Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP120206
potraviny
1 958,94 € 23. 05. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120207
potraviny
120,48 € 23. 05. 2012 PROJEKT-MARKET, Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo, 17722608
DFP120208
potraviny
512,41 € 23. 05. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120209
potraviny
593,29 € 23. 05. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120210
potraviny
412,52 € 23. 05. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120211
potraviny
106,71 € 23. 05. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120212
potraviny
538,08 € 23. 05. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120213
potraviny
19,34 € 23. 05. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120214
potraviny
401,10 € 23. 05. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120215
potraviny
345,29 € 23. 05. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFU120235
oprava ZT - EKG prístroja
442,62 € 23. 05. 2012 S&T Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava, 31349935
DFV120257
ZT - mikrobiologické filtre
1 015,20 € 23. 05. 2012 Medist s.r.o., Staničná 11, 066 01 Humenné, 36168513
DFV120258
tovar - hutnícky materiál
956,95 € 23. 05. 2012 Ing. Peter Šimonovič - KOVEX, Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, 34719610
DFV120259
tovar - pracovná a zdravotná obuv
2 005,00 € 23. 05. 2012 V.H.Dizajn, Horská 1312/26, 958 06 Partizánske, 35250674
DFŠ120733
ŠZM
282,24 € 22. 05. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120734
ŠZM
10 446,05 € 22. 05. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120735
ŠZM
223,50 € 22. 05. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120736
ŠZM
627,00 € 22. 05. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFŠ120737
ŠZM
123,26 € 22. 05. 2012 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800437
DFŠ120738
ŠZM
1 260,00 € 22. 05. 2012 POMARK-MD s.r.o., Gbelská 19, 841 06 Bratislava, 35840951
DFŠ120739
ŠZM
250,80 € 22. 05. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ120740
ŠZM
1 930,50 € 22. 05. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120741
ŠZM
1 927,80 € 22. 05. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120742
ŠZM
1 949,22 € 22. 05. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120743
lieky
1 210,86 € 22. 05. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFU120231
servisné služby za 5/2012
625,82 € 22. 05. 2012 Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22, 35785306
DFU120232
oprava a nastavenie váh
240,00 € 22. 05. 2012 Peter Mikloško, Športová 505, 900 46 Most pri Bratislave, 33720894
DFU120233
oprava, kalibrácia a nastavenie váh
450,00 € 22. 05. 2012 Peter Mikloško, Športová 505, 900 46 Most pri Bratislave, 33720894
DFU120234
oprava a nastavenie váh
155,00 € 22. 05. 2012 Peter Mikloško, Športová 505, 900 46 Most pri Bratislave, 33720894
DFV120254
ZT - konektory
33,32 € 22. 05. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFV120255
ZT - prstový senzor
139,20 € 22. 05. 2012 Medpin s.r.o., Kopčianska 94, 852 03 Bratislava, 35849193
DFV120256
ZT - Nasopharynx aplikátor
1 619,81 € 22. 05. 2012 Ing.Bohuslav Pleško NUCLECS, J.B.Magina 2299/13, 911 01 Trenčín, 33166030
DFI120011
ZT - mraziaci a laboratórny chladiaci box
10 836,00 € 22. 05. 2012 TRIGON s.r.o., Štefunkova 13, 821 03 Bratislava, 31340954
DFK120031
krv
196,05 € 22. 05. 2012 Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 35865679
DFL121129
lieky
10 805,00 € 22. 05. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121130
lieky
192,00 € 22. 05. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFL121131
lieky
85,18 € 22. 05. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL121132
lieky
363,94 € 22. 05. 2012 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 17312752
DFL121133
lieky
4 552,12 € 22. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121134
lieky
179,36 € 22. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121135
lieky
660,23 € 22. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121136
lieky
475,84 € 22. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121137
lieky
9 351,35 € 22. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121138
lieky
2 660,43 € 22. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121139
lieky
6 743,27 € 22. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121140
lieky
79,08 € 22. 05. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL121141
lieky
4 303,98 € 22. 05. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL121142
lieky
18,44 € 22. 05. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121143
lieky
1 343,65 € 22. 05. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL121144
lieky
890,00 € 22. 05. 2012 Scintila, s.r.o. ČR, Mahlerova 25, 586 01 Jihlava, 25557858

Stránky