Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120877
lieky
846,01 € 24. 04. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL120878
lieky
30,36 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120879
lieky
26 166,25 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120880
lieky
16 956,50 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120881
lieky
72 216,50 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120882
lieky
2,00 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120883
lieky
8 715,78 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120884
lieky
51,05 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120885
lieky
12 451,12 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120886
lieky
1 400,14 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120887
lieky
50,05 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120888
lieky
1 514,72 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120889
lieky
1 542,33 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120890
lieky
1 542,33 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120891
lieky
1 542,33 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120892
lieky
572,85 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120893
lieky
64 984,15 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120894
lieky
66 601,70 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120895
lieky
1 889,38 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120896
lieky
806,95 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120061
odber PH
484,49 € 24. 04. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFP120145
potraviny
524,82 € 24. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120146
potraviny
2 451,34 € 24. 04. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120147
potraviny
197,94 € 24. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120148
potraviny
841,50 € 24. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFS120133
preprava osôb autobusom
216,00 € 24. 04. 2012 XLinebus s.r.o., Prídavková 16, 841 06 Bratislava, 35747501
DFS120134
NOU.sk správa Cyclone3 za 3/12
319,04 € 24. 04. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFS120135
spracovanie dát za 02/2012
596,40 € 24. 04. 2012 PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1, 36276847
DFŠ120525
ŠZM
1 896,73 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120526
ŠZM
1 896,73 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120527
ŠZM
1 138,04 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120528
ŠZM
1 673,63 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120529
ŠZM
669,46 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120530
ŠZM
734,40 € 24. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120531
ŠZM
1 468,80 € 24. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120532
ŠZM
729,72 € 24. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120533
ŠZM
1 166,40 € 24. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120534
ŠZM
1 320,00 € 24. 04. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFŠ120535
ŠZM
480,00 € 24. 04. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120536
ŠZM
6 580,80 € 24. 04. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120537
ŠZM
1 058,40 € 24. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120538
ŠZM
1 289,64 € 24. 04. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120539
ŠZM
664,77 € 24. 04. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFU120178
oprava pračky UNICA45
4 689,00 € 24. 04. 2012 Jiří Rujbr ČR, Rerychova 35, 635 00 Brno, 11477024
DFU120179
oprava vzduchotechniky
113,71 € 24. 04. 2012 MaR servis s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, 35711132
DFU120180
servis ZT
1 046,71 € 24. 04. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120181
servis ZT
1 173,55 € 24. 04. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFV120207
tovar - filtre do VZT
6 712,67 € 24. 04. 2012 TATRAFILTER, s.r.o., Štúrova 288/67, 059 21 Svit, 36464236
DFV120208
tovar - kancelárske potreby
57,56 € 24. 04. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120209
tovar - hygienické potreby
659,88 € 24. 04. 2012 Persona, s.r.o., Šustekova 9, 851 04 Bratislava, 35900865

Stránky