Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFŠ171342
ŠZM
55,31 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171348
ŠZM
47,30 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171359
ŠZM
270,68 € 11. 09. 2017 Unomed s.r.o.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,612791
DFŠ171357
ŠZM
168,23 € 11. 09. 2017 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371,966 01,Hliník nad Hronom,36638404
DFŠ171332
ŠZM
551,04 € 11. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171334
ŠZM
4 503,36 € 11. 09. 2017 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13,949 01,Nitra,36547263
DFŠ171338
ŠZM
1 260,00 € 11. 09. 2017 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13,949 01,Nitra,36547263
DFŠ171336
ŠZM
478,08 € 11. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFD170006
dod.a mont. vzduchotech.odsáv.-rektoskop
977,49 € 11. 09. 2017 Klima LG, s.r.o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44462905
DFŠ171358
ŠZM
727,00 € 11. 09. 2017 Unomed s.r.o.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,612791
DFŠ171333
ŠZM
582,56 € 11. 09. 2017 LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A,811 02,Bratislava,36365556
DFŠ171345
ŠZM
129,76 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFI170015
Rekonštrukcia priestorov OAIM
14 723,20 € 11. 09. 2017 VAD spol. s r.o.,Štedrá 27,82105,Bratislava,36284408
DFŠ171335
ŠZM
248,79 € 11. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFE170091
odber el.energie za 08/17 RTO
5 498,95 € 11. 09. 2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,816 47,Bratislava,36677281
DFŠ171330
ŠZM
201,79 € 11. 09. 2017 BD BAMED s.r.o., Komenského 997,908 73,Veľké Leváre,35863170
DFL171548
lieky
394,24 € 11. 09. 2017 EXBIO SK s.r.o., Štefanovičova 12,811 04,Bratislava,44330553
DFŠ171370
ŠZM
62,40 € 11. 09. 2017 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED,Dlhá ulica 95,1009,Žilina,11943254
DFŠ171363
ŠZM
341,99 € 11. 09. 2017 BATIST Medical SK, s.r.o.,Kopčianska 10,851 01,Bratislava,36764248
DFE170092
odber el.energie za 08/17 Vlárska
1 902,29 € 11. 09. 2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,816 47,Bratislava,36677281
DFE170093
odber el.energie za 08/17 Klenová
33 715,76 € 11. 09. 2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,816 47,Bratislava,36677281
DFŠ171344
ŠZM
2 207,62 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171354
ŠZM
125,28 € 11. 09. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFŠ171371
ŠZM
280,80 € 11. 09. 2017 SARSTEDT s.r.o.,Údernícka 11,85101,Bratislava,31359825
DFL171562
lieky
13 191,00 € 11. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFŠ171362
ŠZM
9 332,30 € 11. 09. 2017 Johnson & Johnson, s.r.o.,Karadžičova 12,821 08,Bratislava,31345182
DFL171552
lieky
211,64 € 11. 09. 2017 MED - solutions s.r.o.,Remeselnícka,83106,Bratislava,50434900
DFŠ171360
ŠZM
226,44 € 11. 09. 2017 SEQ-MED s.r.o.,Biskupická 21,98601,Fiľakovo,46953191
DFŠ171361
ŠZM
661,68 € 11. 09. 2017 SEQ-MED s.r.o.,Biskupická 21,98601,Fiľakovo,46953191
DFL171554
lieky
1 335,00 € 11. 09. 2017 ALOGO, s.r.o. ČR,Bráfova 9a,616 00,Brno,25502859
DFŠ171343
ŠZM
56,40 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171366
ŠZM
864,00 € 11. 09. 2017 PHARMA GROUP a.s.,SNP 150,90873,Veľké Leváre,31320911
DFŠ171340
ŠZM
6 778,50 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFL171557
lieky
542,96 € 11. 09. 2017 UNOTECH s.r.o.,Zlatovská,911 01,Trenčín,31424562
DFL171561
lieky
886,38 € 11. 09. 2017 Medic International s.r.o.,Desiata ul. 19,831 01,Bratislava,44023707
DFŠ171341
ŠZM
28,29 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171339
ŠZM
1 720,80 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171368
ŠZM
490,13 € 11. 09. 2017 ARID obchodná spoločnosť s.r.o,Júnová 1,831 01,Bratislava,31350836
DFŠ171347
ŠZM
7 925,82 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFL171553
lieky
4 345,31 € 11. 09. 2017 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED,Dlhá ulica 95,1009,Žilina,11943254
DFŠ171351
ŠZM
396,70 € 11. 09. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFŠ171349
ŠZM
186,60 € 11. 09. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFL171556
lieky
322,52 € 11. 09. 2017 UNOTECH s.r.o.,Zlatovská,911 01,Trenčín,31424562
DFŠ171346
ŠZM
97,02 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171373
ŠZM
3 783,33 € 11. 09. 2017 HARTMANN-RICO spol. s r.o.,Vlčkova 18,81106,Bratislava,31351361
DFŠ171350
ŠZM
2 115,91 € 11. 09. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFŠ171369
ŠZM
1 116,00 € 11. 09. 2017 Surgitech s.r.o.,Šustekova 13/2687,851 04,Bratislava 5,50197975
DFL171559
lieky
3 871,85 € 11. 09. 2017 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8,811 04,Bratislava,35758481
DFŠ171356
ŠZM
1 645,20 € 11. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171376
ŠZM
128,70 € 11. 09. 2017 LOHMANN + RAUSCHER s.r.o., Gaštanova 15,811 04,Bratislava,31347827

Stránky