Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120731
lieky
825,00 € 30. 03. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL120732
lieky
1 686,69 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120733
lieky
591,36 € 30. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120734
lieky
455,00 € 30. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120735
lieky
316,80 € 30. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFP120104
potraviny
402,08 € 30. 03. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120105
potraviny
60,96 € 30. 03. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120106
potraviny
389,03 € 30. 03. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120107
potraviny
568,87 € 30. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120108
potraviny
410,21 € 30. 03. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120101
zaškolenie pracovníkov
288,00 € 30. 03. 2012 Petrišin Pavol - SERVIS EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava, 13994964
DFŠ120435
ŠZM
28,80 € 30. 03. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFŠ120436
ŠZM
902,00 € 30. 03. 2012 ELLA-CS International, s.r.o., Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, 44569017
DFU120146
štvrťročná kontrola EPS
657,71 € 30. 03. 2012 Petrišin Pavol - SERVIS EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava, 13994964
DFU120147
servisný paušál za 3/2012
95,03 € 30. 03. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFV120159
tovar - koberec
882,86 € 30. 03. 2012 VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, 44593287
DFV120160
tovar - kancelárske potreby
1 587,83 € 30. 03. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120161
tovar - výplatné pásky
139,20 € 30. 03. 2012 VEMA,s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, 31355374
DFV120162
tovar - soľ tabletovaná
962,00 € 30. 03. 2012 Rempo s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, 35819081
DFV120163
tovar - kancelárske potreby
1 472,60 € 30. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120164
tovar - kancelárske potreby
415,36 € 30. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120165
tovar - teplomer izbový
42,08 € 30. 03. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFO120047
medicinálne plyny
130,72 € 29. 03. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120096
skúška dlhodobej stability
12 697,20 € 29. 03. 2012 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o, Staničná 24, 911 05 Trenčín, 36348279
DFS120098
zabezpečovanie úloh v oblasti PO 03/12
272,19 € 29. 03. 2012 Darina Urbánková, Damborského 7, 949 01 Nitra, 37646443
DFS120099
rozbor vzoriek vody z kotolne
159,60 € 29. 03. 2012 AQUATECH, Tureň 326, 903 01 Senec, 34337164
DFS120100
prenájom prístroja
79,20 € 29. 03. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFU120139
servisný paušál za 3/2012
1 852,80 € 29. 03. 2012 S&T Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava, 31349935
DFU120140
oprava monitora Datex
669,76 € 29. 03. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFU120141
oprava prístroja
167,34 € 29. 03. 2012 Pavol Zríni Nar Dych, Mierová 5/1, 916 01 Stará Turá, 37022911
DFU120142
oprava prístroja
705,60 € 29. 03. 2012 HOSPIMED-Slovakia s.r.o., Orenburská 44, 821 06 Bratislava, 31342311
DFU120143
odborné prehliadky tlakových zariadení
733,50 € 29. 03. 2012 Peter Dimitrov, Vidlicova 15, 831 01 Bratislava, 11650613
DFU120144
servisný paušál - Lineárny urýchľovač
15 600,00 € 29. 03. 2012 TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17309182
DFU120145
servisný paušál - RTG simulátor Simulix
5 160,00 € 29. 03. 2012 TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17309182
DFV120152
tovar - čistiace prostriedky
210,94 € 29. 03. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120153
tovar - vodoinštalačný materiál
757,03 € 29. 03. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFV120154
tovar - filtre do VZT
764,62 € 29. 03. 2012 TATRAFILTER, s.r.o., Štúrova 288/67, 059 21 Svit, 36464236
DFV120155
tovar - filtračná textília
89,51 € 29. 03. 2012 TATRAFILTER, s.r.o., Štúrova 288/67, 059 21 Svit, 36464236
DFV120156
tovar - Para Gard 100 ml
100,80 € 29. 03. 2012 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava, 46095969
DFV120157
tovar - Longopac bag Cassette MAXI
386,60 € 29. 03. 2012 VIVAX Pharmaceuticals, Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica, 36006521
DFV120158
tovar - vozík na prádlo, vyšetr.lehátko
1 864,80 € 29. 03. 2012 ČECHOVO, s.r.o., Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov, 46186484
DFL120670
lieky
18 360,00 € 28. 03. 2012 PentaGen s.r.o. ČR, Ke Klínku 143, 273 51 Horní Bezděkov, 27865410
DFL120651
lieky
133,65 € 27. 03. 2012 IMUNA PHARM a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šariské Michaľany, 36473685
DFL120652
lieky
155,10 € 27. 03. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120653
lieky
2 885,65 € 27. 03. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120654
lieky
3 934,77 € 27. 03. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120655
lieky
644,06 € 27. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120656
lieky
97,92 € 27. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120657
lieky
12,21 € 27. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120658
lieky
556,38 € 27. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657

Stránky