Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL171577
lieky
9 754,80 € 18. 09. 2017 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8,811 04,Bratislava,35758481
DFL171569
-dobropis k fa 70033285
78,38 € 18. 09. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFŠ171389
ŠZM
237,43 € 18. 09. 2017 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371,966 01,Hliník nad Hronom,36638404
DFL171575
lieky
12 438,42 € 18. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFP170436
potraviny
80,59 € 18. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFP170434
potraviny
407,96 € 18. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFP170433
potraviny
476,27 € 18. 09. 2017 TEKOO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,36224022
DFL171572
lieky
1 134,10 € 18. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFL171581
lieky
12 114,30 € 18. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFP170439
potraviny
126,00 € 18. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFŠ171387
ŠZM
37,00 € 18. 09. 2017 Medinet s.r.o. ČR, Námestie Sitná 3105,272 01,Kladno ČR,47538198
DFŠ171392
ŠZM
97,02 € 18. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFL171578
lieky
16 170,00 € 18. 09. 2017 InterMedical Plus, a.s., Radlinského,949 01,Nitra,50085999
DFP170437
potraviny
305,99 € 18. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFŠ171395
ŠZM
6 367,80 € 18. 09. 2017 Perfect Distribution a.s.-o.z.,Kočovce 244,916 31,Kočovce,47719150
DFL171571
lieky
11 161,98 € 18. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171580
lieky
162,00 € 18. 09. 2017 Mikrochem Trade spol. s r.o.,Za dráhou 33,90201,Pezinok,35948655
DFP170441
potraviny
71,88 € 18. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFL171583
lieky
2 123,00 € 18. 09. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFL171576
lieky
12 438,42 € 18. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFP170435
potraviny
51,11 € 18. 09. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFŠ171391
ŠZM
877,43 € 18. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFP170432
potraviny
476,38 € 18. 09. 2017 Záhorácke pekárne a cukrárne, Cesta mládeže 12,901 01,Malacky,31412955
DFŠ171397
ŠZM
939,60 € 18. 09. 2017 Unomed s.r.o.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,612791
DFS170483
spálenie odpadu za 08/2017
222,00 € 14. 09. 2017 OLO a.s., Bazova 6, 824 74, Bratislava, 681300
DFS170482
čistenie strešných zvodov
492,00 € 14. 09. 2017 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10,821 01,Bratislava,32066848
DFV170508
MT Apple iPhone 7
432,00 € 14. 09. 2017 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09, Bratislava, 35697270
DFV170507
tovar - hyg.zásobník bezdotykový
1 075,20 € 14. 09. 2017 VICOM s.r.o.,Mlynské nivy 70,821 05,Bratislava 2,35908076
DFS170485
poplatok za zdrav.program za 09/17
192,00 € 14. 09. 2017 SOFTPROGRES,E. Belluša 4,921 01,Piešťany,14123738
DFS170484
skúška sterility /HTO/
118,15 € 14. 09. 2017 Medirex, a.s., Holubyho 35,902 01,Pezinok,35766450
KAM170441
KAMÉLIA - lieky a tovar
486,00 € 13. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4,949 01,Nitra,34113924
DFV170506
tonery - dobropis
566,40 € 13. 09. 2017 CLEAN TONERY s.r.o., Za hradbami 27, 902 01, Pezinok, 35891866
KAM170485
KAMÉLIA - lieky a tovar
1 229,47 € 13. 09. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFV170502
čist. a hygienic. potreby
133,68 € 13. 09. 2017 VERDI, s.r.o.,Trnavská cesta 102,821 01,Bratislava,48124419
DFS170478
validácia prístroja
1 060,68 € 13. 09. 2017 TRIGON s.r.o., Štefunkova 13,821 03,Bratislava,31340954
KAM170440
KAMÉLIA - DBS za odber prípr.STADA 07/17
84,99 € 13. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06, Bratislava, 31625657
DFV170504
tovar - hygienic. potreby
817,92 € 13. 09. 2017 VERDI, s.r.o.,Trnavská cesta 102,821 01,Bratislava,48124419
DFV170503
tovar - kancelár. potreby
76,32 € 13. 09. 2017 VERDI, s.r.o.,Trnavská cesta 102,821 01,Bratislava,48124419
DFV170498
tovar - elektromateriál
285,12 € 13. 09. 2017 I - center spol. s r.o.,Tuhovská 27,831 06,Bratislava,31339778
DFV170499
tovar - výplatné lístky
216,00 € 13. 09. 2017 VEMA,s.r.o., Prievozská 14/A,821 09,Bratislava,31355374
DFS170481
prenájom prístroja
360,00 € 13. 09. 2017 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A,811 08,Bratislava,35887117
DFV170500
ochranné sklo NUVO pre Apple iPhone
24,99 € 13. 09. 2017 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09, Bratislava, 35697270
DFS170480
spracovanie dát za 07/2017
596,40 € 13. 09. 2017 PROMYS soft, s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 582/29B, 907 01, Myjava 1, 36276847
DFV170497
tovar - plášť plný
107,10 € 13. 09. 2017 ERAJJ s.r.o., Domky 69/17, 900 28, Zálesie, 47353201
DFS170479
kalibrácia,nast. a čist. zdrav.prístroja
218,00 € 13. 09. 2017 Beauty Systems s.r.o. ČR, Republikánská 1102/45, 312 00, Plzeň ČR, 29098947
DFV170505
tovar - kancel. potreby
495,36 € 13. 09. 2017 VERDI, s.r.o.,Trnavská cesta 102,821 01,Bratislava,48124419
DFV170501
tovar - kancel. potreby
1 539,62 € 13. 09. 2017 VERDI, s.r.o.,Trnavská cesta 102,821 01,Bratislava,48124419
DFS170474
povrdenie posudkov v 3. kategórii
26,00 € 12. 09. 2017 MIOMED s.r.o., Špitálska 10, 811 08, Bratislava, 44729081
KAM170427
KAMÉLIA - lieky a tovar
407,03 € 12. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava 37, 685810
DFV170485
tovar - kanvice nerezové
1 992,00 € 12. 09. 2017 KEKO Trading s.r.o.,Pasienková 2E,821 06,Bratislava,17311454

Stránky