Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP170353
potraviny
648,32 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFŠ171178
ŠZM
983,40 € 09. 08. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFS170405
daňové poradenstvo za 07/2017
270,00 € 09. 08. 2017 Ing. Ľudovít Kocián, Mierová 16, 821 05, Bratislava, 10693
DFP170354
potraviny
331,01 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170349
potraviny
394,21 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170356
potraviny
3,84 € 09. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFP170357
potraviny
50,95 € 09. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFP170355
potraviny
604,19 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170347
potraviny
185,62 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFS170404
nájomné za technické plyny
33,48 € 09. 08. 2017 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02, Bratislava, 31373861
DFP170363
potraviny
258,64 € 09. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFV170417
ochranná zástera olovená s golierom
385,47 € 09. 08. 2017 ATOMVET.CZ s.r.o. ČR, Srbská 497/11, 460 01, Liberec XI-Růžodol I, 4057503
DFP170345
potraviny
688,96 € 09. 08. 2017 TEKOO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 36224022
DFT170017
telefónne poplatky za 07/2017
8 134,12 € 09. 08. 2017 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62, Bratislava, 35763469
DFV170417
ochranná zástera olovená s golierom
385,47 € 09. 08. 2017 ATOMVET.CZ s.r.o. ČR, Srbská 497/11, 460 01, Liberec XI-Růžodol I, 4057503
DFL171375
lieky
3 263,70 € 08. 08. 2017 ECOLI s.r.o., Studenohorská 12, 841 03, Bratislava 47, 35815906
DFL171366
lieky
2 559,35 € 08. 08. 2017 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04, Bratislava, 35758481
DFE170081
odber zem.plynu za 07/17 Klenová
4 204,97 € 08. 08. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava, 35815256
KAM170350
KAMÉLIA-lieky a tovar (fin.rabat 07/17)
21 081,70 € 08. 08. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06, Bratislava, 31625657
DFE170084
vodné, stočné za 07/17 Vlárska
1 538,00 € 08. 08. 2017 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46, Bratislava, 35850370
DFE170079
odber el.energie za 07/17 Vlárska
1 861,44 € 08. 08. 2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, 36677281
DFL171361
lieky
720,64 € 08. 08. 2017 Life Technologies s.r.o., Panenská 21, 811 03, Bratislava, 45341931
DFE170083
odber el.energie za 07/17 Klenová
30 904,70 € 08. 08. 2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, 36677281
DFL171362
lieky-dobropis k fa 1721014010
5,50 € 08. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04, Bratislava, 31708030
DFE170082
odber zem.plynu za 07/17 Vlárska
491,69 € 08. 08. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava, 35815256
DFE170085
vodné, stočné za 07/17 Klenová
11 512,78 € 08. 08. 2017 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46, Bratislava, 35850370
DFK170033
krv
1 560,76 € 08. 08. 2017 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01, Myjava, 610721
DFE170080
odber el.energie za 07/17 RTO
4 931,64 € 08. 08. 2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, 36677281
DFL171367
lieky
1 299,54 € 08. 08. 2017 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04, Bratislava, 35758481
DFS170399
likvidácia odpadovej vody a kalu
158,83 € 07. 08. 2017 EKO-SALMO s.r.o., Závodná 8, 821 06, Bratislava, 31359647
DFO170075
nákup PHM
498,52 € 07. 08. 2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12, Bratislava, 31322832
DFŠ171167
ŠZM
26,09 € 07. 08. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFS170396
servisný paušál ZT - 07/2017
66,92 € 07. 08. 2017 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFS170398
poskytnutie právnych služieb
4 651,20 € 07. 08. 2017 JUDr.Pavol Kollár, s.r.o., Lehotského 4, 811 06, Bratislava, 36757276
DFŠ171164
ŠZM
604,01 € 07. 08. 2017 BATIST Medical SK, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01, Bratislava, 36764248
DFŠ171166
ŠZM
125,57 € 07. 08. 2017 Media Comp.s.r.o., Rovinka 268, 900 41, Rovinka, 35731486
DFP170343
voda stolová
172,13 € 07. 08. 2017 Dolphin Slovakia, s.r.o., Technická 7, 821 04, Bratislava, 35784776
DFS170400
paušál za údržbu med.fliaš
16,98 € 07. 08. 2017 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44, Bratislava, 685852
DFP170342
potraviny
574,59 € 07. 08. 2017 Záhorácke pekárne a cukrárne, Cesta mládeže 12, 901 01, Malacky, 31412955
DFS170403
servisný paušál ZT za 07/2017
90,72 € 07. 08. 2017 MAQUET Slovakia s.r.o., Pribinova 25, 811 09, Bratislava, 47839872
DFK170032
krv
1 132,80 € 07. 08. 2017 Hornooravská NsP Trstená, ul. Mieru 549/16, 028 01, Trstená, 634891
DFV170411
tonerové kazety
290,30 € 07. 08. 2017 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02, Bratislava, 36192384
DFŠ171168
ŠZM
114,18 € 07. 08. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFS170394
servisné práce na rozvádzačoch
1 065,96 € 07. 08. 2017 Johnson Controls Intern.,s.r.o, Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 31363695
DFS170397
spracovanie dát za 06/2017
596,40 € 07. 08. 2017 PROMYS soft, s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 582/29B, 907 01, Myjava 1, 36276847
DFŠ171165
ŠZM
76,37 € 07. 08. 2017 MEDISYNER SK s.r.o., Royova 9, 921 01, Piešťany, 50002376
DFŠ171169
ŠZM
1 782,70 € 07. 08. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFŠ171170
ŠZM
1 420,20 € 07. 08. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31350780
DFV170410
ND na opravu ZT
11 387,88 € 07. 08. 2017 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 612758
DFU170209
oprava ZT
1 484,75 € 07. 08. 2017 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01, Hliník nad Hronom, 36638404

Stránky