Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP170374
potraviny
121,56 € 11. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFŠ171189
ŠZM
2 102,40 € 11. 08. 2017 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01, Piešťany, 31439446
DFP170368
potraviny
18,18 € 11. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFŠ171186
ŠZM
53,11 € 11. 08. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01, Trenčín, 36352446
DFP170375
potraviny
49,90 € 11. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFŠ171185
ŠZM
206,00 € 11. 08. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01, Trenčín, 36352446
KAM170351
KAMÉLIA - lieky a tovar
39,80 € 11. 08. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01, Nitra, 34113924
DFŠ171188
ŠZM
181,50 € 11. 08. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFŠ171184
ŠZM
499,82 € 11. 08. 2017 LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02, Bratislava, 36365556
DFP170367
potraviny
63,84 € 11. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170364
potraviny
479,48 € 11. 08. 2017 TEKOO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 36224022
DFŠ171187
ŠZM
324,00 € 11. 08. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01, Trenčín, 36352446
DFS170414
metrologické výkony
224,76 € 11. 08. 2017 Slovenská legálna metrol n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01, Banská Bystrica 1, 37954521
DFP170366
potraviny
334,66 € 11. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFV170419
ND na opravu ZT
1 866,41 € 11. 08. 2017 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 612758
DFŠ171183
ŠZM
458,26 € 11. 08. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFP170373
potraviny
153,75 € 11. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFP170371
potraviny
83,96 € 11. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFV170418
ND na opravu ZT
6 102,40 € 11. 08. 2017 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 612758
KAM170353
KAMÉLIA - DBS k fa 70772725 (KAM170315)
4 119,11 € 11. 08. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01, Nitra, 34113924
DFP170372
potraviny
124,93 € 11. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFP170376
potraviny
138,59 € 11. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFP170365
potraviny
2 835,40 € 11. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170370
potraviny
162,23 € 11. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFV170420
ND na opravu ZT
4 600,21 € 11. 08. 2017 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 612758
DFS170406
Implementácia DRG v NOÚ
1 728,00 € 10. 08. 2017 DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35810734
DFK170034
krv
196,05 € 10. 08. 2017 NsP Sv. Lukáša Galanta, Hodská 373/38, 924 22, Galanta, 44452519
DFS170410
odvoz komunálneho odpadu za 07/2017
7 565,04 € 10. 08. 2017 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99, Bratislava, 603481
DFS170408
dohľad nad prácou a prac.prostred. 07/17
1 970,86 € 10. 08. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
DFU170212
oprava signalizácie sestra - pacient
350,00 € 10. 08. 2017 REMONT - Guzlej, s.r.o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50128116
DFL171386
lieky
577,61 € 10. 08. 2017 Life Technologies s.r.o., Panenská 21, 811 03, Bratislava, 45341931
DFU170214
oprava signalizácie sestra - pacient
300,00 € 10. 08. 2017 REMONT - Guzlej, s.r.o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50128116
DFL171383
lieky
699,85 € 10. 08. 2017 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01, Košice, 36591246
DFS170407
potvrdenie posudkov v 3. kategórii
56,00 € 10. 08. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
DFU170213
oprava signalizácie sestra - pacient
300,00 € 10. 08. 2017 REMONT - Guzlej, s.r.o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50128116
DFS170411
spaľovanie nemocničného odpadu za 07/17
9 986,40 € 10. 08. 2017 Univerzitná nemocnica Bratisla, Pažítkova 4, prac. Ružinov, 821 01, Bratislava, 31813861
DFS170409
mikrobiologické vyšetrenia 07/17 OCS
145,13 € 10. 08. 2017 Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01, Pezinok, 35766450
DFL171378
lieky
4 239,80 € 10. 08. 2017 DCX, spol. s r.o., Námestie SNP 13, 811 06, Bratislava, 47133694
DFL171382
lieky
7 345,54 € 10. 08. 2017 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01, Košice, 36591246
DFP170359
potraviny
121,82 € 09. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFV170417
ochranná zástera olovená s golierom
385,47 € 09. 08. 2017 ATOMVET.CZ s.r.o. ČR, Srbská 497/11, 460 01, Liberec XI-Růžodol I, 4057503
DFŠ171177
ŠZM
1 502,91 € 09. 08. 2017 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35800437
DFP170345
potraviny
688,96 € 09. 08. 2017 TEKOO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 36224022
DFŠ171178
ŠZM
983,40 € 09. 08. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFP170356
potraviny
3,84 € 09. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFV170416
výplatné lístky lepené
360,00 € 09. 08. 2017 VEMA,s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09, Bratislava, 31355374
DFP170350
potraviny
395,32 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170351
potraviny
152,33 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170355
potraviny
604,19 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFS170404
nájomné za technické plyny
33,48 € 09. 08. 2017 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02, Bratislava, 31373861

Stránky