Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP170482
potraviny
335,09 € 10. 10. 2017 Eurozel s.r.o.,Národného oslobodenie 20/A,900 27,Bernolákovo,47837934
DFP170484
potraviny
312,31 € 10. 10. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFP170491
potraviny
23,18 € 10. 10. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFP170477
potraviny
226,14 € 10. 10. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3,921 01,Piešťany,31428819
DFE170106
zrážková voda za 09/2017
1 005,28 € 10. 10. 2017 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48,826 46,Bratislava,35850370
DFP170488
potraviny
123,60 € 10. 10. 2017 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01,Nové Mesto nad Váhom,34152199
DFŠ171508
ŠZM
51,96 € 10. 10. 2017 BD BAMED s.r.o., Komenského 997,908 73,Veľké Leváre,35863170
DFP170485
potraviny
288,09 € 10. 10. 2017 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFŠ171527
ŠZM
571,20 € 10. 10. 2017 BIOTECH s.r.o.,Pod Rovnicami 2,84104,Bratislava,35768444
DFŠ171531
ŠZM
64,80 € 10. 10. 2017 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED,Dlhá ulica 95,1009,Žilina,11943254
DFP170492
potraviny
311,88 € 10. 10. 2017 Eurozel s.r.o.,Národného oslobodenie 20/A,900 27,Bernolákovo,47837934
DFS170547
nájomné za plynové fľaše 09/2017
1 877,83 € 10. 10. 2017 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852
DFS170536
validácia prístroja
679,72 € 09. 10. 2017 KRD molecular technologies s.r, Saratovská 26,841 02,Bratislava,35819022
DFU170248
oprava čítačky kaziet
288,00 € 09. 10. 2017 S&T Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 43,821 09,Bratislava,31349935
DFS170538
servis prístrojov
1 207,39 € 09. 10. 2017 SKANTECH s.r.o.,Sekurisova 16,84102,Bratislava,35800046
DFS170537
servisný paušál za 09/2017
66,92 € 09. 10. 2017 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12,915 01,Nové Mesto nad Váhom,46378979
DFV170531
tovar OOPP
4 190,40 € 09. 10. 2017 Janoli s.r.o.,Uzovce 26,082 66,Uzovce,36515507
DFE170104
odber zem.plynu za 9/17 Klenová
6 017,34 € 09. 10. 2017 Slovenský plynár.priemysel,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava,35815256
DFS170539
tech.podpora programu PCS za 09/17
7 286,58 € 09. 10. 2017 DATALAN a.s., Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava,35810734
DFS170543
likvidácia biologického odpadu
315,84 € 09. 10. 2017 JV INTERSAD, Na pažiti 6/D,900 21,Svätý Jur,17638348
DFS170540
rekondičné pobyty zamestnancov
2 226,00 € 09. 10. 2017 KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač,962 31,Sliač,31642438
DFU170247
servisná oprava prístroja
2 520,00 € 09. 10. 2017 ULTRAMED s.r.o.,Priehradka 371,96601,Hliník nad Hronom,36638404
DFS170542
nájomné za technické plyny
32,40 € 09. 10. 2017 Linde Gas k.s., Odborárska 23,831 02,Bratislava,31373861
DFE170105
odber zem.plynu za 9/17 Vlárska
389,99 € 09. 10. 2017 Slovenský plynár.priemysel,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava,35815256
DFE170103
odber el.energie za 9/17 Vlárska
2 252,05 € 09. 10. 2017 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFU170250
oprava automatických dverí
40,00 € 09. 10. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,833 72,Bratislava 37,685810
DFS170535
balík služieb na obd.10/17-10/18
2 218,80 € 09. 10. 2017 Profesia,spol.s r.o., Viedenská cesta 7,851 01,Bratislava,35800861
DFS170544
stravovanie zamestnancov za 09/2017
27 653,04 € 09. 10. 2017 DELIKANTI, s.r.o., Nám. Hraničiarov 35,851 03,BRATISLAVA,46884033
DFV170532
tovar - hygienické utierky
1 291,49 € 09. 10. 2017 VICOM s.r.o.,Mlynské nivy 70,821 05,Bratislava 2,35908076
DFS170541
odkopanie vodovodných ventilov
220,00 € 09. 10. 2017 Milan ABEL, Kadnárova 25,831 52,Bratislava,40780473
DFU170249
oprava výťahov
987,70 € 09. 10. 2017 LUKO-SK, s.r.o., Kuchyňa 469,900 52,Kuchyňa ,44492588
DFE170102
odber el.energie za 9/17 Klenová
29 687,35 € 09. 10. 2017 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFK170040
KRV
2 265,60 € 09. 10. 2017 Liptovská nemocnica s poliklin, Palúčanská 25,031 23,Liptovský Mikuláš,17336163
DFE170101
odber el.energie za 09/17 RTO
4 216,80 € 06. 10. 2017 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFL171692
lieky
54,93 € 06. 10. 2017 UNOTECH s.r.o.,Zlatovská,911 01,Trenčín,31424562
DFS170531
likvidácia odpadovej vody a kalu
158,83 € 06. 10. 2017 EKO-SALMO s.r.o., Závodná 8,821 06,Bratislava,31359647
DFL171686
lieky
643,50 € 06. 10. 2017 GeneTiCA s.r.o.,Pod Rovnicami 2,841 04,Bratislava,35874791
DFL171696
lieky
61 876,96 € 06. 10. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFL171691
lieky
974,07 € 06. 10. 2017 UNOTECH s.r.o.,Zlatovská,911 01,Trenčín,31424562
DFS170528
prístup USB - Hegyiová, Tóthová (OĽZ)
43,20 € 06. 10. 2017 VEMA,s.r.o., Prievozská 14/A,821 09,Bratislava,31355374
DFL171693
lieky
275,24 € 06. 10. 2017 Bio G spol. s r.o.,Kazanská 46,821 06,Bratislava 214,34123415
DFL171690
lieky
1 430,00 € 06. 10. 2017 LABO-SK, s.r.o.,Slávičie údolie 102/A,81102,Bratislava,36365556
DFS170533
servisný paušál ZT za 09/2017
477,98 € 06. 10. 2017 Dräger Slovensko s.r.o.,Radlinského 40a,92101,Piešťany,31439446
DFL171694
lieky
1 480,38 € 06. 10. 2017 DYNEX Servis spol. s r.o.,Gaštanová 10,974 01,Banská Bystrica,36030848
DFS170532
výroba pečiatok
112,20 € 06. 10. 2017 ATTI Alexander Tekauer,Kvetinárska 1,82106,Bratilsava,11654805
DFS170530
servis dochádzkového systému za 09/2017
588,00 € 06. 10. 2017 ARBE s.r.o.,Pekná cesta 19,83152,Bratislava,36056553
DFL171697
lieky
27 650,56 € 06. 10. 2017 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFL171696
lieky
61 876,96 € 06. 10. 2017 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS170529
servis stravovacieho systému 09/2017
589,20 € 06. 10. 2017 ARBE s.r.o.,Pekná cesta 19,83152,Bratislava,36056553
DFK170039
krv
1 963,52 € 06. 10. 2017 NsP Myjava, Staromyjavská 59,907 01,Myjava,610721

Stránky