Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFS170475
dohľad nad prácou a prac.prostredím 8/17
1 970,86 € 12. 09. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
DFS170476
prev.prehliadka prístroja
1 443,53 € 12. 09. 2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o.,Pri Dobrotke 659/81,94901,Nitra - Dražovce,36531774
KAM170439
KAMÉLIA - dobropis k fa 7137572
111,99 € 12. 09. 2017 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s, Vlárska 48,831 01,Bratislava,34142941
DFP170417
potraviny
209,70 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
KAM170436
KAMÉLIA - dobropis k fa 70773173
461,12 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFE170097
vodné, stočné za 8/17 Klenová
12 522,53 € 12. 09. 2017 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48,826 46,Bratislava,35850370
DFV170490
tovar - ND, kolieska
234,00 € 12. 09. 2017 Zdravmatsk, s.r.o., Hlboká 284/10, 945 01, Komárno, 45506990
DFP170430
potraviny
259,91 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFP170423
potraviny
256,92 € 12. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
KAM170437
KAMÉLIA - dobropis k fa 70773173
678,94 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFL171567
lieky
103,95 € 12. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFŠ171381
ŠZM
2 920,00 € 12. 09. 2017 Surgitech s.r.o.,Šustekova 13/2687,851 04,Bratislava 5,50197975
KAM170429
KAMÉLIA - lieky a tovar
743,09 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFP170419
potraviny
580,78 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFP170424
potraviny
61,68 € 12. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFP170418
potraviny
69,60 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFP170414
potraviny
977,14 € 12. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFP170425
potraviny
80,88 € 12. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFU170233
dodávka a montáž ochr.prvkov odd.chir.on
2 606,80 € 12. 09. 2017 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1,903 01,Senec,35794542
DFP170422
potraviny
780,02 € 12. 09. 2017 TEKOO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,36224022
KAM170434
KAMÉLIA - dobropis k fa 121733101
41,43 € 12. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18,851 06,Bratislava,31625657
DFV170489
tovar - TV príjmače
1 799,93 € 12. 09. 2017 PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103,010 01,Žilina,36426041
DFS170473
rekondičné pobyty zamestnancov
1 512,00 € 12. 09. 2017 KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač,962 31,Sliač,31642438
DFP170431
potraviny
29,63 € 12. 09. 2017 MIK s.r.o., Hollého 1999/13,927 05,Šaľa,34099514
DFP170421
potraviny
1 050,23 € 12. 09. 2017 TEKOO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 36224022
DFE170095
odber zem.plynu za 8/2017 Vlárska
1 068,99 € 12. 09. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava,35815256
KAM170423
KAMÉLIA - lieky a tovar
407,03 € 12. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava 37, 685810
DFP170420
potraviny
2 097,25 € 12. 09. 2017 MIK s.r.o., Hollého 1999/13,927 05,Šaľa,34099514
DFV170488
tovar - TV príjmače
1 799,93 € 12. 09. 2017 PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103,010 01,Žilina,36426041
KAM170431
KAMÉLIA - lieky a tovar
9 357,49 € 12. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18,851 06,Bratislava,31625657
KAM170421
KAMÉLIA - lieky a tovar
0,12 € 12. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06, Bratislava, 31625657
KAM170438
KAMÉLIA - dobropis k fa 70773173
336,95 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFP170416
potraviny
12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFŠ171380
ŠZM
1 981,20 € 12. 09. 2017 Ravika spol. s r.o.,Opavská 26,83101,Bratislava,17321859
DFL171566
lieky
14,55 € 12. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFV170486
tovar - tlačivá
2 100,00 € 12. 09. 2017 Bawer - trans, s.r.o.,Vígľašská 15,85107,Bratislava,45231907
DFŠ171379
ŠZM
439,20 € 12. 09. 2017 Ravika spol. s r.o.,Opavská 26,83101,Bratislava,17321859
DFV170491
dodávka kolies a kladiek
366,62 € 12. 09. 2017 Prodex s.r.o., Rozvojová 2, 040 11, Košice, 31718680
DFE170096
vodné, stočné za 8/17 Vlárska
1 607,10 € 12. 09. 2017 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48,826 46,Bratislava,35850370
DFP170415
potraviny
373,46 € 12. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFL171565
lieky
129,60 € 12. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFL171564
lieky
1 403,81 € 12. 09. 2017 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29,841 01,Bratislava,31345433
DFS170471
laboratórne vyšetrenia /HTO/
2 162,41 € 12. 09. 2017 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5,831 01,Bratislava,35878151
DFL171568
lieky
84,00 € 12. 09. 2017 PharmDr. Jozef Valuch spol. s, Azalková 48,974 01,Banská Bystrica,36631957
DFS170474
povrdenie posudkov v 3. kategórii
26,00 € 12. 09. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
DFE170094
odber zem.plynu za 8/2017 Klenová
4 309,30 € 12. 09. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava,35815256
DFŠ171383
ŠZM
134,40 € 12. 09. 2017 SEQ-MED s.r.o.,Biskupická 21,98601,Fiľakovo,46953191
KAM170430
KAMÉLIA - lieky a tovar
381,99 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFV170485
tovar - kanvice nerezové
1 992,00 € 12. 09. 2017 KEKO Trading s.r.o.,Pasienková 2E,821 06,Bratislava,17311454
KAM170432
KAMÉLIA - lieky a tovar
89,99 € 12. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924

Stránky