Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFŠ171608
ŠZM
2 259,50 € 24. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171609
ŠZM
36,85 € 24. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFU170271
oprava ZT
100,00 € 24. 10. 2017 Elekta Services s.r.o. ČR,Pražákova 1000/60,619 00,Brno,29280095
DFS170568
DPS k DFS170496
192,00 € 24. 10. 2017 AMEDIS spol.s.r.o.,Mlynská 10,92101,Piešťany,612758
DFŠ171628
ŠZM
121,97 € 24. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFP170516
voda stolová
82,91 € 24. 10. 2017 Dolphin Slovakia, s.r.o.,Technická 7,821 04,Bratislava,35784776
DFŠ171604
ŠZM
772,18 € 24. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFO170104
nákup PHM
271,71 € 24. 10. 2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo,824 12,Bratislava,31322832
DFV170551
tovar - vodoinštalačný materiál
165,00 € 24. 10. 2017 KriMus spol. r.o.,Žitavská 5,821 07,Bratislava 214,31351166
DFŠ171625
ŠZM
551,04 € 24. 10. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFS170571
poplatok za seminár - Ing.Šablicová
59,00 € 24. 10. 2017 EDOS-PEM s.r.o.,Tematínska 4,851 05,Bratislava,36287229
DFŠ171605
ŠZM
637,20 € 24. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171627
ŠZM
573,72 € 24. 10. 2017 VIDRA A SPOL. s.r.o.,Štrková 8,1196,Žilina,31589561
DFŠ171606
ŠZM
280,80 € 24. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171621
ŠZM
357,60 € 24. 10. 2017 ULTRAMED s.r.o.,Priehradka 371,96601,Hliník nad Hronom,36638404
DFŠ171599
ŠZM
81,00 € 24. 10. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFU170270
oprava prístroja
276,94 € 24. 10. 2017 AquaOsmotic s.r.o. ČR,Vrchlického 720,66601,Tišnov, ČR,6308447
DFŠ171598
ŠZM
144,00 € 24. 10. 2017 MR Diagnostic, s.r.o.,Raianska 72,83102,Bratislava,35844825
DFŠ171603
ŠZM
240,00 € 24. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171602
ŠZM
570,00 € 24. 10. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFŠ171624
ŠZM
810,00 € 24. 10. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171601
ŠZM
753,01 € 24. 10. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFŠ171610
ŠZM
759,62 € 24. 10. 2017 VIDRA A SPOL. s.r.o.,Štrková 8,1196,Žilina,31589561
DFŠ171622
ŠZM
606,96 € 24. 10. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFU170267
oprava analyzátoru
160,00 € 23. 10. 2017 MR Diagnostic, s.r.o.,Raianska 72,83102,Bratislava,35844825
DFU170265
demontáž, montáž a servis klimatizácie
160,00 € 23. 10. 2017 Klima LG, s.r.o., Sumbalova 3,841 04,Bratislava,44462905
DFS170567
poplatok za terminál 09/17 Kamélia
161,31 € 23. 10. 2017 VÚB a.s.,Limbová 1,833 01,Bratislava,31320155
DFS170566
pravidel.ročná prehliadka zdrav.prístr.
455,88 € 23. 10. 2017 MR Diagnostic, s.r.o.,Raianska 72,83102,Bratislava,35844825
DFL171771
lieky
240,63 € 23. 10. 2017 EUREX MEDICA s.r.o.,Na Šefranci 10,010 01,Žilina,36392944
DFL171765
lieky
5 097,18 € 23. 10. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS170565
sterilizácia zdrav.pomôcok
106,11 € 23. 10. 2017 NÚSCH, a.s.,Pod Krásnou Hôrkou 1,833 48,Bratislava 37,35971126
DFE170111
predd.na odber zem.plynu - 10/17 Klenová
20 390,00 € 23. 10. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava,35815256
DFE170110
predd.na odber zem.plynu - 10/17 Vlárska
3 420,00 € 23. 10. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava,35815256
DFU170266
oprava klimatizácie
100,00 € 23. 10. 2017 Klima LG, s.r.o., Sumbalova 3,841 04,Bratislava,44462905
DFS170564
poplatok za služby PaM V4 Cloud 10-12/17
1 576,20 € 23. 10. 2017 VEMA,s.r.o.,Prievozská 14/A,82109,Bratislava,31355374
DFS170563
metrologické výkony
996,00 € 20. 10. 2017 Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica 1,37954521
DFS170562
servis prístroja 1/17-12/17
2 592,00 € 20. 10. 2017 Life Technologies s.r.o.,Panenská 21,811 03,Bratislava,45341931
DFŠ171578
ŠZM
37,00 € 19. 10. 2017 Medinet s.r.o. ČR,Námestie Sitná 3105,27201,Kladno ČR,47538198
DFŠ171577
ŠZM
616,00 € 19. 10. 2017 Medinet s.r.o. ČR,Námestie Sitná 3105,27201,Kladno ČR,47538198
DFŠ171585
ŠZM
2 626,80 € 19. 10. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171588
ŠZM
388,80 € 19. 10. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171580
ŠZM
133,50 € 19. 10. 2017 LABO-SK, s.r.o.,Slávičie údolie 102/A,81102,Bratislava,36365556
DFV170550
ND na opravu ZT
335,40 € 19. 10. 2017 Artspect spol. s r.o.,Rybničná 40,831 06,Bratislava,47760265
DFI170025
projekč.práce elektro-prestavba odd.ARO
1 200,00 € 19. 10. 2017 PROMEL-PK s.r.o.,Komjatná 332,034 96,Komjatná ,36826219
DFŠ171587
ŠZM
195,60 € 19. 10. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171586
ŠZM
612,00 € 19. 10. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171584
ŠZM
298,15 € 19. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171581
ŠZM
79,20 € 19. 10. 2017 MSM Slovakia s.r.o.,Hollého 880,908 51,Holíč,31440479
DFŠ171576
ŠZM - dobropis
149,33 € 19. 10. 2017 ULTRAMED s.r.o.,Priehradka 371,96601,Hliník nad Hronom,36638404
DFŠ171579
ŠZM
743,38 € 19. 10. 2017 InterMedical Plus, a.s.,Radlinského,949 01,Nitra,50085999

Stránky