Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120221
kancelárske kreslá
1 140,82 € 03. 05. 2012 MANUTAN Slovakia s.r.o., Lanová 8, 821 01 Bratislava, 35885815
DFV120222
tovar - kancelárske a hygienické potreby
1 332,19 € 03. 05. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120223
tovar - čistiace a hygienické potreby
1 841,76 € 03. 05. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFV120224
ZT - 4 ks chladničiek Liebherr
5 136,00 € 03. 05. 2012 ILABO s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava, 35713119
DFV120225
tovar - tlačivá
4 930,80 € 03. 05. 2012 Formát plus spol. s r.o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35834293
DFV120226
tovar - vložky do zámkov, zámky
485,51 € 03. 05. 2012 Brakl & syn, Ing. Emil Brakl, Jašíkova 11, 821 03 Bratislava, 11656417
DFV120227
tovar - hygien. potreby
70,08 € 03. 05. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFV120228
tovar - dezinfekčné prostriedky
2 220,69 € 03. 05. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFV120229
tovar - hygienické potreby
183,96 € 03. 05. 2012 Persona, s.r.o., Šustekova 9, 851 04 Bratislava, 35900865
DFV120230
tovar - hygienické potreby
2 095,87 € 03. 05. 2012 Persona, s.r.o., Šustekova 9, 851 04 Bratislava, 35900865
DFL120696
lieky
16 407,19 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120948
lieky
1 904,71 € 30. 04. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL120949
lieky
1 904,71 € 30. 04. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL120950
lieky
1 904,71 € 30. 04. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL120951
lieky
1 904,71 € 30. 04. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL120952
lieky
761,88 € 30. 04. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL120953
lieky
250,25 € 30. 04. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120954
lieky
410,52 € 30. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120955
lieky
1 780,13 € 30. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120956
lieky
1 196,80 € 30. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120957
lieky
1 062,82 € 30. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120958
lieky
1 762,20 € 30. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120960
lieky
1 737,45 € 30. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120961
lieky
689,70 € 30. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120962
lieky
7 273,12 € 30. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120963
lieky
2 484,92 € 30. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120964
lieky
39,55 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120965
lieky
39,55 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120966
lieky
24 196,92 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120967
lieky
701,81 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120968
lieky
827,85 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120969
lieky
995,66 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120970
lieky
1 214,66 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120971
lieky
1 729,20 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120972
lieky
1 181,18 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120973
lieky
636,02 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120974
lieky
116,60 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120975
lieky
20 105,80 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120976
lieky
18 529,64 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120977
lieky
83 424,00 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120978
lieky
7 644,50 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120979
lieky
229,90 € 30. 04. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120980
lieky
1 736,57 € 30. 04. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120981
lieky
550,00 € 30. 04. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL120982
lieky
44,64 € 30. 04. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL120983
lieky
690,00 € 30. 04. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL120984
lieky
699,60 € 30. 04. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL120985
lieky
20,90 € 30. 04. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL120987
lieky
4 907,72 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120988
lieky
3 777,19 € 30. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657

Stránky