Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121107
lieky
3 307,84 € 17. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121108
lieky
10 726,72 € 17. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121109
lieky
21 441,05 € 17. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121110
lieky
24 173,16 € 17. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121111
lieky
630,62 € 17. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121112
lieky
56,44 € 17. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121113
lieky
90,79 € 17. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121114
lieky
3 153,10 € 17. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120198
potraviny
415,87 € 17. 05. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120199
potraviny
15,00 € 17. 05. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFS120169
spaľovanie infekčného odpadu 4/2012
9 952,20 € 17. 05. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFS120170
služby počítačovej siete 4-6/12
199,17 € 17. 05. 2012 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, 17055270
DFŠ120708
ŠZM
99,10 € 17. 05. 2012 Merck spol.s r.o. Praha , Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFŠ120709
ŠZM
144,76 € 17. 05. 2012 FAUNA-FLÓRA s.r.o., Partizánska 93, 974 01 Banská Bystrica, 650846
DFŠ120710
ŠZM
3 559,99 € 17. 05. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120711
ŠZM
984,96 € 17. 05. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120712
ŠZM
750,09 € 17. 05. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFŠ120713
ŠZM
4 627,66 € 17. 05. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ120714
ŠZM
1 772,59 € 17. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120715
ŠZM
395,30 € 17. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120716
ŠZM
159,06 € 17. 05. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37, 685810
DFŠ120717
ŠZM
105,77 € 17. 05. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37, 685810
DFŠ120718
ŠZM
660,00 € 17. 05. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFŠ120719
ŠZM
1 152,00 € 17. 05. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFŠ120720
ŠZM
88,73 € 17. 05. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120721
ŠZM
104,06 € 17. 05. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120722
ŠZM
4 016,71 € 17. 05. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFU120226
oprava mot.vozidla
680,50 € 17. 05. 2012 Ilja Weigl, Lomnická 3, 841 10 Bratislava, 30138841
DFU120227
oprava prístroja
90,00 € 17. 05. 2012 HOSPIMED-Slovakia s.r.o., Orenburská 44, 821 06 Bratislava, 31342311
DFV120248
tovar - tonery
105,34 € 17. 05. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120249
tovar - výplatné pásky
417,60 € 17. 05. 2012 VEMA,s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, 31355374
DFK120029
krv
4 545,10 € 16. 05. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFK120030
krv
1 215,27 € 16. 05. 2012 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru, 064 01 Stará Ľubovňa, 37886851
DFO120075
medicinálne plyny
41,26 € 16. 05. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFP120193
potraviny
304,20 € 16. 05. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120194
potraviny
1 623,11 € 16. 05. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120195
potraviny
440,38 € 16. 05. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120196
potraviny
816,83 € 16. 05. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120166
chladenie mŕtvych tiel
7,61 € 16. 05. 2012 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 74 Bratislava 25, 30796482
DFS120167
mikrobiologické vyšetrenia - OKHaT
12,08 € 16. 05. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120168
spracovanie dát za 03/2012
596,40 € 16. 05. 2012 PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1, 36276847
DFU120223
oprava prístroja
71,90 € 16. 05. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120224
servis chladiča vody
394,96 € 16. 05. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFU120225
oprava chlad. jednotky pre VZT
6 518,40 € 16. 05. 2012 TITTL THERMO KING, s.r.o., Podzáhradná 10, 821 06 Bratislava, 35776064
DFV120244
tovar - batérie
81,60 € 16. 05. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120245
tovar
324,00 € 16. 05. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120246
tovar - koberec
388,99 € 16. 05. 2012 VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, 44593287
DFV120247
tovar - koberec
904,40 € 16. 05. 2012 VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, 44593287
DFZ120014
Aktuálne vzorové zmluvy r. 2012/2013-záloha
234,09 € 16. 05. 2012 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, 35730129
DFE120032
odber zemného plynu Klenová 4/2012
54 284,59 € 15. 05. 2012 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256

Stránky