Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFS170534
servisný paušál ZT - 10/2017
10 400,80 € 06. 10. 2017 Siemens Healtcare s.r.o.,Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,48146676
DFL171690
lieky
1 430,00 € 06. 10. 2017 LABO-SK, s.r.o.,Slávičie údolie 102/A,81102,Bratislava,36365556
DFO170098
nákup PHM
468,34 € 06. 10. 2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo,824 12,Bratislava,31322832
DFT170021
telefónne poplatky za 09/2017
8 256,28 € 06. 10. 2017 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6,817 62,Bratislava,35763469
DFL171694
lieky
1 480,38 € 06. 10. 2017 DYNEX Servis spol. s r.o.,Gaštanová 10,974 01,Banská Bystrica,36030848
DFE170101
odber el.energie za 09/17 RTO
4 216,80 € 06. 10. 2017 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFL171687
lieky
1 364,08 € 06. 10. 2017 Life Technologies s.r.o.,Panenská 21,811 03,Bratislava,45341931
DFS170525
servis prístroja za 10/2017
968,40 € 05. 10. 2017 Siemens Healtcare s.r.o.,Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,48146676
DFŠ171506
ŠZM
661,68 € 05. 10. 2017 SEQ-MED s.r.o.,Biskupická 21,98601,Fiľakovo,46953191
DFS170526
servisný paušál ZT za 09/2017
181,44 € 05. 10. 2017 MAQUET Slovakia s.r.o., Pribinova 25,811 09,Bratislava,47839872
DFŠ171505
ŠZM
7 975,62 € 05. 10. 2017 Johnson & Johnson, s.r.o.,Karadžičova 12,821 08,Bratislava,31345182
DFU170246
oprava prístroja
1 064,12 € 05. 10. 2017 Siemens Healtcare Austria,Siemensstrasse 90,1210,Wien,135042
DFŠ171503
ŠZM
4 802,87 € 05. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171504
ŠZM
3 090,02 € 05. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171502
ŠZM
1 417,73 € 05. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFS170527
skúška dlhodobej stability
9 328,80 € 05. 10. 2017 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o, Staničná 24,911 05,Trenčín,36348279
DFP170475
voda stolová
140,33 € 05. 10. 2017 Dolphin Slovakia, s.r.o., Technická 7,821 04,Bratislava,35784776
DFŠ171499
ŠZM
551,04 € 05. 10. 2017 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ171501
ŠZM
1 386,62 € 05. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171500
ŠZM
811,78 € 05. 10. 2017 GlobalMed a.s.,Moyzesova 2,900 28,Ivanka pri Dunaji,46630759
DFU170245
dod. a mont. žalúzií a sietí proti hmyzu
2 029,78 € 05. 10. 2017 Termax Group, s.r.o.,Farského 14,85101,Bratislava,44072988
DFS170520
realizácia programu pre pacientov 09/17
500,00 € 04. 10. 2017 Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Kolárska 12,811 06,Bratislava,30852277
DFS170524
daňové poradenstvo za 09/2017
270,00 € 04. 10. 2017 Ing. Ľudovít Kocián, Mierová 16,821 05,Bratislava,10693
DFS170522
zdravotnícke výkony OKHaT
65,06 € 04. 10. 2017 SEKK spol. s r.o. ČR, Bartolomejská 90,530 02,Pardubice,64824195
KAM170504
KAMÉLIA - lieky a tovar
10 399,83 € 04. 10. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS170521
zdravotnícke výkony patol.a cyt.
40,42 € 04. 10. 2017 SEKK spol. s r.o. ČR, Bartolomejská 90,530 02,Pardubice,64824195
KAM170504
KAMÉLIA - lieky a tovar
10 399,83 € 04. 10. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18,851 06,Bratislava,31625657
KAM170503
KAMÉLIA - lieky a tovar
92 064,02 € 04. 10. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFI170021
ZT - dozimetrický prístroj
12 900,00 € 04. 10. 2017 STARGEN EU s.r.o., Malešická 2251/51,130 00,PRAHA 3,28487150
DFU170244
odstránenie havárie na vodovod.potrubí
1 536,51 € 04. 10. 2017 Infra Services, a.s., Hraničná 10,821 05,Bratislava 2,43898190
KAM170502
KAMÉLIA - lieky a tovar
32,11 € 04. 10. 2017 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFP170474
potraviny
296,16 € 04. 10. 2017 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3,900 44,Tomášov,45965579
KAM170501
KAMÉLIA - lieky a tovar
73,46 € 04. 10. 2017 THUASNE SK s.r.o., Krížna 8,811 07,Bratislava,35851546
DFS170523
sklenárske práce
210,00 € 04. 10. 2017 Sklenárstvo Karol Sekucia,Žilinská 11,81105,Bratislava,35442557
DFŠ171481
ŠZM
1 366,56 € 03. 10. 2017 BD BAMED s.r.o., Komenského 997,908 73,Veľké Leváre,35863170
DFS170515
vyšetrenie samoplatcu - Šefčovičová
105,00 € 03. 10. 2017 CYTOPATHOS, spol. s.r.o., Kutuzovova 23,831 03,Bratislava,35897619
DFŠ171492
ŠZM
732,50 € 03. 10. 2017 ARID obchodná spoločnosť s.r.o,Júnová 1,831 01,Bratislava,31350836
DFŠ171482
ŠZM
783,00 € 03. 10. 2017 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ171485
ŠZM
294,60 € 03. 10. 2017 VIDRA A SPOL. s.r.o.,Štrková 8,1196,Žilina,31589561
DFŠ171497
ŠZM
773,67 € 03. 10. 2017 Ravika spol. s r.o.,Opavská 26,83101,Bratislava,17321859
DFE170100
odber el.energie za 10/17 - chata Modra
125,29 € 03. 10. 2017 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFŠ171494
ŠZM
3 356,40 € 03. 10. 2017 Perfect Distribution a.s.-o.z.,Kočovce 244,916 31,Kočovce,47719150
DFŠ171496
ŠZM
1 242,00 € 03. 10. 2017 PHARMA GROUP a.s.,SNP 150,90873,Veľké Leváre,31320911
DFU170243
oprava zdravot. prístroja
180,40 € 03. 10. 2017 Pavol Zríni Nar Dych,Mierová 5/1,916 01,Stará Turá,37022911
DFU170242
dod.a mont.žalúzií-sekretariát chirurgie
248,94 € 03. 10. 2017 Termax Group, s.r.o.,Farského 14,85101,Bratislava,44072988
DFS170517
Koncesná zmluva - kotolňa za 09/2017
56 000,00 € 03. 10. 2017 CAMASE, a.s., Palisády 29/A,811 06,Bratislava,46692291
DFŠ171490
ŠZM
33,60 € 03. 10. 2017 SEQ-MED s.r.o.,Biskupická 21,98601,Fiľakovo,46953191
DFŠ171489
ŠZM
67,20 € 03. 10. 2017 SEQ-MED s.r.o.,Biskupická 21,98601,Fiľakovo,46953191
DFŠ171488
ŠZM
2 184,00 € 03. 10. 2017 InterMedical, spol.s r.o.,Mostná 13,949 01,Nitra,36547263
DFŠ171493
ŠZM
59,40 € 03. 10. 2017 TRANSKONTAKT s.r.o.,Detvianska 6,831 06,Bratislava,17309182

Stránky