Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120842
lieky
1 331,13 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120843
lieky
48,72 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120844
lieky
1 406,90 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120845
lieky
35,38 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120846
lieky
1 406,90 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFO120060
predplatné Česká radiologia 2012 vyúčt.
29,90 € 18. 04. 2012 Vydavateľstvo Osveta s.r.o., Jilemnického 57, 036 01 Martin, 31604676
DFP120137
potraviny
290,77 € 18. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120138
potraviny
265,61 € 18. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120139
potraviny
431,23 € 18. 04. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFS120131
poskytovanie služieb ASP 4-6/2012
1 057,50 € 18. 04. 2012 VEMA, a.s. ČR, Okružní 871/3a, 638 00 Brno, 26226511
DFŠ120490
ŠZM
1 855,75 € 18. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120491
ŠZM
473,64 € 18. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120492
ŠZM
902,00 € 18. 04. 2012 ELLA-CS International, s.r.o., Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, 44569017
DFŠ120493
ŠZM
133,20 € 18. 04. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFŠ120494
ŠZM
995,00 € 18. 04. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFU120174
dodávka a montáž PVC krytiny
1 284,71 € 18. 04. 2012 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35794542
DFU120175
servisný paušál za 4/2012
1 852,80 € 18. 04. 2012 S&T Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava, 31349935
DFV120205
ZT - ND
852,00 € 18. 04. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava, 44174110
DFE120027
odber el.energie 3/12 RTO
4 315,48 € 17. 04. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120028
odber el.energie 3/12 Vlárska
2 932,38 € 17. 04. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFK120023
krv
855,19 € 17. 04. 2012 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru, 064 01 Stará Ľubovňa, 37886851
DFO120059
voda stolová
135,98 € 17. 04. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120133
potraviny
462,60 € 17. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120134
potraviny
538,14 € 17. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120135
potraviny
131,96 € 17. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120136
potraviny
1 510,97 € 17. 04. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFS120129
obnovenie certifikátu - vyúčt.
23,88 € 17. 04. 2012 D. Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 35840005
DFS120130
aktualizácia sofwéru BTS - vyúčt.
187,21 € 17. 04. 2012 BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice, 36191337
DFŠ120489
ŠZM
75,60 € 17. 04. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFU120172
servis ZT
468,77 € 17. 04. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120173
servis ZT
68,90 € 17. 04. 2012 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava, 46095969
DFV120202
tovar - tonery
2 804,16 € 17. 04. 2012 Giga Trade s.r.o., Prešovská 45, 821 02 Bratislava, 46026762
DFV120203
tovar - kuchynské a kancelárske. potreby
353,21 € 17. 04. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 11785250
DFV120204
tovar - čistiace a kancelárske potreby
124,08 € 17. 04. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFK120022
krv
11 640,71 € 16. 04. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFL120799
lieky
1 650,00 € 16. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120800
lieky
1 980,00 € 16. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120801
lieky
1 980,00 € 16. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120802
lieky
2 965,09 € 16. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120803
lieky
4 250,27 € 16. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120804
lieky
5 359,75 € 16. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120805
lieky
8 039,63 € 16. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120806
lieky
989,45 € 16. 04. 2012 A&D Pharma Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, 35938625
DFL120807
lieky
2 589,84 € 16. 04. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFP120131
potraviny
527,13 € 16. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120132
potraviny - dobropis
6,05 € 16. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFV120191
tovar - ponožky dámske a pánske
848,28 € 16. 04. 2012 V.H.Dizajn, Horská 1312/26, 958 06 Partizánske, 35250674
DFV120192
tovar - vyšetrovacie lehátko,držiak papiera
1 058,40 € 16. 04. 2012 ZDRAVZAR- Vladimír Dunda, Chorvátska 67, 900 26 Slovenský Grob, 11832231
DFV120193
tovar - čistiace utierky
1 247,40 € 16. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFV120194
tovar - kancelársky nábytok
399,60 € 16. 04. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384

Stránky