Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFU120166
oprava ZT
540,17 € 11. 04. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFV120181
tovar
840,00 € 11. 04. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120182
tovar - OOPP
600,00 € 11. 04. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120183
tovar - OOPP
1 326,00 € 11. 04. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120184
tovar - OOPP
1 326,00 € 11. 04. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFZ120011
Zbierka zákonov SR, r.2012 - 2.preddavok
50,00 € 11. 04. 2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Národná 18, 010 01 Žilina, 31592503
DFK120017
KRV
90,02 € 10. 04. 2012 Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 35865679
DFK120018
KRV
1 578,37 € 10. 04. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFK120019
KRV
675,15 € 10. 04. 2012 Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená, 634891
DFL120755
lieky
3 035,99 € 10. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120756
lieky
222,72 € 10. 04. 2012 CellPharm s.r.o., Čordákova 20, 040 11 Košice, 36574864
DFL120757
lieky
760,19 € 10. 04. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120758
lieky
70,67 € 10. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120759
lieky
657,36 € 10. 04. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL120760
lieky
1 399,71 € 10. 04. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL120761
lieky
33,00 € 10. 04. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL120762
lieky
1 471,89 € 10. 04. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL120763
lieky
989,52 € 10. 04. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFO120051
voda stolová
164,82 € 10. 04. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120114
potraviny
207,96 € 10. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120115
potraviny
196,61 € 10. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120116
potraviny
412,40 € 10. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120117
potraviny
379,30 € 10. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFS120113
predĺženie licencie pre softwér
2 247,90 € 10. 04. 2012 ATOS IT Solutions s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, 45650276
DFS120114
technická podpora programu PCS 3/2012
3 936,96 € 10. 04. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFS120115
laboratórne vyšetrenia
2 669,25 € 10. 04. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFU120157
oprava prístroja
84,05 € 10. 04. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120158
oprava prístroja
59,75 € 10. 04. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120159
oprava prístroja
96,19 € 10. 04. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120160
oprava nerezového vozíka
453,18 € 10. 04. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFU120161
servis centrálnej sterilizácie
667,45 € 10. 04. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFL120748
lieky
9 728,97 € 05. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120749
lieky
1 464,72 € 05. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120750
lieky
1 294,92 € 05. 04. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFL120751
lieky
278,61 € 05. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120752
lieky
10 485,75 € 05. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120753
lieky
2 755,89 € 05. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120754
lieky
4 735,94 € 05. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFO120050
medicinálne plyny (opis faktúry)
123,76 € 05. 04. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120113
potraviny
386,81 € 05. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFS120109
údržba hardware,siete za 3/2012
1 200,00 € 05. 04. 2012 Martin Riška, Hronská 30, 821 07 Bratislava, 40474615
DFS120110
školenie a konzultácie k modulu PIS
360,00 € 05. 04. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFS120111
upratovacie práce za 3/2012
33 090,41 € 05. 04. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS120112
upratovanie nad rámec zmluvy - 03/12
142,98 € 05. 04. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFU120154
servis ZT
2 520,13 € 05. 04. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120155
servis ZT
5 169,18 € 05. 04. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120156
servis ZT
3 300,00 € 05. 04. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFV120178
tovar - hygienické, čistiace a kancelárske potreby
928,72 € 05. 04. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120179
tovar - kancelárske potreby
47,04 € 05. 04. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120180
tovar - ZT
585,60 € 05. 04. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254

Stránky