Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120288
tovar - hygienické potreby
1 246,58 € 05. 06. 2012 Persona, s.r.o., Šustekova 9, 851 04 Bratislava, 35900865
DFO120081
medicinálne plyny
120,85 € 04. 06. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120185
upgrade vzdialeným prístupom
72,00 € 04. 06. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFU120257
servisný paušál ZT - 05/12
66,92 € 04. 06. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFV120285
tovar - tlačivá
6 929,64 € 04. 06. 2012 Formát plus spol. s r.o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35834293
DFZ120016
lieh osobitne denaturovaný
646,06 € 04. 06. 2012 Slov.liehovary a likérky a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, 36241369
DFP120228
potraviny
27,30 € 01. 06. 2012 TALENT, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, 31679048
DFP120229
potraviny
26,40 € 01. 06. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120230
potraviny
250,80 € 01. 06. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120234
potraviny
157,64 € 01. 06. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120184
údržba hardware,siete za 5/2012
1 200,00 € 01. 06. 2012 Martin Riška, Hronská 30, 821 07 Bratislava, 40474615
DFU120254
kontrola váh
230,00 € 01. 06. 2012 Peter Mikloško, Športová 505, 900 46 Most pri Bratislave, 33720894
DFU120255
kontrola váh
90,00 € 01. 06. 2012 Peter Mikloško, Športová 505, 900 46 Most pri Bratislave, 33720894
DFU120256
servisné práce na vzduchotechnike
1 065,96 € 01. 06. 2012 Johnson Controls Intern.,s.r.o, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, 31363695
DFV120281
tovar - kancelárske potreby
1 606,87 € 01. 06. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFV120282
tovar - kancelárske potreby
81,54 € 01. 06. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFV120284
tovar - plechy
2 110,40 € 01. 06. 2012 Ing. Peter Šimonovič - KOVEX, Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, 34719610
DFI120012
ZT - elektrická odsávačka
2 783,30 € 31. 05. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFL121206
lieky
5 179,68 € 31. 05. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFL121207
lieky
33,00 € 31. 05. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL121208
lieky
16,01 € 31. 05. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL121209
lieky
2 837,82 € 31. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121210
lieky
12 212,31 € 31. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121211
lieky
12 271,31 € 31. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121212
lieky
7 017,65 € 31. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121213
lieky
90 653,75 € 31. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121214
lieky
79 956,80 € 31. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121215
lieky
5 151,39 € 31. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121216
lieky
5 981,33 € 31. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121217
lieky
1 726,99 € 31. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121218
lieky
17,82 € 31. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121219
lieky
4 739,27 € 31. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121220
lieky
1 145,69 € 31. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120079
medicinálne plyny
2 972,78 € 31. 05. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120227
potraviny
246,12 € 31. 05. 2012 PROJEKT-MARKET, Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo, 17722608
DFS120180
spracovanie dát za 04/12
596,40 € 31. 05. 2012 PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1, 36276847
DFS120181
poplatok za kurz
7 200,00 € 31. 05. 2012 DET NORSKE VERITAS CZ s.r.o., Thákurova 4, 160 00 Praha-Dejvice, 26705125
DFS120182
prenájom prístroja
79,20 € 31. 05. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFS120183
kontrola - kalibrácia váh
250,00 € 31. 05. 2012 Peter Mikloško, Športová 505, 900 46 Most pri Bratislave, 33720894
DFŠ120801
ŠZM
334,74 € 31. 05. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120802
ŠZM
293,96 € 31. 05. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120804
ŠZM
49,00 € 31. 05. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ120805
ŠZM
1 080,30 € 31. 05. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ120807
ŠZM
9 104,32 € 31. 05. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120808
ŠZM
175,20 € 31. 05. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ120810
ŠZM
540,16 € 31. 05. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFU120249
oprava automatiky v kotolni
3 576,00 € 31. 05. 2012 Ivan Balážik, Urmince 189, 956 02 Urmince, 11744847
DFU120250
servis vzduchotechniky
325,38 € 31. 05. 2012 Johnson Controls Intern.,s.r.o, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, 31363695
DFU120251
oprava lekárskych nástrojov
3 143,40 € 31. 05. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava, 44174110
DFU120253
oprava anténnych rozvodov v hlavnej budove
239,96 € 31. 05. 2012 Retail Business Solutions s.r., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103

Stránky