Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFU120129
oprava ZT
163,31 € 23. 03. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFU120130
preventívna prehliadka a servis ZT
1 332,00 € 23. 03. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFU120131
dodávka a montáž PVC krytiny-operač.sála
2 569,90 € 23. 03. 2012 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35794542
DFU120132
dodáv.a mont.ochr.prvkov na stenu-CHIR.A
4 009,98 € 23. 03. 2012 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35794542
DFU120133
dodáv.a mont.ochr.prvkov na stenu-CHIR.B
3 735,54 € 23. 03. 2012 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35794542
DFV120137
tovar - OOPP
1 411,20 € 23. 03. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120138
tovar - hygienické prostriedky
1 414,82 € 23. 03. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120139
tovar - hygienické prostriedky
911,64 € 23. 03. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120140
tovar - čist.prostriedky
1 661,76 € 23. 03. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120141
tovar- elektroinštalačný materiál
303,82 € 23. 03. 2012 HAGARD: HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra, 34144650
DFV120143
tovar - DVD+R IMATION
70,80 € 23. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120144
tovar - hutnícky materiál
1 270,67 € 23. 03. 2012 Ing. Peter Šimonovič - KOVEX, Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, 34719610
DFL120604
lieky
495,00 € 22. 03. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120605
lieky
1 751,27 € 22. 03. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120606
lieky
7 040,00 € 22. 03. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120607
lieky
140,00 € 22. 03. 2012 Fermentas Life Sciences SRN, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFL120609
lieky
1 596,76 € 22. 03. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120610
lieky
655,22 € 22. 03. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120611
lieky
1 016,77 € 22. 03. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120612
lieky
8 124,57 € 22. 03. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120613
lieky
6 924,27 € 22. 03. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120614
lieky
4 447,28 € 22. 03. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120615
lieky
178,20 € 22. 03. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120616
lieky
69,66 € 22. 03. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120617
lieky
121,50 € 22. 03. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120618
lieky
174,96 € 22. 03. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120619
lieky
56,84 € 22. 03. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120620
lieky
1 160,45 € 22. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFS120091
lepenie koberca a montáž sokla na OAIM
332,50 € 22. 03. 2012 Marian Jančár, Pankúchova 5, 851 04 Bratislava, 34888179
DFP120080
potraviny
924,59 € 21. 03. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120081
potraviny
3 037,94 € 21. 03. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120082
potraviny
532,12 € 21. 03. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120083
potraviny
670,41 € 21. 03. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120084
potraviny
536,52 € 21. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120085
potraviny
383,64 € 21. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120086
potraviny
125,24 € 21. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120087
potraviny
854,09 € 21. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120088
potraviny
430,08 € 21. 03. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120089
potraviny
393,20 € 21. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120090
poskyt.práva používať verzie 3/12-2/13
2 066,40 € 21. 03. 2012 VEMA,s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, 31355374
DFU120128
oprava elektrického kotla v kuchyni
125,88 € 21. 03. 2012 Maroš Neuberg - NEUMA.N, Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava, 40105997
DFV120131
tovar - výpočtová technika
8 918,40 € 21. 03. 2012 SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, 31318347
DFV120132
tovar - tlačivá
5 233,80 € 21. 03. 2012 Formát plus spol. s r.o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35834293
DFV120133
tovar - kancelárske a hygienické potreby
1 305,19 € 21. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120134
tovar - čistiace a kancelárske potreby
433,80 € 21. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120135
tovar - kuchynské potreby
446,88 € 21. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120136
tovar - OOPP
1 050,72 € 21. 03. 2012 V.H.Dizajn, Horská 1312/26, 958 06 Partizánske, 35250674
DFI120008
dodávka a montáž klimatizácií
2 919,60 € 19. 03. 2012 TITTL THERMO KING, s.r.o., Podzáhradná 10, 821 06 Bratislava, 35776064
DFL120568
lieky
185,99 € 19. 03. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL120569
lieky
4 497,46 € 19. 03. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481

Stránky