Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121077
lieky
1 891,73 € 14. 05. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121078
lieky
3 095,18 € 14. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL121079
lieky
289,00 € 14. 05. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121080
lieky
2 298,98 € 14. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121081
lieky
195,58 € 14. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121082
lieky
1 378,71 € 14. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121083
lieky
138,20 € 14. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121084
lieky
2 783,00 € 14. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121085
lieky
519,75 € 14. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120184
potraviny
413,82 € 14. 05. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120185
potraviny
417,19 € 14. 05. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120186
potraviny
245,70 € 14. 05. 2012 ATRA-Pavol Kováčik, Kríková 2, 821 07 Bratislava, 17516498
DFP120187
potraviny
86,40 € 14. 05. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120188
potraviny
330,48 € 14. 05. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120189
potraviny
581,92 € 14. 05. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120190
potraviny
129,20 € 14. 05. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFS120159
externá kontrola Labquality I/2012
99,60 € 14. 05. 2012 MANACon, Jahodová 31, 080 01 Prešov, 14320479
DFS120160
externá kontrola Labquality I/2012 OKB
206,40 € 14. 05. 2012 MANACon, Jahodová 31, 080 01 Prešov, 14320479
DFS120161
Nou.sk správa Cyclone3+ost.služby -04/12
236,50 € 14. 05. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFS120162
poplatok za seminár
108,00 € 14. 05. 2012 SÚVAHA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, 31349765
DFŠ120679
ŠZM
373,82 € 14. 05. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120680
ŠZM
16,70 € 14. 05. 2012 Natur Comfort Sk s.r.o., Februárova 159, 958 01 Partizánske, 44964391
DFŠ120681
ŠZM
288,00 € 14. 05. 2012 Čechvalab s.r.o., Lenardova 16, 851 01 Bratislava 51, 35697709
DFŠ120682
ŠZM
65,67 € 14. 05. 2012 INTES Poprad s.r.o., Nám. svätého Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
DFŠ120683
ŠZM
537,73 € 14. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120684
ŠZM
171,39 € 14. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120685
ŠZM
528,97 € 14. 05. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120686
ŠZM
480,00 € 14. 05. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120687
ŠZM
2 229,14 € 14. 05. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120688
ŠZM
4 837,17 € 14. 05. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120689
ŠZM
595,02 € 14. 05. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120690
ŠZM
261,60 € 14. 05. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120691
ŠZM
540,00 € 14. 05. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFŠ120692
ŠZM
227,40 € 14. 05. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120693
ŠZM
99,28 € 14. 05. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ120694
ŠZM
236,12 € 14. 05. 2012 JK - TRADING, spol. s r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, 31356656
DFŠ120695
ŠZM
4 787,90 € 14. 05. 2012 MEDUSA s.r.o., Komenského 12, 921 01 Piešťany, 34134808
DFŠ120696
ŠZM
501,60 € 14. 05. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ120697
ŠZM
9 660,77 € 14. 05. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120698
ŠZM
9 684,49 € 14. 05. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFU120221
oprava ZT - kolonoskop
1 260,00 € 14. 05. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFU120222
oprava ZT
11 520,00 € 14. 05. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFV120238
tovar - vodoinštalačný materiál
776,46 € 14. 05. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFV120239
tovar - hygienické, čistiace a kancelárske potreby
1 871,54 € 14. 05. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120240
tovar - kancelárske potreby
157,92 € 14. 05. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFL121045
lieky
109,35 € 11. 05. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFŠ120645
ŠZM
384,43 € 11. 05. 2012 S&T Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava, 31349935
DFŠ120646
ŠZM
1 227,74 € 11. 05. 2012 Dahlhausen Sk s.r.o, J.Kréna 361/13, 915 01 Nové mesto nad Váhom, 36313564
DFŠ120647
ŠZM
2 582,07 € 11. 05. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120648
ŠZM
312,40 € 11. 05. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37, 685810

Stránky