Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL171177
lieky
10 886,35 € 14. 07. 2017 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01, Trenčín, 31442617
DFŠ171025
ŠZM
263,76 € 14. 07. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01, Trenčín, 36352446
DFS170349
prevádzkov. energ.zariadení 1.polr.2017
538,80 € 14. 07. 2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, 36677281
DFŠ171023
ŠZM
567,00 € 14. 07. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01, Trenčín, 36352446
DFL171172
lieky
19 132,30 € 14. 07. 2017 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01, Trenčín, 31442617
DFŠ171024
ŠZM
391,22 € 14. 07. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01, Trenčín, 36352446
DFL171161
lieky
174,00 € 14. 07. 2017 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01, Bratislava, 35848189
DFL171151
lieky
6 632,32 € 14. 07. 2017 Life Technologies s.r.o., Panenská 21, 811 03, Bratislava, 45341931
DFL171156
lieky
378,97 € 14. 07. 2017 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35887117
DFL171154
lieky
240,63 € 14. 07. 2017 EUREX MEDICA s.r.o., Na Šefranci 10, 010 01, Žilina, 36392944
DFŠ171030
ŠZM
1 699,37 € 14. 07. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFS170347
mikrobiologické vyšetrenia 6/17 HTO
65,64 € 14. 07. 2017 Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01, Pezinok, 35766450
DFL171152
lieky-dobropis k fa 5294RI
6 632,32 € 14. 07. 2017 Life Technologies s.r.o.,Panenská 21,811 03,Bratislava,45341931
DFL171155
lieky
1 260,47 € 14. 07. 2017 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35887117
DFL171180
lieky
299,12 € 14. 07. 2017 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211,911 01,Trenčín,31442617
DFL171182
lieky
2 603,00 € 14. 07. 2017 ALOGO, s.r.o. ČR, Bráfova 9a, 616 00, Brno, 25502859
DFŠ171037
ŠZM
2 177,77 € 14. 07. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFL171157
lieky
1 001,00 € 14. 07. 2017 MedGene, s.r.o., Gagarinova 17, 821 03, Bratislava, 36550931
DFL171153
lieky
6 581,92 € 14. 07. 2017 Life Technologies s.r.o., Panenská 21, 811 03, Bratislava, 45341931
DFO170066
dusík kvapalný
397,02 € 14. 07. 2017 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44, Bratislava, 685852
DFL171178
lieky
1 831,50 € 14. 07. 2017 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211,911 01,Trenčín,31442617
DFŠ171044
ŠZM
119,00 € 14. 07. 2017 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05, Trenčín, 612791
DFL171176
lieky
10 396,50 € 14. 07. 2017 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01, Trenčín, 31442617
DFL171174
lieky
1 714,70 € 14. 07. 2017 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211,911 01,Trenčín,31442617
DFŠ171029
ŠZM
1 268,11 € 14. 07. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFK170031
KRV
37 462,88 € 14. 07. 2017 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14, Bratislava, 30853915
DFL171158
lieky
748,00 € 14. 07. 2017 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05, Banská Bystrica, 36020982
DFL171175
lieky
102,30 € 14. 07. 2017 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211,911 01,Trenčín,31442617
DFŠ171036
ŠZM
110,55 € 14. 07. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFL171164
lieky
49,16 € 14. 07. 2017 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09, Bratislava, 35860537
DFL171168
lieky
968,59 € 14. 07. 2017 BIOMEDICA Slovakia s.r.o., Drobného 27, 841 02, Bratislava, 35849258
DFS170348
sterilizácia zdrav.pomôcok
212,22 € 14. 07. 2017 NÚSCH, a.s., Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48, Bratislava 37, 35971126
DFL171167
lieky
2 108,26 € 14. 07. 2017 BIOMEDICA Slovakia s.r.o., Drobného 27, 841 02, Bratislava, 35849258
DFL171181
lieky
3 504,55 € 14. 07. 2017 HERMES LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 35693487
DFL171165
lieky
826,95 € 14. 07. 2017 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09, Bratislava, 35860537
DFŠ171035
ŠZM
75,83 € 14. 07. 2017 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01, Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ171033
ŠZM
1 716,05 € 14. 07. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFŠ171032
ŠZM
305,86 € 14. 07. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFL171166
lieky
2 631,62 € 14. 07. 2017 BIOMEDICA Slovakia s.r.o., Drobného 27, 841 02, Bratislava, 35849258
DFL171160
lieky
1 404,12 € 14. 07. 2017 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01, Bratislava, 35848189
DFŠ171028
ŠZM
1 200,00 € 14. 07. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFS170346
mikrobiologické vyšetrenia 6/17 OCS
498,49 € 14. 07. 2017 Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01, Pezinok, 35766450
DFŠ171043
ŠZM
115,20 € 14. 07. 2017 SEQ-MED s.r.o., Biskupická 21, 986 01, Fiľakovo, 46953191
DFL171169
lieky
919,44 € 14. 07. 2017 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01, Košice, 36591246
DFŠ171034
ŠZM
720,98 € 14. 07. 2017 LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02, Bratislava, 36365556
DFL171163
lieky
1 777,57 € 14. 07. 2017 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09, Bratislava, 35860537
DFŠ171022
ŠZM
95,15 € 14. 07. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01, Trenčín, 36352446
DFL171184
lieky
48 708,15 € 14. 07. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01, Nitra, 34113924
DFŠ171041
ŠZM
37,50 € 14. 07. 2017 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28, Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFL171162
lieky
126,87 € 14. 07. 2017 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06, Bratislava 214, 34123415

Stránky