Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120123
tovar - tlačivá
1 938,12 € 14. 03. 2012 Formát plus spol. s r.o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35834293
DFE120016
odber el.energie Klenová 2/12
35 462,93 € 13. 03. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120017
odber el.energie RTO 2/12
4 192,55 € 13. 03. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120018
odber el.energie Vlárska 2/12
5 114,75 € 13. 03. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120019
vodné, stočné 02/12 Klenová
12 465,96 € 13. 03. 2012 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFK120014
krv
990,22 € 13. 03. 2012 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru, 064 01 Stará Ľubovňa, 37886851
DFK120015
krv
3 727,74 € 13. 03. 2012 Vranovská nemocnica n.o., M.R.Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou, 37887068
DFK120016
krv
3 187,60 € 13. 03. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFO120040
medicinálne plyny
159,94 € 13. 03. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFO120041
Revue medicíny v praxi r.2012 - vyúčt.fa
9,60 € 13. 03. 2012 MAURO Slovakia s.r.o., Dunajská 58, 811 08 Bratislava, 35947047
DFP120076
potraviny
4 946,27 € 13. 03. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120077
potraviny
371,57 € 13. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFU120121
odborné prehliadky tlakov.zariadení v kotolni
360,00 € 13. 03. 2012 Ivan Balážik, Urmince, 956 02 Urmince 189, 11744847
DFU120122
odborné prehliadky tlakov.zariadení v kotolni
642,34 € 13. 03. 2012 Peter Dimitrov, Vidlicova 15, 831 01 Bratislava, 11650613
DFV120117
tovar - čistiace prostriedky
1 280,16 € 13. 03. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFV120118
tovar - čistiace prostriedky
711,82 € 13. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120119
tovar - batérie
48,96 € 13. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120120
tovar - vodoinštalačný materiál
1 304,02 € 13. 03. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFV120121
tovar - vodoinštalačný materiál
1 011,04 € 13. 03. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFL120495
lieky
1 134,58 € 12. 03. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120496
lieky
359,83 € 12. 03. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL120497
lieky
15,22 € 12. 03. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL120498
lieky
288,29 € 12. 03. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL120499
lieky
5,90 € 12. 03. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFL120500
lieky
5,90 € 12. 03. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFL120501
lieky
267,07 € 12. 03. 2012 BIO-CONSULT Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, 35700220
DFL120502
lieky
1 509,98 € 12. 03. 2012 BIO-CONSULT Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, 35700220
DFL120503
lieky
267,07 € 12. 03. 2012 BIO-CONSULT Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, 35700220
DFL120504
lieky
6 900,21 € 12. 03. 2012 BIO-CONSULT Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, 35700220
DFL120505
lieky
358,73 € 12. 03. 2012 C-Consulting LabTechnologies, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, 44506112
DFL120506
lieky
739,40 € 12. 03. 2012 C-Consulting LabTechnologies, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, 44506112
DFL120507
lieky
684,76 € 12. 03. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120508
lieky
826,95 € 12. 03. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 , 35860537
DFL120509
lieky
294,36 € 12. 03. 2012 MEDESA SK s.r.o., Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 36822167
DFL120510
lieky
2 416,70 € 12. 03. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL120511
lieky
237,90 € 12. 03. 2012 Pharmacare Slovakia s.r.o., Farského 34, 949 01 Nitra, 36246590
DFL120512
lieky
458,40 € 12. 03. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL120513
lieky
891,48 € 12. 03. 2012 EUREX MEDICA s.r.o., Na Šefranici 10, 010 01 Žilina, 36392944
DFL120514
lieky
137,50 € 12. 03. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL120515
lieky
600,89 € 12. 03. 2012 SHIMADZU SLOVAKIA o.z., Rontgenova 28, 851 01 Bratislava, 31363237
DFL120516
lieky
1 228,00 € 12. 03. 2012 Fermentas Life Sciences SRN, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFL120517
lieky
7 287,72 € 12. 03. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120519
lieky
10 050,00 € 12. 03. 2012 PentaGen s.r.o. ČR, Ke Klínku 143, 273 51 Horní Bezděkov, 27865410
DFP120073
potraviny
524,32 € 12. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120075
potraviny
273,90 € 12. 03. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFS120080
poskytnutie právnych služieb
4 651,20 € 12. 03. 2012 JUDr. Pavol Kollár, Lehotského 4, 811 06 Bratislava, 31783287
DFS120081
poplatok za zdrav.programy za 3/2012
226,80 € 12. 03. 2012 SOFTPROGRES, E. Belluša 4, 921 01 Piešťany, 14123738
DFU120118
servis laboratórnej techniky
593,95 € 12. 03. 2012 TRIGON s.r.o., Štefunkova 13, 821 03 Bratislava, 31340954
DFU120119
servis a validácia laboratórnej techniky
203,28 € 12. 03. 2012 TRIGON s.r.o., Štefunkova 13, 821 03 Bratislava, 31340954
DFU120120
servisný paušál 2/2012
166,04 € 12. 03. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979

Stránky