Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFŠ120897
ŠZM
172,80 € 19. 06. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFŠ120898
ŠZM
1 184,99 € 19. 06. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120899
ŠZM
1 447,68 € 19. 06. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120900
ŠZM
429,76 € 19. 06. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ120901
ŠZM
111,21 € 19. 06. 2012 TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17309182
DFŠ120902
ŠZM
38,40 € 19. 06. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ120903
ŠZM
1 394,40 € 19. 06. 2012 Tatra-Alpine a.s., Trnavská cesta 66, 821 02 Bratislava, 680885
DFŠ120904
ŠZM
63,60 € 19. 06. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFŠ120905
ŠZM
123,88 € 19. 06. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ120906
ŠZM
36,00 € 19. 06. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFŠ120907
ŠZM
2 004,00 € 19. 06. 2012 Fénix Bratislava, spol. s r.o., J. Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové, 35730854
DFŠ120908
ŠZM
1 159,50 € 19. 06. 2012 EDOMED a.s. ČR, U vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3, 63673169
DFU120291
servis ZT
1 463,71 € 19. 06. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFU120292
servisný paušál za 06/2012
1 852,80 € 19. 06. 2012 S&T Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava, 31349935
DFV120312
tovar - čistiace prostriedky
131,33 € 19. 06. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFV120313
tovar - kancelárske,čistiace, hygienickéa kuchynské potreby
997,49 € 19. 06. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 11785250
DFI120016
ZT - úchytné lôžko
17 940,00 € 18. 06. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFK120039
KRV
277,47 € 18. 06. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFL121299
lieky
1 177,00 € 18. 06. 2012 Fermentas Life Sciences SRN, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFL121300
lieky
47,66 € 18. 06. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121301
lieky
708,50 € 18. 06. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL121302
lieky
277,92 € 18. 06. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL121303
lieky
613,44 € 18. 06. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL121304
lieky
134,00 € 18. 06. 2012 Merck spol.s r.o. Praha, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL121305
lieky
139,00 € 18. 06. 2012 Merck spol.s r.o. Praha, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL121306
lieky
134,00 € 18. 06. 2012 Merck spol.s r.o. Praha, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL121307
lieky
115,41 € 18. 06. 2012 Merck spol.s r.o. Praha, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFO120087
voda stolová
164,82 € 18. 06. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFO120089
medicinálne plyny
18,05 € 18. 06. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120265
potraviny
397,44 € 18. 06. 2012 PROJEKT-MARKET, Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo, 17722608
DFP120266
potraviny
656,29 € 18. 06. 2012 PRVÁ BRATISLAVSkÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFS120209
služby ISYSPharm 6/2012
21,60 € 18. 06. 2012 GAMO, a. s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, 36033987
DFS120210
rozbor odpadovej vody
144,00 € 18. 06. 2012 Aquaseco s.r.o., Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 17335264
DFS120211
mikrobiologické vyšetrenia
191,63 € 18. 06. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120212
spaľovanie infekčného odpadu 5/2012
8 567,10 € 18. 06. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFU120288
servis prístrojov
319,80 € 18. 06. 2012 ZOLS s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 31420427
DFU120289
servisné služby za 6/2012
625,82 € 18. 06. 2012 Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, 35785306
DFU120290
sklenárske práce
27,24 € 18. 06. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFV120309
el.registračná pokladnica
403,20 € 18. 06. 2012 ELMARK, spol. s r.o., Martinčekova 2, 821 09 Bratislava, 31385796
DFV120310
ZT - lineárne dávkovače
2 916,00 € 18. 06. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFV120311
tovar - dopravný kužeľ
127,62 € 18. 06. 2012 MANUTAN Slovakia s.r.o., Lanová 8, 821 01 Bratislava, 35885815
DFP120260
potraviny
273,60 € 15. 06. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120261
potraviny
429,45 € 15. 06. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120262
potraviny
18,35 € 15. 06. 2012 TALENT, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, 31679048
DFP120263
potraviny
563,28 € 15. 06. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120264
potraviny
630,16 € 15. 06. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFK120037
krv
90,02 € 14. 06. 2012 Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 35865679
DFK120038
krv
1 755,39 € 14. 06. 2012 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru, 064 01 Stará Ľubovňa, 37886851
DFL121281
lieky
1 756,83 € 14. 06. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL121282
lieky
1 125,69 € 14. 06. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802

Stránky