Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120680
lieky
1 355,45 € 30. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120681
lieky
8 122,49 € 30. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120682
lieky
46,02 € 30. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120683
lieky
140,09 € 30. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120684
lieky
22,68 € 30. 03. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120685
lieky
113,96 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120686
lieky
780,44 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120687
lieky
2 350,69 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120688
lieky
447,77 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120689
lieky
265,02 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120690
lieky
59,38 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120691
lieky
13 399,38 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120692
lieky
4 699,91 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120693
lieky
156,60 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120694
lieky
111,21 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120695
lieky
289,03 € 30. 03. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120697
lieky
863,96 € 30. 03. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120698
lieky
79 444,86 € 30. 03. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120699
lieky
1 750,01 € 30. 03. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120700
lieky
51 832,00 € 30. 03. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120701
lieky
65,00 € 30. 03. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL120702
lieky
16,39 € 30. 03. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL120703
lieky
7 362,30 € 30. 03. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120704
lieky
156,26 € 30. 03. 2012 VERUM s.r.o. Košice, Krivá 18, 040 01 Košice, 36175854
DFL120705
lieky
2 589,84 € 30. 03. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFL120706
lieky
10 549,44 € 30. 03. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120707
lieky
66,00 € 30. 03. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL120708
lieky
2 237,40 € 30. 03. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL120709
lieky
451,00 € 30. 03. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL120710
lieky
464,19 € 30. 03. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120711
lieky
1 660,45 € 30. 03. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120712
lieky
635,23 € 30. 03. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL120713
lieky
826,95 € 30. 03. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL120714
lieky
4 390,58 € 30. 03. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120715
lieky
194,73 € 30. 03. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120716
lieky
6 141,18 € 30. 03. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120717
lieky
943,19 € 30. 03. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120718
lieky
6 260,76 € 30. 03. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120719
lieky
6 757,42 € 30. 03. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120720
lieky
1 736,57 € 30. 03. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120721
lieky
158,60 € 30. 03. 2012 Pharmacare Slovakia s.r.o., Farského 34, 949 01 Nitra, 36246590
DFL120722
lieky
11,54 € 30. 03. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL120723
lieky
208,85 € 30. 03. 2012 KRD molecular technologies s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL120724
lieky
288,29 € 30. 03. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120725
lieky
65,14 € 30. 03. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120726
lieky
3 400,12 € 30. 03. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL120727
lieky
61,68 € 30. 03. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL120728
lieky
2 644,10 € 30. 03. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL120729
lieky
806,50 € 30. 03. 2012 Fermentas Life Sciences SRN, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFL120730
lieky
363,00 € 30. 03. 2012 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35768444

Stránky