Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFU120220
oprava záložneho zdroja Elteco
369,12 € 10. 05. 2012 TECHALL Slovensko, spol. s r.o, Nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo, 34140794
DFV120237
tovar - čistiace prostriedky
42,30 € 10. 05. 2012 LYRECO CE,SE, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, 35958120
DFK120025
krv
2 195,52 € 09. 05. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFO120069
Interné smernice pre NO na CD - vyúčtovanie
130,80 € 09. 05. 2012 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, 35730129
DFO120070
členský príspevok SAK r. 2012
20,00 € 09. 05. 2012 Slovenská asociácia knižníc, Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava, 30845181
DFO120071
odber PH
593,54 € 09. 05. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFS120153
poradenské služby a realizácia VO 4/2012
1 440,00 € 09. 05. 2012 PRO-TENDER s.r.o., Stierova 1132/1, 040 23 Košice, 36591084
DFS120154
laboratórne vyšetrenia 04/12 HTO
2 327,83 € 09. 05. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120155
pokládka koberca
157,50 € 09. 05. 2012 Marian Jančár, Pankúchova 5, 851 04 Bratislava, 34888179
DFS120156
nájomné za oceľové fľaše
1 000,92 € 09. 05. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFT120116
telef.poplatok - 4/2012
7 984,38 € 09. 05. 2012 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, 35763469
DFU120212
oprava kompresora
59,70 € 09. 05. 2012 AWAS s.r.o., Borská 3, 841 04 Bratislava, 31403930
DFU120213
sklenárske práce
40,80 € 09. 05. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120214
sklenárske práce
54,00 € 09. 05. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120215
výmena pneumatík
25,19 € 09. 05. 2012 MIKONA s.r.o., Lúky, 020 53 Lúky, 31570364
DFU120216
paušál za prístroje Dräger za 4/2012
1 563,40 € 09. 05. 2012 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446
DFU120217
servis ZT
3 678,76 € 09. 05. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120218
servis destilač. prístroja na OCSaD
255,60 € 09. 05. 2012 ALTENER s.r.o., Palárikova 17, 811 04 Bratislava, 36724297
DFV120235
sedáky na stoličky
1 632,00 € 09. 05. 2012 IC DESIGN s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 35812478
DFV120236
tovar - nočné stolíky
11 808,00 € 09. 05. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFE120030
odber el.energie Modra 05/12
130,29 € 07. 05. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFL120999
lieky
2 457,18 € 07. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121000
lieky
1 001,00 € 07. 05. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL121001
lieky
1 247,40 € 07. 05. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL121002
lieky
113,19 € 07. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121003
lieky
818,65 € 07. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFO120066
Zb.zákonov SR,r.2012 -2.preddavok-vyúčtovanie
50,00 € 07. 05. 2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Národná 18, 010 01 Žilina, 31592503
DFO120067
medicinálne plyny
2 754,10 € 07. 05. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFO120068
medicinálne plyny
521,84 € 07. 05. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFS120150
technická podpora programu PCS 04/2012
3 936,96 € 07. 05. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFS120151
upratovacie práce za 04/2012
33 090,41 € 07. 05. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS120152
inzerát v den. PRAVDA (Ponukové konanie)
439,44 € 07. 05. 2012 PEREX, a.s., Pribinova 25, 810 11 Bratislava, 685313
DFU120210
servisný paušál ZT - 04/12
11 886,73 € 07. 05. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFU120211
oprava ZT
210,00 € 07. 05. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFV120232
tovar - kancelárske a hygienické potreby
837,54 € 07. 05. 2012 LYRECO CE,SE, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, 35958120
DFV120233
tovar - tlačivá
872,83 € 07. 05. 2012 Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec, 32627211
DFV120234
tovar - kancelársky nábytok a kancelárske potreby
927,60 € 07. 05. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFI120009
ZT - hybridizačná piecka s rotátorom
4 122,00 € 04. 05. 2012 HERMES LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava, 35693487
DFO120065
záloha za predplatné "Poradca 2013"
28,40 € 04. 05. 2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
DFP120174
potraviny
108,00 € 04. 05. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120175
potraviny
288,00 € 04. 05. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120176
potraviny
677,66 € 04. 05. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120149
pokládka koberca do zasadačky nám. HTČ
301,50 € 04. 05. 2012 Marian Jančár, Pankúchova 5, 851 04 Bratislava, 34888179
DFŠ120620
ŠZM
259,20 € 04. 05. 2012 BIOMEDICA Slovakia s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 35849258
DFŠ120621
ŠZM
866,40 € 04. 05. 2012 Čechvalab s.r.o., Lenardova 16, 851 01 Bratislava 51, 35697709
DFŠ120622
ŠZM
118,47 € 04. 05. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37, 685810
DFŠ120623
ŠZM
1 300,25 € 04. 05. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120624
ŠZM
72,29 € 04. 05. 2012 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800437
DFŠ120625
ŠZM
1 000,00 € 04. 05. 2012 POLYMED medical SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, 36365785
DFŠ120626
ŠZM
219,00 € 04. 05. 2012 POLYMED medical SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, 36365785

Stránky