Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120294
tovar - plastový kužeľ
76,57 € 11. 06. 2012 MANUTAN Slovakia s.r.o., Lanová 8, 821 01 Bratislava, 35885815
DFV120295
tovar - vak prepravný
796,44 € 11. 06. 2012 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM, Moyzesova 625/19, 036 01 Martin, 40664635
DFE120040
zrážková voda 5/12
1 123,69 € 08. 06. 2012 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFL121248
lieky
4 670,56 € 08. 06. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL121249
lieky
1 904,98 € 08. 06. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121250
lieky
11 259,25 € 08. 06. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL121251
lieky
9 554,90 € 08. 06. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120246
potraviny
648,65 € 08. 06. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120247
potraviny
305,76 € 08. 06. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120248
potraviny
358,06 € 08. 06. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120249
potraviny
600,57 € 08. 06. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120250
potraviny
44,35 € 08. 06. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFL121236
lieky
671,00 € 07. 06. 2012 MedGene, s.r.o., Gagarinova 17, 821 03 Bratislava, 36550931
DFL121237
lieky
505,59 € 07. 06. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL121239
lieky
1 112,66 € 07. 06. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121242
lieky
764,27 € 07. 06. 2012 KRD molecular technologies s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL121245
lieky
571,81 € 07. 06. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL121246
lieky
453,60 € 07. 06. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL121247
lieky
75,70 € 07. 06. 2012 DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava, 607231
DFO120083
Aktuálne vzorové zmluvy r. 2012/2013-vyúčtovanie
234,09 € 07. 06. 2012 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, 35730129
DFP120238
potraviny
72,00 € 07. 06. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120239
potraviny
493,06 € 07. 06. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120241
potraviny
538,33 € 07. 06. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120242
potraviny
1 641,37 € 07. 06. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120243
potraviny
132,79 € 07. 06. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120244
potraviny
239,47 € 07. 06. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120245
potraviny
697,67 € 07. 06. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFS120194
daňové poradenstvo za 05/12
270,00 € 07. 06. 2012 Ing. Anna Mirdová, Trnavská 177/82A, 821 05 Bratislava, 10793
DFS120195
laboratórne vyšetrenia
110,54 € 07. 06. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120196
laboratórne vyšetrenia 05/12 - HTO
2 079,53 € 07. 06. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120197
Poplatok za seminár
178,80 € 07. 06. 2012 Nakladatelství FORUM s.r.o.,OZ, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, 46490213
DFS120198
odvoz komunálneho odpadu 05/12
5 872,86 € 07. 06. 2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, 603481
DFS120199
pravidelné upratovanie priestorov 05/12
33 090,41 € 07. 06. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS120200
inšpekcia tesnosti chladiaceho zariadenia VZT
177,60 € 07. 06. 2012 TITTL THERMO KING, s.r.o., Podzáhradná 10, 821 06 Bratislava, 35776064
DFU120267
paušál za prístroje Dräger za 5/2012
2 126,24 € 07. 06. 2012 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446
DFU120268
zmluvný servis sterilizátora
327,84 € 07. 06. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFU120269
oprava chlad.zariadenia VZT na RTO
4 189,20 € 07. 06. 2012 TITTL THERMO KING, s.r.o., Podzáhradná 10, 821 06 Bratislava, 35776064
DFV120290
tovar - pracovný stôl
222,00 € 07. 06. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFV120291
tovar - dóza-utierky na obraz
142,20 € 07. 06. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120292
tovar - vlhkomer, plastové misky
318,34 € 07. 06. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFE120039
odber elektrickej energie 6/12 Modra
130,29 € 06. 06. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFL121235
lieky
30 127,35 € 06. 06. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFP120237
potraviny
614,15 € 06. 06. 2012 PROJEKT-MARKET, Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo, 17722608
DFS120188
metrologické výkony
474,00 € 06. 06. 2012 Slovenská legálna metrol n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 1, 37954521
DFS120189
upratovacie práce 5/2012
599,32 € 06. 06. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS120190
výroba pečiatok
140,47 € 06. 06. 2012 ATTI Alexander Tekauer, Kvetinárska 1, 821 06 Bratilsava, 11654805
DFS120191
STK+EMS kontrola motorového vozidla
452,65 € 06. 06. 2012 Ilja Weigl, Lomnická 3, 841 10 Bratislava, 30138841
DFS120192
návrh na vyradenie chladničky
8,76 € 06. 06. 2012 Jozef Kmeť-SCHZ, Štefánikova 19, 900 28 Ivánka pri Dunaji, 17605326
DFS120193
zabezpečovanie úloh v oblasti PO 5/12
272,19 € 06. 06. 2012 Darina Urbánková, Damborského 7, 949 01 Nitra, 37646443
DFŠ120811
ŠZM
2 430,00 € 06. 06. 2012 OXON GROUP s.r.o., Viničná 11, 919 34 Biely Kostol, 45323674

Stránky