Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120920
lieky
1 501,83 € 26. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120921
lieky
6 052,86 € 26. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120922
lieky
739,20 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120923
lieky
687,42 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120924
lieky
647,24 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120925
lieky
173,25 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120926
lieky
551,18 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120152
potraviny
636,71 € 26. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120153
potraviny
241,07 € 26. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120154
potraviny
650,54 € 26. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFU120187
výmena pneumatík
19,45 € 26. 04. 2012 MIKONA s.r.o., Lúky, 020 53 LÚKY, 31570364
DFU120188
servis sterilizátorov
645,21 € 26. 04. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFV120214
ZT - náhradné diely
223,20 € 26. 04. 2012 COMPIMed, s.r.o., Miletičova 70, 821 08 Bratislava, 35953900
DFO120062
medicinálne plyny
185,33 € 25. 04. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFO120063
voda stolová
51,12 € 25. 04. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120149
potraviny
72,00 € 25. 04. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120150
potraviny
1 574,52 € 25. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120151
potraviny
439,87 € 25. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFS120136
mikrobiologické vyšetrenia
70,44 € 25. 04. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120137
zabezpečovanie úloh v oblasti PO 4/12
272,19 € 25. 04. 2012 Darina Urbánková, Damborského 7, 949 01 Nitra, 37646443
DFS120138
vykonaná dezinsekcia
979,77 € 25. 04. 2012 MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, 36170305
DFS120139
vykonaná deratizácia
790,00 € 25. 04. 2012 MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, 36170305
DFŠ120540
ŠZM
339,24 € 25. 04. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 685810
DFŠ120541
ŠZM
159,02 € 25. 04. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFŠ120542
ŠZM
96,00 € 25. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFŠ120543
ŠZM
641,26 € 25. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120544
ŠZM
1 854,72 € 25. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120545
ŠZM
1 860,27 € 25. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120546
ŠZM
146,74 € 25. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120547
ŠZM
187,20 € 25. 04. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120548
ŠZM
48,00 € 25. 04. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120549
ŠZM
1 194,07 € 25. 04. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120550
ŠZM
1 844,57 € 25. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120551
ŠZM
1 830,40 € 25. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120552
ŠZM
1 696,22 € 25. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120553
ŠZM
1 988,64 € 25. 04. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120554
ŠZM
1 859,60 € 25. 04. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120555
ŠZM
1 966,32 € 25. 04. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120556
ŠZM
1 919,63 € 25. 04. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120557
ŠZM
1 144,36 € 25. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120558
ŠZM
645,84 € 25. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120559
ŠZM
1 968,00 € 25. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120560
ŠZM
1 968,00 € 25. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120561
ŠZM
1 382,40 € 25. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120562
ŠZM
1 274,40 € 25. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120563
ŠZM
1 743,90 € 25. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120564
ŠZM
970,99 € 25. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120565
ŠZM
169,64 € 25. 04. 2012 SARSTEDT s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, 31359825
DFŠ120566
ŠZM
83,40 € 25. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120567
ŠZM
725,59 € 25. 04. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774

Stránky