Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFK170050
KRV
1 888,00 € 07. 12. 2017 Hornooravská NsP Trstená,ul. Mieru 549/16,028 01,Trstená,634891
DFL172076
lieky
769,00 € 07. 12. 2017 ALOGO, s.r.o. ČR,Bráfova 9a,616 00,Brno,25502859
DFS170657
potvrdenie posudkov v 3. kategórii
6,00 € 07. 12. 2017 MIOMED s.r.o.,Špitálska 10,811 08,Bratislava,44729081
DFI170032
vypracovanie PD - Prístavba CT pracovisk
2 940,00 € 07. 12. 2017 ProNES s.r.o.,Bojnická 3,831 04,Bratislava,43971997
DFS170658
dohľad nad prácou a prac.prostredím 9/17
1 940,83 € 07. 12. 2017 MIOMED s.r.o.,Špitálska 10,811 08,Bratislava,44729081
DFL172073
lieky
238,92 € 07. 12. 2017 DYNEX Servis spol. s r.o.,Gaštanová 10,974 01,Banská Bystrica,36030848
DFL172078
lieky
7 642,50 € 07. 12. 2017 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED,Dlhá ulica 95,01009,Žilina,11943254
DFL172083
lieky
310,00 € 07. 12. 2017 Pragostem s.r.o. ČR,Baranova 1802/21,130 00,Praha 3,24824666
DFL172072
lieky
377,45 € 07. 12. 2017 UNOTECH s.r.o.,Zlatovská,911 01,Trenčín,31424562
DFL172070
lieky
145,53 € 07. 12. 2017 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFL172079
lieky
51,96 € 07. 12. 2017 Sigma-Aldrich spol. s r.o.,Šoltésovej 14,811 08,Bratislava,44613385
DFV170630
tovar - OOPP
60,00 € 07. 12. 2017 ZDENA - SPORT,Kvačalová 1150/6,010 04,Žilina,10951920
DFL172068
lieky
1 682,73 € 07. 12. 2017 Life Technologies s.r.o.,Panenská 21,811 03,Bratislava,45341931
DFK170051
KRV
1 510,40 € 07. 12. 2017 Liptovská nemocnica s poliklin,Palúčanská 25,031 23,Liptovský Mikuláš,17336163
DFK170049
KRV
1 963,52 € 07. 12. 2017 NsP Myjava,Staromyjavská 59,907 01,Myjava,610721
KAM170693
KAMÉLIA - lieky a tovar
10 844,30 € 06. 12. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFŠ171884
ŠZM
76,82 € 06. 12. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFO170119
medicinálne plyny
370,86 € 06. 12. 2017 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852
DFŠ171872
ŠZM
735,90 € 06. 12. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFL172061
lieky
80,78 € 06. 12. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171879
ŠZM
510,00 € 06. 12. 2017 OXONN GROUP s.r.o.,Viničná 11,919 34,Biely Kostol,45323674
DFŠ171891
ŠZM
16,50 € 06. 12. 2017 Unomed s.r.o.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,612791
DFV170629
tovar - hyg.utierky
407,74 € 06. 12. 2017 VICOM s.r.o.,Mlynské nivy 70,821 05,Bratislava 2,35908076
DFL172055
lieky
2 498,98 € 06. 12. 2017 Medic International s.r.o.,Desiata ul. 19,831 01,Bratislava,44023707
DFV170628
tovar - vrecia igelitové
48,00 € 06. 12. 2017 Ing. Janíková Iveta,Palkovičova 15,821 08,Bratislava 2,34559671
DFŠ171895
ŠZM
5 126,14 € 06. 12. 2017 Surgitech s.r.o.,Šustekova 13/2687,851 04,Bratislava 5,50197975
DFL172065
lieky
580,80 € 06. 12. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171877
ŠZM
67,20 € 06. 12. 2017 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.,L. Dérera 3,831 01,Bratislava,31385265
DFŠ171888
ŠZM
410,40 € 06. 12. 2017 CS Medical s.r.o.,Sabinovská 10,821 02,Bratislava,47825910
DFŠ171882
ŠZM
858,02 € 06. 12. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFL172054
lieky
19 153,35 € 06. 12. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFŠ171874
ŠZM
1 259,74 € 06. 12. 2017 Ravika spol. s r.o.,Opavská 26,83101,Bratislava,17321859
DFŠ171883
ŠZM
560,00 € 06. 12. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
KAM170692
KAMÉLIA - lieky a tovar
96,92 € 06. 12. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFZ170010
predplatné PRAVDA r.2018
160,54 € 06. 12. 2017 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica,36631124
DFŠ171889
ŠZM
365,62 € 06. 12. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFL172060
lieky
250,80 € 06. 12. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171894
ŠZM
1 229,48 € 06. 12. 2017 Surgitech s.r.o.,Šustekova 13/2687,851 04,Bratislava 5,50197975
DFS170655
popl.za progr.WinLSS/Apotheke IV.Q 2017
248,40 € 06. 12. 2017 Počítače a Programovanie s.r.o,Kuzmányho 22,010 01,Žilina,36005479
DFŠ171873
ŠZM
551,04 € 06. 12. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFL172056
lieky
1 595,00 € 06. 12. 2017 Intravena s.r.o.,Levočská 9,080 01,Prešov,31717802
DFL172059
lieky
20 927,79 € 06. 12. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFŠ171887
ŠZM
276,55 € 06. 12. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFŠ171878
ŠZM
18,00 € 06. 12. 2017 COMPIMed, s.r.o.,Miletičova 70,82108,Bratislava,35953900
DFŠ171875
ŠZM
977,72 € 06. 12. 2017 Ravika spol. s r.o.,Opavská 26,83101,Bratislava,17321859
DFU170319
oprava parkovacieho automatu
80,00 € 06. 12. 2017 JOLLY JOKER, a.s.,Pod Klepáčom 5,83372,Bratislava 37,685810
DFK170048
krv
1 812,48 € 06. 12. 2017 Kysucká NsP Čadca,Palárikova 1158,022 01,Čadca,17335469
DFŠ171885
ŠZM
382,05 € 06. 12. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171893
ŠZM
2 247,24 € 06. 12. 2017 Surgitech s.r.o.,Šustekova 13/2687,851 04,Bratislava 5,50197975
DFS170654
upratovanie mimo paušálu za 11/2017
5 428,80 € 06. 12. 2017 SLOVCLEAN, a.s.,Račianska 96,831 02,Bratislava,35956526

Stránky