Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120020
lieky
284,24 € 13. 01. 2012 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 17312752
DFL120021
lieky
12 149,83 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120022
lieky
3 217,70 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120023
lieky
166,23 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120024
lieky
13 291,30 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120025
lieky
93 762,46 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120026
lieky
347,99 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120027
lieky
3 221,00 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120028
lieky
31 459,45 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120029
lieky
82,17 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120030
lieky
2 478,30 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120031
lieky
3 197,73 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120032
lieky
896,24 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120033
lieky
354,73 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120034
lieky
7 999,20 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120035
lieky
6 534,00 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120036
lieky
8,49 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120037
lieky
170,94 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120002
voda stolová
51,24 € 13. 01. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFO120003
medicinálne plyny
174,41 € 13. 01. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFU120005
preventívna údržba prístroja
1 233,60 € 13. 01. 2012 CANBERRA-PACKARD s.r.o., Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina, 31576303
DFU120006
oprava tlačiarne
120,00 € 13. 01. 2012 Marián Held, 1.mája 78, 900 39 Častá, 14056984
DFK110118
KRV
1 261,79 € 12. 01. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFK110119
KRV
3 261,67 € 12. 01. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFO110231
predplatné Pravda, Zdravie- vyúčt.
165,40 € 12. 01. 2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124
DFO110232
odborné zdravot. časopisy na r.2012
8 603,00 € 12. 01. 2012 SLOVART G.T.G.s.r.o., Krupinská 4, 852 99 Bratislava, 31346359
DFP120003
potraviny
546,94 € 12. 01. 2012 ATC - JR, s.r.o., Vsetínska 766, 020 01 Púchov, 35760532
DFP120004
potraviny
586,12 € 12. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFP120005
potraviny
2 669,76 € 12. 01. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120006
potraviny
36,70 € 12. 01. 2012 TALENT, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, 31679048
DFP120007
potraviny
795,00 € 12. 01. 2012 T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, 36347973
DFP120008
potraviny
1 673,81 € 12. 01. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120009
potraviny
573,64 € 12. 01. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120010
potraviny
1 894,20 € 12. 01. 2012 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Kollárova 2457, 022 01 Čadca, 36396281
DFP120011
potraviny
1 993,86 € 12. 01. 2012 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Kollárova 2457, 022 01 Čadca, 36396281
DFS110502
laboratórne vyšetrenia 12/11 HTO
2 343,90 € 12. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS110503
validácia separátora MCS
189,68 € 12. 01. 2012 MEDUSA s.r.o., Komenského 12, 921 01 Piešťany, 34134808
DFS110504
technická podpora programu PCS 12/11
3 936,96 € 12. 01. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFV110696
tovar - kontajner,polica
402,00 € 12. 01. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFV110697
ZT - ND pre lôžko
215,45 € 12. 01. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFV120001
tovar
52,76 € 12. 01. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFE110110
odber zemného plynu 12/11 Klenová
88 996,84 € 11. 01. 2012 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFE110111
odber zemného plynu 12/11 Vlárska
10 064,45 € 11. 01. 2012 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFE110112
vodné, stočné 12/11 Vlárska
1 190,42 € 11. 01. 2012 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFE110113
vodné, stočné 12/11 Klenová
9 312,32 € 11. 01. 2012 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFI120001
ZT - teplovzdušný sterilizátor
2 508,00 € 11. 01. 2012 ILABO s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava, 35713119
DFO110230
voda stolová
161,16 € 11. 01. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFS110501
upratovacie práce v 12/11
800,22 € 11. 01. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFU110633
servis prístroja
1 602,18 € 11. 01. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU110634
oprava multitónov
1 419,89 € 11. 01. 2012 Multitone-Rádiokom.systémy, Štepnická 2, 036 01 Martin, 35389770

Stránky