Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120659
lieky
8 445,33 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120660
lieky
5 823,48 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120661
lieky
685,30 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120662
lieky
5 670,34 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120663
lieky
81,48 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120664
lieky
966,88 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120665
lieky
2 628,43 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120666
lieky
4 664,59 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120667
lieky
408,74 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120668
lieky
580,69 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120669
lieky
214,19 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120045
voda stolová
97,61 € 27. 03. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFO120046
voda stolová
47,58 € 27. 03. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120098
potraviny
327,83 € 27. 03. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120099
potraviny
916,11 € 27. 03. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120100
potraviny
340,79 € 27. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120101
potraviny
470,40 € 27. 03. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120102
potraviny
2 185,78 € 27. 03. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120103
potraviny
604,96 € 27. 03. 2012 PRVÁ BRATISLAV.PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFU120134
oprava napájacieho čerpadla v kotolni
540,00 € 27. 03. 2012 Ivan Balážik, Urmince 189, 956 02 Urmince 189, 11744847
DFU120135
oprava ZT
2 100,00 € 27. 03. 2012 CANBERRA-PACKARD s.r.o., Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina, 31576303
DFU120136
maliarske a natieračské práce
6 558,00 € 27. 03. 2012 Mikuláš Lichvarík, Kamineka 446, 065 32 Kamienka 446, 10768351
DFU120137
oprava ZT
436,88 € 27. 03. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120138
oprava ZT
502,51 € 27. 03. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFV120145
tovar - ND na opravu ZT
718,92 € 27. 03. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFV120146
tovar - čistiace prostriedky
3 338,98 € 27. 03. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFV120147
hasiace prístroje
314,40 € 27. 03. 2012 Július Májik, Dlhá 46, 949 01 Bratislava, 41438426
DFV120148
tovar - váľandy
1 366,80 € 27. 03. 2012 VAŽO s.r.o., Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica, 36055638
DFV120149
tovar - kolieska a kladky
166,96 € 27. 03. 2012 Prodex s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice, 31718680
DFV120150
tovar - kancelárske, hygienické a čistiace potreby
1 312,15 € 27. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120151
ZT - kábel do EKG prístroja
24,00 € 27. 03. 2012 COMPIMed, s.r.o., Miletičova 70, 821 08 Bratislava, 35953900
DFL120622
lieky
673,20 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120623
lieky
294,47 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120624
lieky
12 149,83 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120625
lieky
12 149,83 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120626
lieky
14 377,00 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120627
lieky
757,33 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120628
lieky
1 759,99 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120629
lieky
538,78 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120630
lieky
17 684,26 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120631
lieky
2 155,12 € 26. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120632
lieky
4 526,04 € 26. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120633
lieky
4 800,95 € 26. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120634
lieky
2 247,55 € 26. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120635
lieky
2 257,71 € 26. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120636
lieky
1 012,59 € 26. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120637
lieky
1 607,94 € 26. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120638
lieky
89,02 € 26. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120639
lieky
2 903,20 € 26. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120640
lieky
79,59 € 26. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657

Stránky