Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120044
lieky
82,17 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120045
lieky
6 263,40 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120046
lieky
6 263,40 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120047
lieky
2 995,05 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120048
lieky
1 529,00 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120049
lieky
2 021,25 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120050
lieky
2 730,77 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120051
lieky
1 529,00 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120052
lieky
1 575,75 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120053
lieky
10 304,91 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120054
lieky
611,60 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120055
lieky
54,32 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120056
lieky
1 702,47 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120057
lieky
4 412,91 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120058
lieky
3 467,63 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120059
lieky
980,39 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120060
lieky
4 707,86 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120061
lieky
967,96 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120062
lieky
1 799,22 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120063
lieky
7 732,01 € 19. 01. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120064
lieky
550,00 € 19. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120065
lieky
22 182,44 € 19. 01. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL120066
lieky
436,96 € 19. 01. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL120067
lieky
34,10 € 19. 01. 2012 COOPEX M, s.r.o., Púchovská 14, 831 06 Bratislava, 31385117
DFL120068
lieky
792,88 € 19. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120069
lieky
39 106,32 € 19. 01. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120070
lieky
3 538,54 € 19. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120071
lieky
914,45 € 19. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120072
lieky
192,72 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120073
lieky
2 057,97 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120074
lieky
28,22 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120075
lieky
2 059,20 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120076
lieky
7 988,20 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFO120004
stravovacie poukážky
3 108,00 € 19. 01. 2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, 31328695
DFO120005
medicinálne plyny
67,56 € 19. 01. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120013
potraviny
757,07 € 19. 01. 2012 CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, 45510172
DFP120014
potraviny
1 558,80 € 19. 01. 2012 T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, 36347973
DFP120015
potraviny
612,98 € 19. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFP120016
potraviny
677,63 € 19. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFS110508
spaľovanie nemocničného odpadu 12/11
9 251,10 € 19. 01. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFS110509
mikrobiologické vyšetrenia HTO
12,08 € 19. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS110510
mikrobiologické vyšetrenia OCS
163,08 € 19. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFŠ120027
ŠZM
1 298,93 € 19. 01. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ120030
ŠZM
148,00 € 19. 01. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ120031
ŠZM
4 169,83 € 19. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120034
ŠZM
230,40 € 19. 01. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37, 685810
DFŠ120035
ŠZM
537,60 € 19. 01. 2012 Teleflex Medical, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, 34137921
DFV120003
tovar - čist.prostriedky
551,14 € 19. 01. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFZ120001
predpl.Spravodajca pre účtov.2/12-2/13
154,80 € 19. 01. 2012 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, 35730129
DFP120012
potraviny
470,46 € 18. 01. 2012 PRVÁ BRATISLAV.PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661

Stránky