Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP170412
potraviny
34,80 € 12. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFŠ171385
ŠZM
597,00 € 12. 09. 2017 HARTMANN-RICO spol. s r.o.,Vlčkova 18,81106,Bratislava,31351361
DFK170038
KRV
43 945,17 € 12. 09. 2017 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3,833 14,Bratislava,30853915
DFS170476
prev.prehliadka prístroja
1 443,53 € 12. 09. 2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o.,Pri Dobrotke 659/81,94901,Nitra - Dražovce,36531774
DFS170477
nájomné za techn.plyny
33,48 € 12. 09. 2017 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02, Bratislava, 31373861
DFS170471
laboratórne vyšetrenia /HTO/
2 162,41 € 12. 09. 2017 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5,831 01,Bratislava,35878151
DFP170423
potraviny
256,92 € 12. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFS170473
rekondičné pobyty zamestnancov
1 512,00 € 12. 09. 2017 KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač,962 31,Sliač,31642438
DFU170233
dodávka a montáž ochr.prvkov odd.chir.on
2 606,80 € 12. 09. 2017 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1,903 01,Senec,35794542
DFL171564
lieky
1 403,81 € 12. 09. 2017 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29,841 01,Bratislava,31345433
DFP170417
potraviny
209,70 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFP170428
potraviny
157,54 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFS170474
povrdenie posudkov v 3. kategórii
26,00 € 12. 09. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
DFP170414
potraviny
977,14 € 12. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFU170235
oprava prístroja
84,00 € 12. 09. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFP170418
potraviny
69,60 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFP170429
potraviny
12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFS170475
dohľad nad prácou a prac.prostredím 8/17
1 970,86 € 12. 09. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
KAM170429
KAMÉLIA - lieky a tovar
743,09 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFP170430
potraviny
259,91 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFU170234
oprava prístroja
1 416,00 € 12. 09. 2017 Ing.Bohuslav Pleško NUCLECS, J.B.Magina 2299/13,911 01,Trenčín,33166030
DFP170425
potraviny
80,88 € 12. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFP170427
potraviny
310,93 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
KAM170427
KAMÉLIA - lieky a tovar
407,03 € 12. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava 37, 685810
KAM170433
KAMÉLIA - dobropis k fa 2017619408
344,40 € 12. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava 37, 685810
DFP170415
potraviny
373,46 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFS170472
odvoz komunálneho odpadu za 8/2017
8 162,28 € 12. 09. 2017 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99, Bratislava, 603481
KAM170430
KAMÉLIA - lieky a tovar
381,99 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFO170086
nákup PHM
469,15 € 11. 09. 2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12, Bratislava, 31322832
DFE170093
odber el.energie za 08/17 Klenová
33 715,76 € 11. 09. 2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,816 47,Bratislava,36677281
DFL171554
lieky
1 335,00 € 11. 09. 2017 ALOGO, s.r.o. ČR,Bráfova 9a,616 00,Brno,25502859
DFŠ171336
ŠZM
478,08 € 11. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171343
ŠZM
56,40 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171346
ŠZM
97,02 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171356
ŠZM
1 645,20 € 11. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171378
ŠZM
3 585,94 € 11. 09. 2017 Ravika spol. s r.o.,Opavská 26,83101,Bratislava,17321859
DFL171561
lieky
886,38 € 11. 09. 2017 Medic International s.r.o.,Desiata ul. 19,831 01,Bratislava,44023707
DFŠ171345
ŠZM
129,76 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171344
ŠZM
2 207,62 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFS170468
paušál za údržbu med.fliaš za 8/2017
16,98 € 11. 09. 2017 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9,819 44,Bratislava,685852
DFS170470
servis chladenia technológie MR,CT 08/17
566,40 € 11. 09. 2017 KOMPLETSERVIS s.r.o., Tehelná 11,902 01,Pezinok,35844876
DFI170014
Staveb.úpravy - 3.posch.hlav.budovy NOÚ
35 156,23 € 11. 09. 2017 RG-DEVA s.r.o., Areál PD č. 319,925 42,Trstice,36611417
DFL171557
lieky
542,96 € 11. 09. 2017 UNOTECH s.r.o.,Zlatovská,911 01,Trenčín,31424562
DFŠ171371
ŠZM
280,80 € 11. 09. 2017 SARSTEDT s.r.o.,Údernícka 11,85101,Bratislava,31359825
DFŠ171347
ŠZM
7 925,82 € 11. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171373
ŠZM
3 783,33 € 11. 09. 2017 HARTMANN-RICO spol. s r.o.,Vlčkova 18,81106,Bratislava,31351361
DFŠ171376
ŠZM
128,70 € 11. 09. 2017 LOHMANN + RAUSCHER s.r.o., Gaštanova 15,811 04,Bratislava,31347827
DFŠ171335
ŠZM
248,79 € 11. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFS170466
exter.konrola Labquality 2017 do 31.8.17
214,80 € 11. 09. 2017 MANACon, Jahodová 31,080 01,Prešov,14320479
DFŠ171332
ŠZM
551,04 € 11. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780

Stránky