Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFS170480
spracovanie dát za 07/2017
596,40 € 13. 09. 2017 PROMYS soft, s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 582/29B, 907 01, Myjava 1, 36276847
KAM170485
KAMÉLIA - lieky a tovar
1 229,47 € 13. 09. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFV170502
čist. a hygienic. potreby
133,68 € 13. 09. 2017 VERDI, s.r.o.,Trnavská cesta 102,821 01,Bratislava,48124419
DFV170497
tovar - plášť plný
107,10 € 13. 09. 2017 ERAJJ s.r.o., Domky 69/17, 900 28, Zálesie, 47353201
DFK170038
KRV
43 945,17 € 12. 09. 2017 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3,833 14,Bratislava,30853915
DFP170413
potraviny
405,04 € 12. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFP170415
potraviny
373,46 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFL171567
lieky
103,95 € 12. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
KAM170421
KAMÉLIA - lieky a tovar
0,12 € 12. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06, Bratislava, 31625657
KAM170424
KAMÉLIA - lieky a tovar
92,26 € 12. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFP170420
potraviny
2 097,25 € 12. 09. 2017 MIK s.r.o., Hollého 1999/13,927 05,Šaľa,34099514
DFE170096
vodné, stočné za 8/17 Vlárska
1 607,10 € 12. 09. 2017 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48,826 46,Bratislava,35850370
KAM170422
KAMÉLIA - lieky a tovar
537,08 € 12. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFE170094
odber zem.plynu za 8/2017 Klenová
4 309,30 € 12. 09. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava,35815256
KAM170427
KAMÉLIA - lieky a tovar
407,03 € 12. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava 37, 685810
DFV170489
tovar - TV príjmače
1 799,93 € 12. 09. 2017 PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103,010 01,Žilina,36426041
DFL171563
lieky
264,99 € 12. 09. 2017 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29,841 01,Bratislava,31345433
DFE170097
vodné, stočné za 8/17 Klenová
12 522,53 € 12. 09. 2017 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48,826 46,Bratislava,35850370
DFV170488
tovar - TV príjmače
1 799,93 € 12. 09. 2017 PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103,010 01,Žilina,36426041
DFP170431
potraviny
29,63 € 12. 09. 2017 MIK s.r.o., Hollého 1999/13,927 05,Šaľa,34099514
DFU170235
oprava prístroja
84,00 € 12. 09. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
KAM170432
KAMÉLIA - lieky a tovar
89,99 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFS170472
odvoz komunálneho odpadu za 8/2017
8 162,28 € 12. 09. 2017 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99, Bratislava, 603481
DFŠ171379
ŠZM
439,20 € 12. 09. 2017 Ravika spol. s r.o.,Opavská 26,83101,Bratislava,17321859
DFL171564
lieky
1 403,81 € 12. 09. 2017 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29,841 01,Bratislava,31345433
DFL171568
lieky
84,00 € 12. 09. 2017 PharmDr. Jozef Valuch spol. s, Azalková 48,974 01,Banská Bystrica,36631957
DFP170421
potraviny
1 050,23 € 12. 09. 2017 TEKOO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 36224022
DFS170474
povrdenie posudkov v 3. kategórii
26,00 € 12. 09. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
KAM170429
KAMÉLIA - lieky a tovar
743,09 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFP170429
potraviny
12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFS170473
rekondičné pobyty zamestnancov
1 512,00 € 12. 09. 2017 KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač,962 31,Sliač,31642438
DFP170430
potraviny
259,91 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFL171566
lieky
14,55 € 12. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFV170491
dodávka kolies a kladiek
366,62 € 12. 09. 2017 Prodex s.r.o., Rozvojová 2, 040 11, Košice, 31718680
KAM170425
KAMÉLIA - lieky a tovar
83,42 € 12. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFV170485
tovar - kanvice nerezové
1 992,00 € 12. 09. 2017 KEKO Trading s.r.o.,Pasienková 2E,821 06,Bratislava,17311454
DFE170095
odber zem.plynu za 8/2017 Vlárska
1 068,99 € 12. 09. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava,35815256
DFV170486
tovar - tlačivá
2 100,00 € 12. 09. 2017 Bawer - trans, s.r.o.,Vígľašská 15,85107,Bratislava,45231907
DFP170422
potraviny
780,02 € 12. 09. 2017 TEKOO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,36224022
DFŠ171381
ŠZM
2 920,00 € 12. 09. 2017 Surgitech s.r.o.,Šustekova 13/2687,851 04,Bratislava 5,50197975
KAM170430
KAMÉLIA - lieky a tovar
381,99 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFŠ171385
ŠZM
597,00 € 12. 09. 2017 HARTMANN-RICO spol. s r.o.,Vlčkova 18,81106,Bratislava,31351361
DFS170476
prev.prehliadka prístroja
1 443,53 € 12. 09. 2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o.,Pri Dobrotke 659/81,94901,Nitra - Dražovce,36531774
DFŠ171386
ŠZM
1 968,00 € 12. 09. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFŠ171382
ŠZM
2 476,00 € 12. 09. 2017 Unomed s.r.o.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,612791
DFŠ171380
ŠZM
1 981,20 € 12. 09. 2017 Ravika spol. s r.o.,Opavská 26,83101,Bratislava,17321859
KAM170433
KAMÉLIA - dobropis k fa 2017619408
344,40 € 12. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava 37, 685810
DFS170477
nájomné za techn.plyny
33,48 € 12. 09. 2017 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02, Bratislava, 31373861
DFP170417
potraviny
209,70 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
KAM170428
KAMÉLIA - lieky a tovar
4 227,52 € 12. 09. 2017 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14,813 39,Bratislava,683264

Stránky