Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFE120014
odber zemného plynu Klenová 2/12
102 298,93 € 09. 03. 2012 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFE120015
odber zemného plynu Vlárska 2/12
9 899,45 € 09. 03. 2012 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFK120013
KRV
3 330,74 € 09. 03. 2012 Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená, 634891
DFS120078
zabezpečovanie úloh v oblasti PO 2/12
272,19 € 09. 03. 2012 Darina Urbánková, Damborského 7, 949 01 Nitra, 37646443
DFU120115
oprava prístroja
212,53 € 09. 03. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFV120113
tovar
807,41 € 09. 03. 2012 HAGARD: HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra, 34144650
DFV120114
tovar - tonery
38,09 € 09. 03. 2012 Procesná automatizácia a.s.Koš, Strojárenská 1, 040 01 Košice, 31652573
DFV120115
tovar - zahradz.bariéra
226,56 € 09. 03. 2012 Kwesto s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra, 35833289
DFV120116
tovar - OOPP
1 792,93 € 09. 03. 2012 V.H.Dizajn, Horská 1312/26, 958 06 Partizánske, 35250674
DFI120007
ZT - Sterilizátor horkovzdušný pre OCS
8 313,60 € 08. 03. 2012 BMT, s.r.o., Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany, 31444571
DFK120011
krv
22 434,46 € 08. 03. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFK120012
krv
2 144,44 € 08. 03. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFO120036
voda stolová
274,74 € 08. 03. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFO120037
medicinálne plyny
2 446,15 € 08. 03. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120077
nájomné za medicinálne fľaše
905,45 € 08. 03. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFV120110
tovar - V-DYNAMAX
318,00 € 08. 03. 2012 EURO-VAT s.r.o., Alekšince, 951 22 Aleksince 231, 18049397
DFV120111
tovar - dezinfekčný prostriedok
533,40 € 08. 03. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFV120112
spotrebný tovar
42,00 € 08. 03. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFK120010
krv
858,21 € 07. 03. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFL120493
lieky
2 268,22 € 07. 03. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120494
lieky- dobropis
2 535,69 € 07. 03. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFP120072
potraviny
600,64 € 07. 03. 2012 PRVÁ BRATISLAV.PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFS120071
laboratórne vyšetrenia 02/12 HTO
1 769,15 € 07. 03. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120072
spracovanie dát za 01/2012
596,40 € 07. 03. 2012 PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1, 36276847
DFS120073
daňové poradenstvo za 02/12
270,00 € 07. 03. 2012 Ing. Anna Mirdová, Trnavská 177/82A, 821 05 Bratislava, 10793
DFŠ120290
ŠZM
2 351,47 € 07. 03. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFU120113
servis ZT
644,80 € 07. 03. 2012 MERCI SLOVAKIA , s.r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, 35765178
DFE120012
odber el.energie Modra 03/12
130,29 € 06. 03. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFI120006
ZT - Kolposkop Mikro
11 946,00 € 06. 03. 2012 MIKRO s.r.o., Martinská 30, 821 05 Bratislava, 35763272
DFO120035
medicinálne plyny
498,34 € 06. 03. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFP120069
potraviny
307,08 € 06. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120070
potraviny
2 347,27 € 06. 03. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120071
potraviny
349,18 € 06. 03. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFS120063
prenájom rohoží
244,56 € 06. 03. 2012 Lindstrom s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, 35742364
DFS120066
upratovacie práce po maľovaní za 2/2012
409,43 € 06. 03. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS120067
čistenie automatu
139,44 € 06. 03. 2012 ClearWater s.r.o., Galvaniho ul. 10, 821 04 Bratislava, 35878690
DFS120068
poradenské služby a realizácia VO 2/2012
1 440,00 € 06. 03. 2012 PRO-TENDER s.r.o., Stierova 1132/1, 040 23 Košice, 36591084
DFS120069
údržba hardware,siete za 2/2012
1 200,00 € 06. 03. 2012 Martin Riška, Hronská 30, 821 07 Bratislava, 40474615
DFS120070
tech.podpora programu PCS 2/2012
3 936,96 € 06. 03. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFT120058
telef.poplatok - 2/2012
8 394,97 € 06. 03. 2012 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, 35763469
DFU120102
sklenárske práce
18,30 € 06. 03. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120103
servisný paušál 2/2012
127,15 € 06. 03. 2012 MAQUET Medizintechnik Vertrieb, Šoltézovej 12, 811 08 Bratislava, 35876859
DFU120104
práce v kotolni
200,00 € 06. 03. 2012 Jozef Kamen, Brezová 555, 925 32 Veľká Mača, 33890498
DFU120105
práce v kotolni
158,40 € 06. 03. 2012 Jozef Kamen, Brezová 555, 925 32 Veľká Mača, 33890498
DFU120106
oprava prístroja
336,00 € 06. 03. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFU120107
servis prístroja 2/2012
11 886,73 € 06. 03. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFU120108
oprava prístroja
593,90 € 06. 03. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120110
výmena ventilátorov na ORO
1 375,20 € 06. 03. 2012 GEA Klimatizácia s.r.o., Odborárska 3, 831 02 Bratislava, 35689161
DFU120111
servis zdravotníckych prístrojov
3 300,00 € 06. 03. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120112
servisný paušál ZT - 02/12
799,72 € 06. 03. 2012 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446

Stránky