Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL171320
lieky
207,90 € 02. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04, Bratislava, 31708030
DFL171353
lieky
10 735,99 € 02. 08. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFL171356
lieky
186,03 € 02. 08. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFL171321
lieky
31,85 € 02. 08. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31350780
DFL171334
lieky
79 624,70 € 02. 08. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06, Bratislava, 31625657
DFL171326
lieky
8 933,17 € 02. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171322
lieky
240,68 € 02. 08. 2017 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05, Bratislava, 17312752
DFL171344
lieky
3 058,00 € 02. 08. 2017 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09, Bratislava, 35860537
DFL171341
lieky
1 434,74 € 02. 08. 2017 HERMES LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 35693487
DFS170378
realizácia programu pre pacientov 07/17
500,00 € 02. 08. 2017 Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Kolárska 12, 811 06, Bratislava, 30852277
DFL171315
lieky-dobropis k fa 121730192
1 995,99 € 02. 08. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06, Bratislava, 31625657
DFL171340
lieky
1 314,45 € 02. 08. 2017 GTRADE s.r.o., Kopčianska 80, 851 01, Bratislava, 46265082
DFL171345
lieky
915,68 € 02. 08. 2017 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05, Banská Bystrica, 36020982
DFL171348
lieky
537,46 € 02. 08. 2017 Molchem s.r.o., Pri sýpke, 071 01, Michalovce, 47427507
DFU170206
oprava zdravot. prístroja
2 862,60 € 02. 08. 2017 M - Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B,811 03,Bratislava,35939966
DFL171314
lieky-dobropis k fa 17001211
169,40 € 02. 08. 2017 DCX, spol. s r.o.,Námestie SNP 13,811 06,Bratislava,47133694
DFL171343
lieky
1 018,23 € 02. 08. 2017 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09, Bratislava, 35860537
DFL171328
lieky
103,95 € 02. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04, Bratislava, 31708030
DFL171331
lieky
1 699,06 € 02. 08. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06, Bratislava, 31625657
DFL171350
lieky
22 397,10 € 02. 08. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFL171347
lieky
434,72 € 02. 08. 2017 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95,010 09,Žilina,11943254
DFS170381
validácia prístrojov
300,00 € 02. 08. 2017 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24,831 06,Bratislava,34558039
DFL171327
lieky
154,23 € 02. 08. 2017 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05, Bratislava, 17312752
DFS170380
validácia prístrojov
342,00 € 02. 08. 2017 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24,831 06,Bratislava,34558039
DFL171336
lieky
7 862,91 € 02. 08. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18,851 06,Bratislava,31625657
DFL171317
lieky
496,10 € 02. 08. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31350780
DFL171354
lieky
11 867,16 € 02. 08. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFL171329
lieky
319,00 € 02. 08. 2017 DCX, spol. s r.o., Námestie SNP 13, 811 06, Bratislava, 47133694
DFL171346
lieky
1 407,81 € 02. 08. 2017 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95,010 09,Žilina,11943254
DFL171324
lieky
112,31 € 02. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171333
lieky
43 716,24 € 02. 08. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06, Bratislava, 31625657
DFL171323
lieky
328,35 € 02. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171317
lieky
496,10 € 02. 08. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFU170208
oprava zdravot. prístroja
618,19 € 02. 08. 2017 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24,831 06,Bratislava,34558039
DFU170207
oprava zdravot. prístroja
96,19 € 02. 08. 2017 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24,831 06,Bratislava,34558039
DFL171339
lieky
64,19 € 02. 08. 2017 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10,140 00,Praha,18626971
DFL171313
lieky
291,06 € 02. 08. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFL171320
lieky
207,90 € 02. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171312
lieky
26,86 € 02. 08. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFL171357
lieky
5 427,58 € 02. 08. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18,851 06,Bratislava,31625657
DFL171319
lieky
3 022,80 € 02. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171332
lieky-dobropis k fa 1751100926
52,15 € 02. 08. 2017 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04, Bratislava, 35758481
DFL171318
lieky
4 855,84 € 02. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171349
lieky
240,63 € 02. 08. 2017 EUREX MEDICA s.r.o., Na Šefranci 10, 010 01, Žilina, 36392944
DFL171338
lieky
475,20 € 02. 08. 2017 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211,911 01,Trenčín,31442617
DFL171342
lieky
769,26 € 02. 08. 2017 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01, Košice, 36591246
DFL171316
lieky-dobropis k fa 121648621
1 599,58 € 02. 08. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06, Bratislava, 31625657
DFL171352
lieky
653,90 € 02. 08. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFS170379
servis prístroja za 07/2017
260,45 € 02. 08. 2017 Siemens Healtcare s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, 48146676
DFL171337
lieky
49 586,97 € 02. 08. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924

Stránky