Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL171614
lieky
1 362,71 € 20. 09. 2017 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10,974 05,Banská Bystrica,36020982
DFL171609
lieky
1 991,88 € 20. 09. 2017 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26,040 01,Košice,36591246
DFL171620
lieky
769,26 € 20. 09. 2017 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26,040 01,Košice,36591246
DFL171611
lieky
174,00 € 20. 09. 2017 Lambda Life a.s.,Levočská 3,85101,Bratislava,35848189
DFŠ171406
ŠZM
538,26 € 20. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFL171619
lieky
1 045,48 € 20. 09. 2017 MEDESA SK s.r.o., Remeselnícka 24,831 06,Bratislava,36822167
DFL171621
lieky
361,20 € 20. 09. 2017 BIOTECH s.r.o.,Pod Rovnicami 2,84104,Bratislava,35768444
DFL171606
lieky
130,40 € 20. 09. 2017 SOFTEL s.r.o., Mariánske námestie 29/6,010 01,Žilina,692468
DFL171618
lieky
240,63 € 20. 09. 2017 EUREX MEDICA s.r.o., Na Šefranci 10,010 01,Žilina,36392944
DFO170089
stravné lístky pre zamestnancov
8 449,85 € 19. 09. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava,31396674
DFL171593
lieky
10 422,03 € 19. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171590
lieky-dobropis k fa 70710041
2 302,30 € 19. 09. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFL171602
lieky
1 964,95 € 19. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFL171595
lieky
12 438,42 € 19. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171596
lieky
2 454,36 € 19. 09. 2017 DCX, spol. s r.o., Námestie SNP 13,811 06,Bratislava,47133694
DFS170490
dezinsekcia - ubytovňa Vlárska 13
36,00 € 19. 09. 2017 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4,040 01,Košice,36606693
DFL171594
lieky
358,60 € 19. 09. 2017 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8,811 04,Bratislava,35758481
DFL171592
lieky
11 910,89 € 19. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171585
lieky
9 693,31 € 19. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFL171603
lieky
123,20 € 19. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFS170486
laboratórne vyšetrenia za 8/17 HTO
2 924,85 € 19. 09. 2017 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5,831 01,Bratislava,35878151
DFS170488
služby balíka PROHIS za 7-9/2017
144,42 € 19. 09. 2017 PROMYS soft, s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 582/29B, 907 01, Myjava 1, 36276847
DFL171589
lieky
110,00 € 19. 09. 2017 DCX, spol. s r.o., Námestie SNP 13,811 06,Bratislava,47133694
DFL171598
lieky
2 670,72 € 19. 09. 2017 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8,811 04,Bratislava,35758481
DFL171601
lieky
184,80 € 19. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFL171586
lieky
1 247,63 € 19. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS170487
spaľovanie nem.odpadu za 08/2017
9 900,90 € 19. 09. 2017 Univerzitná nemocnica Bratisla, Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861
DFS170489
prenájom rohoží
160,08 € 19. 09. 2017 Lindstrom s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava,35742364
KAM170442
KAMÉLIA-lieky a tovar (fin.bonus 08/17)
2 941,48 € 19. 09. 2017 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s, Vlárska 48, 831 01, Bratislava, 34142941
DFL171599
lieky
1 943,04 € 19. 09. 2017 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8,811 04,Bratislava,35758481
DFL171604
lieky-dobropis k fa 121734835
30,72 € 19. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFL171588
lieky-dobropis
1 044,12 € 19. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171587
lieky
44 653,62 € 19. 09. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFL171591
lieky
34,98 € 19. 09. 2017 PharmDr. Jozef Valuch spol. s, Azalková 48,974 01,Banská Bystrica,36631957
DFL171584
lieky
89 120,12 € 19. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFL171600
lieky
2 560,80 € 19. 09. 2017 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFL171597
lieky
4 926,79 € 19. 09. 2017 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8,811 04,Bratislava,35758481
DFP170433
potraviny
476,27 € 18. 09. 2017 TEKOO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,36224022
DFŠ171398
ŠZM
620,46 € 18. 09. 2017 Johnson & Johnson, s.r.o.,Karadžičova 12,821 08,Bratislava,31345182
DFP170434
potraviny
407,96 € 18. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFL171579
lieky
287,09 € 18. 09. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFL171583
lieky
2 123,00 € 18. 09. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFL171580
lieky
162,00 € 18. 09. 2017 Mikrochem Trade spol. s r.o.,Za dráhou 33,90201,Pezinok,35948655
DFŠ171387
ŠZM
37,00 € 18. 09. 2017 Medinet s.r.o. ČR, Námestie Sitná 3105,272 01,Kladno ČR,47538198
DFP170432
potraviny
476,38 € 18. 09. 2017 Záhorácke pekárne a cukrárne, Cesta mládeže 12,901 01,Malacky,31412955
DFP170441
potraviny
71,88 € 18. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFŠ171395
ŠZM
6 367,80 € 18. 09. 2017 Perfect Distribution a.s.-o.z.,Kočovce 244,916 31,Kočovce,47719150
DFP170437
potraviny
305,99 € 18. 09. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFL171581
lieky
12 114,30 € 18. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFL171582
lieky
2 828,10 € 18. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030

Stránky