Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFU120004
oprava kosačky
107,23 € 11. 01. 2012 AGF INVEST,s.r.o., Hliníková 365/39, 952 01 Vráble, 34117865
DFL113333
lieky
79,04 € 10. 01. 2012 Merck spol.s r.o. PrahaCZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL113334
lieky
45,78 € 10. 01. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL113335
lieky
742,57 € 10. 01. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL113336
lieky
1 414,30 € 10. 01. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL113337
lieky
635,23 € 10. 01. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL120002
lieky
703,73 € 10. 01. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120003
lieky
1 736,57 € 10. 01. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120004
lieky
15,22 € 10. 01. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120005
lieky
336,33 € 10. 01. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120006
lieky
350,08 € 10. 01. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFO110228
predplatné Sestra r.2012- záloha
30,00 € 10. 01. 2012 ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, 31333524
DFO110229
Vestník MZ SR 1-60 r.2012 zál.
462,00 € 10. 01. 2012 V OBZOR, Špitálska 35, 815 85 Bratislava, 35708956
DFP110506
potraviny
684,59 € 10. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFP120001
potraviny
269,45 € 10. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFP120002
potraviny
829,22 € 10. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFS110499
rozbor vody z kotolne
159,60 € 10. 01. 2012 AQUATECH, Tureň 326, 903 01 Senec, 34337164
DFE110108
odber el.energie 1-12/11 Modra
468,55 € 09. 01. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE110109
zrážková voda 12/11 Klenová
979,12 € 09. 01. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFK110116
KRV
1 575,35 € 09. 01. 2012 Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, 634905
DFK110117
KRV
19 591,53 € 09. 01. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFO110226
odber PH
435,43 € 09. 01. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFO110227
medicinálne plyny
1 471,37 € 09. 01. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFP110505
potraviny
493,00 € 09. 01. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFS110493
preventívne očné vyšetrenia
194,17 € 09. 01. 2012 OČNÁ OPTIKA a.s., Vajnorská 134, 832 57 Bratislava, 31322115
DFS110494
externá kontrola Labquality 9-12/11 OKB
502,80 € 09. 01. 2012 MANACon, Jahodová 31, 080 01 Prešov, 14320479
DFS110495
externá kontrola Labquality 9-12/11 HTO
928,80 € 09. 01. 2012 MANACon, Jahodová 31, 080 01 Prešov, 14320479
DFS110496
nájomné za medicinálne plyny
1 196,82 € 09. 01. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS110497
odvoz komunálneho odpadu 12/11
5 706,96 € 09. 01. 2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, 603481
DFS110498
prenájom rohoží 12/11
255,12 € 09. 01. 2012 Lindstrom s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, 35742364
DFT110379
telef.poplatok 12/2011
7 952,15 € 09. 01. 2012 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, 35763469
DFU110632
paušál za prístroje Dräger 12/2011
2 897,45 € 09. 01. 2012 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446
DFU120002
maliarske a natieračske práce
2 134,00 € 09. 01. 2012 Mikuláš Lichvarík, Kamienka 446, 065 32 Kamienka, 10768351
DFU120003
maliarske a natieračske práce
5 385,00 € 09. 01. 2012 Mikuláš Lichvarík, Kamienka 446, 065 32 Kamienka, 10768351
DFO110225
vrátené gastrolístky
136,80 € 05. 01. 2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, 31328695
DFP110504
potraviny
265,78 € 05. 01. 2012 Peter Štepánek, Pravenec 36, 972 16 Pravenec, 41596439
DFS110492
daňové poradenstvo za 12/2011
270,00 € 05. 01. 2012 Ing. Anna Mirdová, Trnavská 177/82A, 821 05 Bratislava, 10793
DFU110629
servisný paušál za 12/2011
66,92 € 05. 01. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFU110630
servisný paušál ZT - 12/11
127,15 € 05. 01. 2012 MAQUET Medizintechnik Vertrieb, Šoltézovej 12, 811 08 Bratislava, 35876859
DFU110631
servis nem.lôžok Calma
249,35 € 05. 01. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFO120001
stravovacie poukážky
3 108,00 € 04. 01. 2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, 31328695
DFP110502
potraviny
2 300,45 € 03. 01. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP110503
potraviny
223,00 € 03. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFS110485
vystavenie vyraďovacieho protokolu
8,76 € 03. 01. 2012 Jozef Kmeť-SCHZ, Štefánikova 19, 900 28 Ivánka pri Dunaji, 17605326
DFS110486
odvoz odpadu
468,00 € 03. 01. 2012 HOMOLA TEAM s.r.o., Líščie údolie 93, 841 04 Bratislava, 35702192
DFS110487
poradenské služby za 12/2011
1 440,00 € 03. 01. 2012 PRO-TENDER s.r.o., Stierova 1132/1, 040 23 Košice, 36591084
DFS110488
mikrobiologické vyšetrenia
64,70 € 03. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS110489
mikrobiologické vyšetrenia
12,08 € 03. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS110490
upratovacie práce za 12/2011
33 090,41 € 03. 01. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS110491
výroba pečiatok
80,81 € 03. 01. 2012 ATTI Alexander Tekauer, Kvetinárska 1, 821 06 Bratislava, 11654805

Stránky