Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV170421
samolepiace etikety
684,60 € 11. 08. 2017 MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13, Slovenská Lupča, 36645095
DFP170376
potraviny
138,59 € 11. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFS170415
poplatok za zdrav.program za 08/2017
192,00 € 11. 08. 2017 SOFTPROGRES, E. Belluša 4,921 01,Piešťany,14123738
DFP170365
potraviny
2 835,40 € 11. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFŠ171186
ŠZM
53,11 € 11. 08. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01, Trenčín, 36352446
DFV170425
tovar - tonery
787,18 € 11. 08. 2017 PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103,010 01,Žilina,36426041
DFŠ171187
ŠZM
324,00 € 11. 08. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01, Trenčín, 36352446
DFP170370
potraviny
162,23 € 11. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFV170420
ND na opravu ZT
4 600,21 € 11. 08. 2017 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 612758
DFV170422
tovar - hyg.papierové utierky
1 102,00 € 11. 08. 2017 VICOM s.r.o., Mlynské nivy 70,821 05,Bratislava 2,35908076
DFŠ171189
ŠZM
2 102,40 € 11. 08. 2017 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01, Piešťany, 31439446
DFŠ171194
ŠZM
69,59 € 11. 08. 2017 HARTMANN-RICO spol. s r.o.,Vlčkova 18,81106,Bratislava,31351361
DFŠ171192
ŠZM
141,97 € 11. 08. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
KAM170353
KAMÉLIA - DBS k fa 70772725 (KAM170315)
4 119,11 € 11. 08. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01, Nitra, 34113924
DFŠ171183
ŠZM
458,26 € 11. 08. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFS170410
odvoz komunálneho odpadu za 07/2017
7 565,04 € 10. 08. 2017 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99, Bratislava, 603481
DFL171381
lieky
1 595,00 € 10. 08. 2017 Intravena s.r.o., Levočská 9,080 01,Prešov,31717802
DFU170212
oprava signalizácie sestra - pacient
350,00 € 10. 08. 2017 REMONT - Guzlej, s.r.o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50128116
DFL171382
lieky
7 345,54 € 10. 08. 2017 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01, Košice, 36591246
DFU170213
oprava signalizácie sestra - pacient
300,00 € 10. 08. 2017 REMONT - Guzlej, s.r.o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50128116
DFS170413
servisný paušál ZT - 08/2017
968,40 € 10. 08. 2017 Siemens Healtcare s.r.o., Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,48146676
DFU170214
oprava signalizácie sestra - pacient
300,00 € 10. 08. 2017 REMONT - Guzlej, s.r.o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50128116
DFL171378
lieky
4 239,80 € 10. 08. 2017 DCX, spol. s r.o., Námestie SNP 13, 811 06, Bratislava, 47133694
DFL171385
lieky
646,66 € 10. 08. 2017 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2,841 04,Bratislava,35874791
DFS170408
dohľad nad prácou a prac.prostred. 07/17
1 970,86 € 10. 08. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
DFS170407
potvrdenie posudkov v 3. kategórii
56,00 € 10. 08. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
DFS170409
mikrobiologické vyšetrenia 07/17 OCS
145,13 € 10. 08. 2017 Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01, Pezinok, 35766450
DFL171379
lieky-dobropis k fa 121731065
52,80 € 10. 08. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18,851 06,Bratislava,31625657
DFL171386
lieky
577,61 € 10. 08. 2017 Life Technologies s.r.o., Panenská 21, 811 03, Bratislava, 45341931
DFS170411
spaľovanie nemocničného odpadu za 07/17
9 986,40 € 10. 08. 2017 Univerzitná nemocnica Bratisla, Pažítkova 4, prac. Ružinov, 821 01, Bratislava, 31813861
DFO170077
medicinálne plyny
408,30 € 10. 08. 2017 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9,819 44,Bratislava,685852
DFK170034
krv
196,05 € 10. 08. 2017 NsP Sv. Lukáša Galanta, Hodská 373/38, 924 22, Galanta, 44452519
DFL171384
lieky
566,50 € 10. 08. 2017 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14,813 39,Bratislava,683264
DFS170406
Implementácia DRG v NOÚ
1 728,00 € 10. 08. 2017 DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35810734
DFS170412
servisný paušál ZT - 08/2017
10 400,80 € 10. 08. 2017 Siemens Healtcare s.r.o., Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,48146676
DFL171380
lieky
16 176,18 € 10. 08. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171383
lieky
699,85 € 10. 08. 2017 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01, Košice, 36591246
DFL171377
lieky
240,74 € 10. 08. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFP170359
potraviny
121,82 € 09. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFP170347
potraviny
185,62 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFS170404
nájomné za technické plyny
33,48 € 09. 08. 2017 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02, Bratislava, 31373861
DFŠ171181
ŠZM
1 044,18 € 09. 08. 2017 Ravika spol. s r.o., Opavská 26,831 01,Bratislava,17321859
DFP170357
potraviny
50,95 € 09. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFŠ171180
ŠZM
931,68 € 09. 08. 2017 Ravika spol. s r.o., Opavská 26,831 01,Bratislava,17321859
DFP170358
potraviny
168,66 € 09. 08. 2017 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01, Zvolen, 36059056
DFP170351
potraviny
152,33 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170353
potraviny
648,32 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170348
potraviny
131,88 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170352
potraviny
39,43 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819
DFP170349
potraviny
394,21 € 09. 08. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01, Piešťany, 31428819

Stránky