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120161
potraviny
467,70 € 30. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120162
potraviny
719,33 € 30. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120163
potraviny
72,00 € 30. 04. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120164
potraviny
10,64 € 30. 04. 2012 TALENT, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, 31679048
DFS120142
vyšetrenia zamestnancov NOÚ
883,00 € 30. 04. 2012 Slovenská zdravotnícka univerzta, Limbová 12, 833 03 Bratislava, 165361
DFS120143
metrologické výkony
248,08 € 30. 04. 2012 Slovenská legálna metrol n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 1, 37954521
DFŠ120594
ŠZM
395,00 € 30. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFŠ120595
ŠZM
533,20 € 30. 04. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFŠ120596
ŠZM
1 058,40 € 30. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120597
ŠZM
1 058,40 € 30. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120598
ŠZM
1 058,40 € 30. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120599
ŠZM
1 673,63 € 30. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120600
ŠZM
1 673,63 € 30. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120601
ŠZM
1 673,63 € 30. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120602
ŠZM
1 673,63 € 30. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120603
ŠZM
297,42 € 30. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120604
ŠZM
1 673,63 € 30. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120605
ŠZM
1 673,63 € 30. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120606
ŠZM
58,83 € 30. 04. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120607
ŠZM
197,65 € 30. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120608
ŠZM
1 363,03 € 30. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120609
ŠZM
25,64 € 30. 04. 2012 MEDIKO s.r.o., Kvetná 13, 820 05 Bratislava, 31402917
DFŠ120610
ŠZM
115,20 € 30. 04. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFŠ120611
ŠZM
1 562,40 € 30. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120612
ŠZM
3 351,72 € 30. 04. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120613
ŠZM
161,11 € 30. 04. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ120614
ŠZM
350,40 € 30. 04. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ120615
ŠZM
1 717,20 € 30. 04. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120616
ŠZM
1 717,20 € 30. 04. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120617
ŠZM
1 717,20 € 30. 04. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120618
ŠZM
1 717,20 € 30. 04. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120619
ŠZM
1 717,20 € 30. 04. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFE120029
odber elektrickej energie Stratená - 3-5/2012
1 690,00 € 27. 04. 2012 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
DFL120927
lieky
1 402,50 € 27. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120928
lieky
999,00 € 27. 04. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFL120929
lieky
592,82 € 27. 04. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL120930
lieky
190,48 € 27. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120931
lieky
1 904,76 € 27. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120932
lieky
798,01 € 27. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120933
lieky
1 598,00 € 27. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120934
lieky
597,00 € 27. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120935
lieky
1 405,00 € 27. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120936
lieky
594,00 € 27. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120937
lieky
1 828,64 € 27. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657

Stránky