Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP170548
potraviny
81,78 € 09. 11. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFS170610
celoplošná dezinsekcia
3 366,79 € 09. 11. 2017 ASANARATES s.r.o.,Park Angelinum 4,4001,Košice,36606693
DFS170608
dezinsekcia priestorov
897,60 € 09. 11. 2017 ASANARATES s.r.o.,Park Angelinum 4,4001,Košice,36606693
DFE170118
odber el.energie za 10/17 Klenová
32 084,00 € 09. 11. 2017 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFP170546
potraviny
295,80 € 09. 11. 2017 NAGY & POÓR, s.r.o.,Veterná 339/3,900 44,Tomášov,45965579
DFS170611
odvoz komunálneho odpadu za 10/2017
7 896,84 € 09. 11. 2017 Hlavné mesto SR Bratislava,Primaciálne nám.1,81499,Bratislava,603481
DFP170550
potraviny
30,24 € 09. 11. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFK170044
KRV
1 057,28 € 09. 11. 2017 NsP Myjava,Staromyjavská 59,907 01,Myjava,610721
DFP170554
potraviny
53,86 € 09. 11. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFV170572
Recepčný pult
980,00 € 09. 11. 2017 JEKA s.r.o.,J.Gagarina 125,96001,Zvolen,45563161
DFP170551
potraviny
75,60 € 09. 11. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFE170119
odber zem.plynu za 10/17 Klenová
14 860,54 € 09. 11. 2017 Slovenský plynár.priemysel,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava,35815256
DFP170552
potraviny
194,23 € 09. 11. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFS170609
celoplošná deratizácia
2 790,41 € 09. 11. 2017 ASANARATES s.r.o.,Park Angelinum 4,4001,Košice,36606693
DFS170605
prenájom zariadenia OfficeMate 4.Q 17
316,80 € 09. 11. 2017 VEMA,s.r.o.,Prievozská 14/A,82109,Bratislava,31355374
DFP170549
potraviny
133,56 € 09. 11. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFE170120
odber zem.plynu za 10/17 Vlárska
97,01 € 09. 11. 2017 Slovenský plynár.priemysel,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava,35815256
DFP170553
potraviny
431,86 € 09. 11. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFL171891
lieky-dobropis 121538803
29,30 € 08. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFE170117
odber el.energie za 10/17 Vlárska
2 544,56 € 08. 11. 2017 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFL171898
lieky
3 580,27 € 08. 11. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFO170109
nákup PHM
658,04 € 08. 11. 2017 Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo,82412,Bratislava,31322832
DFS170602
zabezpečenie starostlivosti o meradlá
996,00 € 08. 11. 2017 Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica 1,37954521
DFL171880
lieky
6 365,19 € 08. 11. 2017 I.T.A. spol. s r.o.,Slovenská 26,4001,Košice,36591246
DFE170116
odber el.energie za 10/2017 RTO
4 241,69 € 08. 11. 2017 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFV170570
tovar - skrutkovače pre zámočníka
52,58 € 08. 11. 2017 Würth spol. s r.o.,Pribylinská 2,832 55,Bratislava 3,684864
DFK170043
krv
4 380,16 € 08. 11. 2017 Hornooravská NsP Trstená,ul. Mieru 549/16,028 01,Trstená,634891
DFS170600
paušál za údržbu med.fliaš za 10/2017
16,98 € 08. 11. 2017 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852
DFL171896
lieky
208,56 € 08. 11. 2017 DCX, spol. s r.o.,Námestie SNP 13,811 06,Bratislava,47133694
DFL171892
lieky-dobropis k fa 121517569
53,72 € 08. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS170597
servis prístroja za 11/2017
10 400,80 € 08. 11. 2017 Siemens Healtcare s.r.o.,Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,48146676
DFS170599
upratovacie práce za 10/2017
43 708,19 € 08. 11. 2017 SLOVCLEAN, a.s.,Račianska 96,831 02,Bratislava,35956526
DFO170108
poistná zmluva 8/17-8/18 Klin.skúšanie
1 912,00 € 08. 11. 2017 MSIG Insurance Europe AG,Štúrová 11,811 02,Bratislava,46773169
DFL171881
lieky
1 359,27 € 08. 11. 2017 DYNEX Servis spol. s r.o.,Gaštanová 10,974 01,Banská Bystrica,36030848
DFL171875
lieky
910,67 € 08. 11. 2017 HERMES LabSystems, s.r.o.,Púchovská 12,83106,Bratislava,35693487
DFL171877
lieky
453,86 € 08. 11. 2017 Roner, s.r.o,Oravská 7,82109,Bratislava,35860537
DFS170598
servis prístroja za 11/2017
258,24 € 08. 11. 2017 Siemens Healtcare s.r.o.,Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,48146676
DFS170596
servisný paušál za 10/2017
66,92 € 08. 11. 2017 Messer Medical Home Care s.r.o,Piešťanská 12,91501,Nové Mesto nad Váhom,46378979
KAM170597
KAMÉLIA-dobrop.k fa 7155814 (KAM170507)
19,70 € 08. 11. 2017 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Vlárska 48,831 01,Bratislava,34142941
DFL171901
lieky
6 731,43 € 08. 11. 2017 BAX PHARMA. s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481
DFL171895
lieky
4 568,41 € 08. 11. 2017 DCX, spol. s r.o.,Námestie SNP 13,811 06,Bratislava,47133694
DFL171900
lieky
4 382,18 € 08. 11. 2017 BAX PHARMA. s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481
DFP170545
potraviny
688,48 € 07. 11. 2017 Záhorácke pekárne a cukrárne,Cesta mládeže 12,90101,Malacky,31412955
DFŠ171717
ŠZM
832,85 € 07. 11. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
KAM170594
KAMÉLIA - lieky a tovar
8 764,17 € 07. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFU170282
úprava svetlíkov na prízemí hl.budovy
2 457,00 € 07. 11. 2017 Jurdík Ondrej,Slnečná 563/60,924 01,Galanta,32288565
KAM170596
KAMÉLIA - lieky a tovar
692,89 € 07. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
KAM170595
KAMÉLIA - lieky a tovar
7 743,07 € 07. 11. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFŠ171716
ŠZM
36,85 € 07. 11. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFS170591
pravidel.tech.kontrola zdravot.prístroja
732,96 € 07. 11. 2017 E-BA tpz, spol. s r.o.,Votrubova 11,82109,Bratislava,31367712

Stránky