Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL171894
lieky-dobropis k fa 70712068
3 990,03 € 08. 11. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFK170043
krv
4 380,16 € 08. 11. 2017 Hornooravská NsP Trstená,ul. Mieru 549/16,028 01,Trstená,634891
DFL171879
lieky
446,00 € 08. 11. 2017 ALOGO, s.r.o. ČR,Bráfova 9a,616 00,Brno,25502859
DFL171896
lieky
208,56 € 08. 11. 2017 DCX, spol. s r.o.,Námestie SNP 13,811 06,Bratislava,47133694
DFL171880
lieky
6 365,19 € 08. 11. 2017 I.T.A. spol. s r.o.,Slovenská 26,4001,Košice,36591246
DFS170599
upratovacie práce za 10/2017
43 708,19 € 08. 11. 2017 SLOVCLEAN, a.s.,Račianska 96,831 02,Bratislava,35956526
DFL171885
lieky-dobropis k fa 121731065
1 524,53 € 08. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFL171890
lieky
580,80 € 08. 11. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFL171886
lieky
1 723,79 € 08. 11. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFO170108
poistná zmluva 8/17-8/18 Klin.skúšanie
1 912,00 € 08. 11. 2017 MSIG Insurance Europe AG,Štúrová 11,811 02,Bratislava,46773169
DFL171888
lieky
9 368,59 € 08. 11. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFE170117
odber el.energie za 10/17 Vlárska
2 544,56 € 08. 11. 2017 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFE170115
vodné, stočné za 10/2017 Klenová
9 591,38 € 07. 11. 2017 Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,Bratislava,35850370
DFŠ171713
ŠZM
343,20 € 07. 11. 2017 MSM Slovakia s.r.o.,Hollého 880,908 51,Holíč,31440479
DFU170283
oprava výťahu
2 680,00 € 07. 11. 2017 LUKO-SK, s.r.o.,Kuchyňa 469,900 52,Kuchyňa,44492588
KAM170592
KAMÉLIA - lieky a tovar
57 269,83 € 07. 11. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
KAM170590
KAMÉLIA - lieky a tovar
0,12 € 07. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFP170545
potraviny
688,48 € 07. 11. 2017 Záhorácke pekárne a cukrárne,Cesta mládeže 12,90101,Malacky,31412955
KAM170594
KAMÉLIA - lieky a tovar
8 764,17 € 07. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS170591
pravidel.tech.kontrola zdravot.prístroja
732,96 € 07. 11. 2017 E-BA tpz, spol. s r.o.,Votrubova 11,82109,Bratislava,31367712
DFS170592
servisný paušál ZT - 10/2017
181,44 € 07. 11. 2017 MAQUET Slovakia s.r.o.,Pribinova 25,811 09,Bratislava,47839872
DFŠ171717
ŠZM
832,85 € 07. 11. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
KAM170595
KAMÉLIA - lieky a tovar
7 743,07 € 07. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFE170114
vodné, stočné za 10/2017 Vlárska
1 199,20 € 07. 11. 2017 Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,Bratislava,35850370
DFU170282
úprava svetlíkov na prízemí hl.budovy
2 457,00 € 07. 11. 2017 Jurdík Ondrej,Slnečná 563/60,924 01,Galanta,32288565
DFL171874
lieky
1 307,27 € 07. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS170595
seminár pre PaM
108,00 € 07. 11. 2017 VEMA,s.r.o.,Prievozská 14/A,82109,Bratislava,31355374
DFŠ171716
ŠZM
36,85 € 07. 11. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFU170281
oprava ZT
393,60 € 07. 11. 2017 S&T Slovakia s.r.o.,Mlynské nivy 43,82109,Bratislava,31349935
DFŠ171721
ŠZM
1 672,02 € 07. 11. 2017 PULImedical spol. s r.o.,Nádražná 34,90028,Ivanka pri Dunaji,31344399
KAM170596
KAMÉLIA - lieky a tovar
692,89 € 07. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
KAM170593
KAMÉLIA - lieky a tovar
1 912,11 € 07. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFŠ171712
ŠZM
33,28 € 07. 11. 2017 STIRILAB s.r.o.,Textilná,3401,Ružomberok,35853913
DFŠ171720
ŠZM
1 432,80 € 07. 11. 2017 Perfect Distribution a.s.-o.z.,Kočovce 244,916 31,Kočovce,47719150
DFŠ171711
ŠZM
171,12 € 07. 11. 2017 BD BAMED s.r.o.,Komenského 997,908 73,Veľké Leváre,35863170
DFŠ171696
ŠZM
520,70 € 06. 11. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFS170590
odvoz a zneškodnenie odpadov
9 291,96 € 06. 11. 2017 ARGUSS s.r.o.,Blumentálska 19 P.O.BOX 226,814 99,Bratislava,31365213
DFS170589
Koncesná zmluva - kotolňa za 10/2017
56 000,00 € 06. 11. 2017 CAMASE, a.s.,Palisády 29/A,81106,Bratislava,46692291
DFV170569
prostriedky na umývanie riadu strojové
81,60 € 06. 11. 2017 Profexy s.r.o.,Dopravná 1364/11,955 01,Topoľčany,46440577
DFS170588
likvidácia odpadovej vody a kalu
158,83 € 06. 11. 2017 EKO-SALMO s.r.o.,Závodná 8,821 06,Bratislava,31359647
DFŠ171708
ŠZM
3 425,40 € 06. 11. 2017 Johnson & Johnson, s.r.o.,Karadžičova 12,821 08,Bratislava,31345182
DFŠ171695
ŠZM
1 071,60 € 06. 11. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171701
ŠZM
4 179,25 € 06. 11. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171710
ŠZM
260,40 € 06. 11. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFV170568
tovar - kancelársky papier
415,80 € 06. 11. 2017 OFFICE STAR, s.r.o.,Šancová 63/3568,831 04,Bratislava,46323546
DFŠ171698
ŠZM
382,49 € 06. 11. 2017 VIDRA A SPOL. s.r.o.,Štrková 8,1196,Žilina,31589561
DFŠ171705
ŠZM
301,11 € 06. 11. 2017 ARID obchodná spoločnosť s.r.o,Júnová 1,831 01,Bratislava,31350836
DFŠ171699
ŠZM
120,24 € 06. 11. 2017 MEDIKO s.r.o.,Šustekova 2,852 16,Bratislava,31402917
DFŠ171694
ŠZM
484,11 € 06. 11. 2017 JK - TRADING, spol. s r.o.,Mečíkova 30,84107,Bratislava,31356656
DFŠ171707
ŠZM
9 489,64 € 06. 11. 2017 Johnson & Johnson, s.r.o.,Karadžičova 12,821 08,Bratislava,31345182

Stránky