Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFŠ120627
ŠZM
346,50 € 04. 05. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFŠ120628
ŠZM
936,54 € 04. 05. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFŠ120632
ŠZM
1 496,22 € 04. 05. 2012 MEDUSA s.r.o., Komenského 12, 921 01 Piešťany, 34134808
DFŠ120633
ŠZM
1 496,22 € 04. 05. 2012 MEDUSA s.r.o., Komenského 12, 921 01 Piešťany, 34134808
DFŠ120634
ŠZM
1 795,46 € 04. 05. 2012 MEDUSA s.r.o., Komenského 12, 921 01 Piešťany, 34134808
DFŠ120635
ŠZM
1 058,40 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120636
ŠZM
1 058,40 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120637
ŠZM
1 058,40 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120638
ŠZM
1 622,76 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120639
ŠZM
1 184,40 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120640
ŠZM
1 815,20 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120641
ŠZM
1 812,42 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120642
ŠZM
1 785,91 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120643
ŠZM
1 721,74 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120644
ŠZM
1 745,25 € 04. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFU120207
oprava pacientského signalizačného zariadenia
11 960,26 € 04. 05. 2012 Rastislav Guzlej - REMONT, Moyzesova 5, 911 01 Trenčín, 33190071
DFU120208
oprava zalievacieho prístroja na odd.patológie
173,62 € 04. 05. 2012 BETIP, Rovná 2, 940 71 Nové Zámky, 32796901
DFU120209
servisný paušál ZT - 04/12
127,15 € 04. 05. 2012 MAQUET Medizintechnik Vertrieb, Šoltézovej 12, 811 08 Bratislava, 35876859
DFV120231
tovar - dezinfekčný prostriedok
245,52 € 04. 05. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFL120996
lieky
959,75 € 03. 05. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL120997
lieky
767,80 € 03. 05. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL120998
lieky
959,75 € 03. 05. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFP120165
potraviny
1 910,60 € 03. 05. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120166
potraviny
44,35 € 03. 05. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120167
potraviny
541,15 € 03. 05. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120169
potraviny
35,65 € 03. 05. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120170
potraviny
764,95 € 03. 05. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120171
potraviny
247,08 € 03. 05. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120172
potraviny
2 075,47 € 03. 05. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120173
potraviny
695,98 € 03. 05. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120144
Integrácia PACS systému s NIS systémom
11 928,00 € 03. 05. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFS120145
výroba pečiatok
313,13 € 03. 05. 2012 ATTI Alexander Tekauer, Kvetinárska 1, 821 06 Bratilsava, 11654805
DFS120146
prenájom prístroja
79,20 € 03. 05. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFS120147
daňové poradenstvo za 04/12
270,00 € 03. 05. 2012 Ing. Anna Mirdová, Trnavská 177/82A, 821 05 Bratislava, 10793
DFS120148
analýza vody v ÚL
95,40 € 03. 05. 2012 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, 31652859
DFU120194
oprava vysokozdvižného vozíka
648,71 € 03. 05. 2012 TOPAS co Marián Hedera, Dvorany nad Nitrou 101, 956 11 Dvorany nad Nitrou, 33989125
DFU120195
servis ZT
9 948,96 € 03. 05. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120196
servisný paušál ZT - 04/12
66,92 € 03. 05. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFU120197
servis ZT
427,20 € 03. 05. 2012 KRD molecular technologies s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFU120198
servis centrálnej sterilizácie
328,08 € 03. 05. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFU120199
oprava kompresora na OCSaD
290,40 € 03. 05. 2012 AWAS s.r.o., Borská 3, 841 04 Bratislava, 31403930
DFU120200
servis ZT
60,00 € 03. 05. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFU120201
servis kotlov v kotolni RTO
2 113,80 € 03. 05. 2012 DUOS-Chem s.r.o., Karloveská 6, 841 05 Bratislava, 30775809
DFU120202
servisné práce na VZT
1 065,96 € 03. 05. 2012 Johnson Controls Intern.,s.r.o, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, 31363695
DFU120203
maliarske a natieračské práce
7 369,00 € 03. 05. 2012 Mikuláš Lichvarík-M, Martina Lányiho 5, 060 01 Kežmarok, 41567561
DFU120204
výmena pneumatík
65,02 € 03. 05. 2012 MIKONA s.r.o., Lúky, 020 53 Lúky, 31570364
DFU120205
výmena pneumatík
71,44 € 03. 05. 2012 MIKONA s.r.o., Lúky, 020 53 Lúky, 31570364
DFU120206
oprava anestéziologického prístroja
153,76 € 03. 05. 2012 Pavol Zríni Nar Dych, Mierová 5/1, 916 01 Stará Turá, 37022911
DFV120219
kancelársky nábytok
2 412,00 € 03. 05. 2012 Ľubomír Áč, Trnavská 12, Bratislava, 41637283
DFV120220
kancelársky papier
124,80 € 03. 05. 2012 LYRECO CE,SE, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, 35958120

Stránky