Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFŠ120959
ŠZM
981,12 € 29. 06. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120960
ŠZM
33,20 € 29. 06. 2012 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446
DFŠ120961
ŠZM
5 210,70 € 29. 06. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120962
ŠZM
255,12 € 29. 06. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFŠ120963
ŠZM
129,59 € 29. 06. 2012 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s, Vlárska 48, 831 01 Bratislava, 34142941
DFŠ120964
ŠZM
5 808,00 € 29. 06. 2012 ELLA-CS International, s.r.o., Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, 44569017
DFŠ120965
ŠZM
333,98 € 29. 06. 2012 INTES Poprad s.r.o., Nám. svätého Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
DFŠ120966
ŠZM
31,51 € 29. 06. 2012 INTES Poprad s.r.o., Nám. svätého Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
DFŠ120967
ŠZM
1 003,20 € 29. 06. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ120968
ŠZM
1 003,20 € 29. 06. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ120969
ŠZM
234,31 € 29. 06. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ120970
ŠZM
599,65 € 29. 06. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ120971
ŠZM
293,30 € 29. 06. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ120972
ŠZM
98,00 € 29. 06. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ120973
ŠZM
591,60 € 29. 06. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120974
ŠZM
641,26 € 29. 06. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120975
ŠZM
6 541,52 € 29. 06. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120976
ŠZM
6 519,64 € 29. 06. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120977
ŠZM
3 434,40 € 29. 06. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120978
ŠZM
3 434,40 € 29. 06. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120979
ŠZM
2 190,58 € 29. 06. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120980
ŠZM
1 000,03 € 29. 06. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, Trnavská cesta 112 821 01, 602175
DFŠ120981
ŠZM
477,98 € 29. 06. 2012 STOMIA s.r.o., Staničné námestie 1, 040 01 Košice, 31661530
DFŠ120983
ŠZM
75,68 € 29. 06. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120984
ŠZM
278,40 € 29. 06. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120985
ŠZM
1 233,55 € 29. 06. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFV120327
tovar - elektroinštalačný materiál
1 187,14 € 29. 06. 2012 HAGARD: HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra, 34144650
DFV120328
tovar - zámky
240,12 € 29. 06. 2012 Brakl & syn, Ing. Emil Brakl, Jašíkova 11, 821 03 Bratislava, 11656417
DFV120329
ZT - ND
7 695,94 € 29. 06. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFL121360
lieky
1 118,70 € 28. 06. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL121361
lieky
1 118,70 € 28. 06. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL121362
lieky
653,63 € 28. 06. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL121363
lieky
10,80 € 28. 06. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL121364
lieky
1 796,51 € 28. 06. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL121365
lieky
764,50 € 28. 06. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL121366
lieky
35,81 € 28. 06. 2012 SOFTEL s.r.o., Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, 692468
DFL121367
lieky
3 484,50 € 28. 06. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121368
lieky
17,34 € 28. 06. 2012 DISPOLAB s.r.o., Štúrovo nám.1, 010 01 Žilina, 31625746
DFL121369
lieky
1 050,42 € 28. 06. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL121370
lieky
767,80 € 28. 06. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL121371
lieky
180,00 € 28. 06. 2012 BioVendor, Tumova 2265/60, 616 00 Brno, 63471507
DFL121372
lieky
265,50 € 28. 06. 2012 Fermentas Life Sciences, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFO120096
medicinálne plyny
131,57 € 28. 06. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120287
potraviny
312,61 € 28. 06. 2012 PROJEKT-MARKET, Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo, 17722608
DFP120288
potraviny
730,26 € 28. 06. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFS120218
inšpekcia tesnosti chladiaceho zariadenia VZT
177,60 € 28. 06. 2012 TITTL THERMO KING, s.r.o., Podzáhradná 10, 821 06 Bratislava, 35776064
DFŠ120956
ŠZM
101,57 € 28. 06. 2012 Jaroslav Kovár - KOJA, Vážska 261, 914 01 Trenčianská Teplá, 17661510
DFU120307
Penetračná sonda pri strojovni CT a MR
360,00 € 28. 06. 2012 URETEK SLOVENSKO s.r.o., Novozámocká 2, 945 01 Komárno, 35932066
DFU120308
servis NZ elektrickej energie
1 819,99 € 28. 06. 2012 YASIN s.r.o., Kubínska 6, 010 08 Žilina, 36400297
DFU120309
štvrťročná kontrola EPS
657,71 € 28. 06. 2012 Petrišin Pavol - SERVIS EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava, 13994964

Stránky