Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
KAM170447
KAMÉLIA - lieky a tovar
331,53 € 21. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,833 72,Bratislava 37,685810
DFO170091
medicinálne plyny
547,86 € 21. 09. 2017 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852
KAM170444
KAMÉLIA - dobropis k fa 70773173
3 211,20 € 21. 09. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01, Nitra, 34113924
DFŠ171416
ŠZM
201,48 € 21. 09. 2017 Ravika spol. s r.o.,Opavská 26,83101,Bratislava,17321859
KAM170464
KAMÉLIA - lieky a tovar
19,34 € 21. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
KAM170457
KAMÉLIA - lieky a tovar
446,14 € 21. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,833 72,Bratislava 37,685810
DFS170492
odvoz odpadu zo skla
95,46 € 21. 09. 2017 HOMOLA TEAM s.r.o., Líščie údolie 93,841 04,Bratislava,35702192
KAM170471
KAMÉLIA - lieky a tovar
1 001,83 € 21. 09. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
KAM170468
KAMÉLIA - lieky a tovar
122 201,44 € 21. 09. 2017 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Vlárska 48,831 01,Bratislava,34142941
KAM170453
KAMÉLIA - lieky a tovar
407,03 € 21. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,833 72,Bratislava 37,685810
DFŠ171430
ŠZM
280,92 € 21. 09. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
KAM170463
KAMÉLIA - lieky a tovar
315,74 € 21. 09. 2017 PULImedical spol. s r.o.,Nádražná 34,90028,Ivanka pri Dunaji,31344399
DFU170237
Oprava parkoviska NOÚ
17 691,62 € 21. 09. 2017 Jamatex, s.r.o., Jesenná 3229/4,821 02,Bratislava,35957298
DFŠ171424
ŠZM
700,00 € 21. 09. 2017 APTUM, a.s. ČR, Cihlářská 643/19,602 00,Brno, CZ,28909267
DFŠ171417
ŠZM
1 693,03 € 21. 09. 2017 PHARMA GROUP a.s.,SNP 150,90873,Veľké Leváre,31320911
DFU170236
oprava parkovacej zábrany
80,00 € 21. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,833 72,Bratislava 37,685810
KAM170443
KAMÉLIA - dobropis k fa 2017621087
299,33 € 21. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s.,Pod Klepáčom 5,83372,Bratislava 37,685810
DFS170491
upratovacie práce za 08/2017
41 641,07 € 21. 09. 2017 SLOVCLEAN, a.s., Špitálska 27,811 08,B R A T I S L A V A,35956526
KAM170473
KAMÉLIA - lieky a tovar
22 471,77 € 21. 09. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
KAM170448
KAMÉLIA - lieky a tovar
316,63 € 21. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,833 72,Bratislava 37,685810
KAM170452
KAMÉLIA - lieky a tovar
144,89 € 21. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,816 47,Bratislava,602175
DFŠ171426
ŠZM
851,94 € 21. 09. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFO170090
dusík kvapalný
331,02 € 21. 09. 2017 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852
DFŠ171425
ŠZM
316,20 € 21. 09. 2017 LOHMANN + RAUSCHER s.r.o., Gaštanova 15,811 04,Bratislava,31347827
DFŠ171429
ŠZM
130,56 € 21. 09. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
KAM170456
KAMÉLIA - lieky a tovar
316,64 € 21. 09. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,833 72,Bratislava 37,685810
KAM170478
KAMÉLIA - lieky a tovar
227,65 € 21. 09. 2017 Intravena s.r.o.,Levočská 9,080 01,Prešov,31717802
KAM170476
KAMÉLIA - lieky a tovar
2 128,92 € 21. 09. 2017 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFŠ171414
ŠZM
1 866,82 € 21. 09. 2017 Versium, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09, Bratislava, 36742651
DFŠ171412
ŠZM
790,00 € 21. 09. 2017 Unomed s.r.o.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,612791
KAM170461
KAMÉLIA - lieky a tovar
128,42 € 21. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFL171610
lieky
192,71 € 20. 09. 2017 BD BAMED s.r.o., Komenského 997,908 73,Veľké Leváre,35863170
DFL171613
lieky
336,00 € 20. 09. 2017 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29,841 01,Bratislava,31345433
DFŠ171403
ŠZM
7 343,52 € 20. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171406
ŠZM
538,26 € 20. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ171402
ŠZM
994,43 € 20. 09. 2017 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFL171608
lieky
238,20 € 20. 09. 2017 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED,Dlhá ulica 95,1009,Žilina,11943254
DFL171606
lieky
130,40 € 20. 09. 2017 SOFTEL s.r.o., Mariánske námestie 29/6,010 01,Žilina,692468
DFŠ171408
ŠZM
579,36 € 20. 09. 2017 LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A,811 02,Bratislava,36365556
DFL171612
lieky
5 751,00 € 20. 09. 2017 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29,841 01,Bratislava,31345433
DFŠ171409
ŠZM
1 020,00 € 20. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFV170509
dielen. pojazdný vozík s príslušenstvom
590,00 € 20. 09. 2017 AHProfi s.r.o., Letkovská 38, 326 00, Plzeň, 64357767
DFL171614
lieky
1 362,71 € 20. 09. 2017 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10,974 05,Banská Bystrica,36020982
DFŠ171400
ŠZM
92,04 € 20. 09. 2017 STIRILAB s.r.o., Textilná,034 01,Ružomberok,35853913
DFŠ171404
ŠZM
97,92 € 20. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFL171618
lieky
240,63 € 20. 09. 2017 EUREX MEDICA s.r.o., Na Šefranci 10,010 01,Žilina,36392944
DFL171609
lieky
1 991,88 € 20. 09. 2017 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26,040 01,Košice,36591246
DFL171619
lieky
1 045,48 € 20. 09. 2017 MEDESA SK s.r.o., Remeselnícka 24,831 06,Bratislava,36822167
DFŠ171403
ŠZM
7 343,52 € 20. 09. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 602175
DFL171621
lieky
361,20 € 20. 09. 2017 BIOTECH s.r.o.,Pod Rovnicami 2,84104,Bratislava,35768444

Stránky