Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120101
tovar - elektroinštalačný materiál
577,00 € 06. 03. 2012 HAGARD: HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra, 34144650
DFV120102
tovar - ZT
303,29 € 06. 03. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFV120103
ZT - kábel k sondám
1 095,00 € 06. 03. 2012 Aspironix s.r.o., Hradčanské nám.60/12, 118 00 Praha, 29040736
DFV120104
ZT - pulzný oximeter
468,00 € 06. 03. 2012 SELVIT s.r.o., Stodolova 12, 010 15 Žilina, 36370053
DFV120105
tovar - stoličky a lekárničky presklené
2 343,60 € 06. 03. 2012 ČECHOVO, s.r.o., Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov, 46186484
DFV120106
tovar - ponožky dámske a pánske
1 087,80 € 06. 03. 2012 V.H.Dizajn, Horská 1312/26, 958 06 Partizánske, 35250674
DFV120107
tovar - kancelárske, hygienické a kuchynské potreby
1 191,05 € 06. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120108
tovar - paplón a mikiny
1 588,80 € 06. 03. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120109
tovar - deky
672,00 € 06. 03. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFL120518
lieky
158,99 € 05. 03. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120065
potraviny
856,08 € 02. 03. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120066
potraviny
2 238,53 € 02. 03. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120067
potraviny
411,31 € 02. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120068
potraviny
266,32 € 02. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFU120095
servisné práce na VZT
1 065,96 € 02. 03. 2012 Johnson Controls Intern.,s.r.o, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, 31363695
DFU120096
servisné služby - ZT
300,00 € 02. 03. 2012 C-Consulting LabTechnologies, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, 44506112
DFU120097
oprava anestéziologického prístroja
173,81 € 02. 03. 2012 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01 Stará Turá, 37022911
DFU120098
oprava lekár. nástrojov
1 184,10 € 02. 03. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava, 44174110
DFU120099
oprava digitálneho mamografu
60,00 € 02. 03. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFU120101
zľava za skorú platbu faktúry - DFU120043
29,58 € 02. 03. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFV120096
tovar - čistiace a hygienicke potreby
115,01 € 02. 03. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFV120097
tovar - V-DYNAMAX
531,60 € 02. 03. 2012 EURO-VAT s.r.o., Alekšince, 951 22 Aleksince 231, 18049397
DFV120098
tovar - kefa na riad
39,29 € 02. 03. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120099
tovar - kancelárske kreslo
374,40 € 02. 03. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120100
zľava za skorú platbu faktúry - DFV110697
27,04 € 02. 03. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFS120061
prenájom prístroja
60,08 € 01. 03. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFS120062
rozbor vzoriek vody z kotolne
159,60 € 01. 03. 2012 AQUATECH, Tureň 326, 903 01 Senec, 34337164
DFU120091
vyčistenie 2 bojlerov na ubytovňaVlárska
2 565,97 € 01. 03. 2012 DUOS-Chem s.r.o., Karloveská 6, 841 05 Bratislava, 30775809
DFU120092
servis ZT
300,00 € 01. 03. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFU120093
údržba motor. vozidla
181,89 € 01. 03. 2012 Ilja Weigl, Lomnická 3, 841 10 Bratislava, 30138841
DFU120094
oprava chladiaceho boxu
158,95 € 01. 03. 2012 Jozef Kmeť-SCHZ, Štefánikova 19, 900 28 Ivánka pri Dunaji, 17605326
DFV120095
tonery a kazety HP
1 629,24 € 01. 03. 2012 Procesná automatizácia a.s.Košice, Strojárenská 1, 040 01 Košice, 31652573
DFL120424
lieky
253,44 € 29. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120425
lieky
11 616,00 € 29. 02. 2012 Medic International s.r.o., Desiata ul. 19, 831 01 Bratislava, 44023707
DFL120426
lieky
426,52 € 29. 02. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL120427
lieky
65 177,20 € 29. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120428
lieky
4 735,50 € 29. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120429
lieky
2 535,69 € 29. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120430
lieky
91,30 € 29. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120431
lieky
1 811,04 € 29. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120432
lieky
84,90 € 29. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120433
lieky
633,82 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120434
lieky
48 591,40 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120435
lieky
31 459,45 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120436
lieky
185,02 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120437
lieky
2 657,22 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120438
lieky
5 439,72 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120439
lieky
297,44 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120440
lieky
3 057,20 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120441
lieky
2 883,09 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657

Stránky