Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFU120008
servisná prehliadka NZ
1 478,84 € 18. 01. 2012 YASIN s.r.o., Kubínska 6, 010 08 Žilina, 36400297
DFU120009
servisné služby za 1/2012
562,67 € 18. 01. 2012 Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22, 35785306
DFS110507
údržba siete, hardware 12/11
830,00 € 17. 01. 2012 Martin Riška, Hronská 30, 821 07 Bratislava, 40474615
DFS120002
prenájom zariadenia na rok 2012
3,96 € 17. 01. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFU110635
servis prístroja
314,74 € 17. 01. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFE110117
odber el.energie 1-12/11 Stratená
2 556,38 € 16. 01. 2012 Východosl energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
DFL120038
lieky
456,58 € 16. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120039
lieky
999,00 € 16. 01. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFL120040
lieky
4 716,25 € 16. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120041
lieky
340,25 € 16. 01. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFS110505
chladenia mŕtvych tiel
11,50 € 16. 01. 2012 Úrad pre dohľad nad zdrav.star, Žellova 2, 829 74 Bratislava 25, 30796482
DFS110506
Nou.sk správa Cyclone3+ost.služby -12/11
206,40 € 16. 01. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFŠ111804
ŠZM
4 708,46 € 16. 01. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ111805
ŠZM
1 495,45 € 16. 01. 2012 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800437
DFŠ111806
ŠZM
332,64 € 16. 01. 2012 TransMedica, s.r.o., Bárdošová 33, 833 12 Bratislava, 35843683
DFŠ120001
ŠZM
668,16 € 16. 01. 2012 Dahlhausen Sk s.r.o, J.Kréna 361/13, 915 01 Nové mesto nad Váhom, 36313564
DFŠ120003
ŠZM
129,60 € 16. 01. 2012 BIOMEDICA Slovakia s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 35849258
DFŠ120004
ŠZM
328,08 € 16. 01. 2012 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36547263
DFŠ120006
ŠZM
119,48 € 16. 01. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120007
ŠZM
2 241,05 € 16. 01. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120009
ŠZM
6 326,99 € 16. 01. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120011
ŠZM
720,00 € 16. 01. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ120013
ŠZM
49,64 € 16. 01. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ120017
ŠZM
214,10 € 16. 01. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120018
ŠZM
53,53 € 16. 01. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120022
ŠZM
327,00 € 16. 01. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ120025
ŠZM
195,18 € 16. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFU120007
oprava prístroja
259,20 € 16. 01. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFV120002
ZT - ND
83,34 € 16. 01. 2012 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o., J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen, 31642454
DFŠ120010
ŠZM
135,96 € 16. 01. 2012 Pharmacare Slovakia s.r.o., Farského 34, 949 01 Nitra, 36246590
DFE110114
odber el.energie 12/11 Klenová
33 147,70 € 13. 01. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 817 47 Bratislava, 36677281
DFE110115
odber el.energie 12/11 RTO
4 134,32 € 13. 01. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 818 47 Bratislava, 36677281
DFE110116
odber el. energie 12/11 Vlárska
3 043,51 € 13. 01. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFK110120
KRV
2 393,08 € 13. 01. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFL113338
lieky
78,40 € 13. 01. 2012 DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava, 607231
DFL113339
lieky
6 149,00 € 13. 01. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL113341
lieky
193,38 € 13. 01. 2012 HPL SERVIS s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, 35860456
DFL120007
lieky
68,98 € 13. 01. 2012 EUREX MEDICA s.r.o., Na Šefranici 10, 010 01 Žilina, 36392944
DFL120008
lieky
2 516,08 € 13. 01. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL120009
lieky
204,60 € 13. 01. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120010
lieky
264,99 € 13. 01. 2012 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29, 841 01 Bratislava, 31345433
DFL120011
lieky
6 901,51 € 13. 01. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120012
lieky
952,36 € 13. 01. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL120013
lieky
558,72 € 13. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120014
lieky
1 132,56 € 13. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120015
lieky
774,41 € 13. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120016
lieky
322,94 € 13. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120017
lieky
26 070,88 € 13. 01. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120018
lieky
25 118,85 € 13. 01. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120019
lieky
747,88 € 13. 01. 2012 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 17312752

Stránky