Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120533
lieky
27,94 € 16. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120534
lieky
8 606,40 € 16. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120535
lieky
5 393,34 € 16. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120536
lieky
1 295,97 € 16. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120537
lieky
712,58 € 16. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120538
lieky
1 734,72 € 16. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120539
lieky
225,06 € 16. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120540
lieky
1 665,00 € 16. 03. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFL120541
lieky
368,91 € 16. 03. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL120542
lieky
19 316,00 € 16. 03. 2012 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14, 813 39 Bratislava, 683264
DFL120544
lieky
998,01 € 16. 03. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120545
lieky
1 518,44 € 16. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120546
lieky
377,90 € 16. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120547
lieky
71,64 € 16. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120548
lieky
263,90 € 16. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120549
lieky
236,45 € 16. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120550
lieky
93 578,65 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120551
lieky
8 313,80 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120552
lieky
1 331,13 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120553
lieky
596,64 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120554
lieky
1 764,40 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120555
lieky
12 365,89 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120556
lieky
82,61 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120557
lieky
42,46 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120558
lieky
1 078,28 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120559
lieky
1 331,13 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120560
lieky
92 235,62 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120561
lieky
862,62 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120562
lieky
359,43 € 16. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120563
lieky
79,97 € 16. 03. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120564
lieky
6 880,61 € 16. 03. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120565
lieky
238,80 € 16. 03. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL120566
lieky
1 873,96 € 16. 03. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120567
lieky
1 196,80 € 16. 03. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFP120078
potraviny
629,15 € 16. 03. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFS120085
spaľovanie nemocničného odpadu 02/12
7 723,50 € 16. 03. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFS120086
Nou.sk správa Cyclone3+ost.služby -02/12
463,86 € 16. 03. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFS120087
školenie a konzultácie k modulu LIS
360,00 € 16. 03. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFŠ120335
ŠZM
752,88 € 16. 03. 2012 Teleflex Medical, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, 34137921
DFV120124
tovar - odberová stolička
466,80 € 16. 03. 2012 ČECHOVO, s.r.o., Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov, 46186484
DFV120125
tovar - pracovná obuv
2 136,00 € 16. 03. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120126
tovar - ponožky biele
846,00 € 16. 03. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFZ120006
záloha za inzerciu v Zdravot.novinách
846,24 € 16. 03. 2012 ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, 31333524
DFS120084
int.aktualizácia softvéru BTS 2012 - zál
187,21 € 15. 03. 2012 BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice, 36191337
DFU120123
sklenárske práce
120,00 € 15. 03. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFL120520
lieky
1 043,96 € 14. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFO120042
medicinálne plyny
179,69 € 14. 03. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120082
nájomné za medicinálne plyny
1 164,30 € 14. 03. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120083
chladenie mŕtvych tiel
5,88 € 14. 03. 2012 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 74 Bratislava 25, 30796482
DFV120122
tovar - drevotriesky
845,47 € 14. 03. 2012 NACEVA - SLOVAKIA, s.r.o., Bardejovská ul. 38/A, 080 06 Prešov, 31684181

Stránky