Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFE170065
predd.na odber zem.plynu - 06/17 Klenová
15 700,00 € 22. 06. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava, 35815256
DFE170064
predd.na odber zem.plynu - 06/17 Vlárska
2 420,00 € 22. 06. 2017 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava, 35815256
KAM170247
KAMÉLIA - DBS k fa 70771861 (KAM170197)
3 013,63 € 19. 06. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01, Nitra, 34113924
KAM170226
KAMÉLIA - lieky a tovar (finančný bonus)
1 887,94 € 13. 06. 2017 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s, Vlárska 48, 831 01, Bratislava, 34142941
DFV170289
tovar - hyg.potreby
828,00 € 13. 06. 2017 Persona, s.r.o., Šustekova 9, 851 04, Bratislava, 35900865
DFS170265
Koncesná zmluva - kotolňa za 05/2017
56 000,00 € 12. 06. 2017 CAMASE, a.s., Palisády 29/A, 811 06, Bratislava, 46692291
DFS170263
daňové poradenstvo - 05/2017
270,00 € 09. 06. 2017 Ing. Ľudovít Kocián, Mierová 16, 821 05, Bratislava, 10693
DFS170262
ročná aktualizácia softwéru BTS - vyúčt.
187,21 € 09. 06. 2017 BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01, Košice, 36191337
DFS170251
odvoz komunálneho odpadu za 5/2017
8 228,64 € 08. 06. 2017 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99, Bratislava, 603481
DFO170057
nákup PHM
691,84 € 08. 06. 2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12, Bratislava, 31322832
DFU170173
údržba klimatizácií
680,00 € 08. 06. 2017 Klima LG, s.r.o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44462905
DFL170990
lieky
5 887,27 € 08. 06. 2017 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29, 841 01, Bratislava, 31345433
DFL170992
lieky
4 845,00 € 08. 06. 2017 Carolina BioSystems, s.r.o., Klikatá 206, 252 25, Ořech, 28177002
DFP170257
potraviny
247,20 € 08. 06. 2017 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44, Tomášov, 45965579
DFO170056
stravné poukážky pre zamestnancov
8 278,15 € 07. 06. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava, 31396674
DFS170243
stravovanie zamestnancov za 5/2017
30 637,87 € 07. 06. 2017 DELIKANTI, s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03, BRATISLAVA, 46884033
DFS170245
nájomné za technické plyny
33,48 € 07. 06. 2017 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02, Bratislava, 31373861
DFT170013
telefónne poplatky za 05/2017
8 447,15 € 07. 06. 2017 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62, Bratislava, 35763469
DFS170246
servisný paušál ZT - 05/2017
90,72 € 07. 06. 2017 MAQUET Slovakia s.r.o., Pribinova 25, 811 09, Bratislava, 47839872
DFS170240
realizácia programu pre pacientov 5/17
500,00 € 06. 06. 2017 Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Kolárska 12, 811 06, Bratislava, 30852277
DFS170237
servisné práce na rozvádzačoch DT
1 065,96 € 06. 06. 2017 Johnson Controls Intern.,s.r.o, Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 31363695
DFU170169
oprava zdravot. prístroja
615,36 € 06. 06. 2017 EARTH RESOURCES s.r.o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31359451
DFO170055
stravné poukážky pre darcov krvi
4 869,50 € 05. 06. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava, 31396674
DFL170963
lieky
119,00 € 05. 06. 2017 CEEMED s.r.o., Družstevná 284/14, 017 01, Považská Bystrica, 45730661
DFS170234
vývoj - úprava podľa individ.požiadaviek
1 152,00 € 05. 06. 2017 DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35810734
DFŠ170794
ŠZM
83,83 € 05. 06. 2017 BD BAMED s.r.o., Komenského 997, 908 73, Veľké Leváre, 35863170
DFL170967
lieky
121,88 € 05. 06. 2017 EUREX MEDICA s.r.o., Na Šefranci 10, 010 01, Žilina, 36392944
DFL170968
lieky
54,70 € 05. 06. 2017 Eurolab Lambda a.s., Bojnická 20, 831 04, Bratislava, 35869429
DFS170233
technická podpora programu PCS za 05/17
7 286,58 € 05. 06. 2017 DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35810734
DFS170231
rozbor vzorky odpadovej vody
150,00 € 02. 06. 2017 Aquaseco s.r.o., Moyzesova 61, 900 28, Ivanka pri Dunaji, 17335264
DFS170229
údržba hardware, siete za 05/2017
2 800,00 € 01. 06. 2017 Martin Riška, Hronská 30, 821 07, Bratislava, 40474615
DFU170164
oprava garáž. brány (tech.zložky, sklad)
436,21 € 01. 06. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava 37, 685810
DFŠ170769
ŠZM
510,00 € 01. 06. 2017 OXONN GROUP s.r.o., Viničná 11, 919 34, Biely Kostol, 45323674
DFŠ170768
ŠZM
107,32 € 01. 06. 2017 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06, Bratislava, 31351361
DFU170165
oprava parkov.vstup.rampy (vrátnica)
45,00 € 01. 06. 2017 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava 37, 685810
DFL170946
lieky
787,93 € 31. 05. 2017 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29, 841 01, Bratislava, 31345433
KAM170216
DPS k fakt. KAM 170173
7 264,02 € 31. 05. 2017 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01, Nitra, 34113924
DFL170945
lieky
739,00 € 31. 05. 2017 Pragostem s.r.o. ČR, Baranova 1802/21, 130 00, Praha 3, 24824666
DFL170947
lieky
2 211,02 € 31. 05. 2017 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29, 841 01, Bratislava, 31345433
DFS170228
odvoz odpadu zo skla
98,22 € 31. 05. 2017 HOMOLA TEAM s.r.o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35702192
DFŠ170740
ŠZM
127,92 € 29. 05. 2017 INTES Poprad s.r.o., Nám. svätého Egídia 95, 058 01, Poprad, 36449814
DFV170241
nádoby na likvid.operač.biolog.materiálu
341,95 € 26. 05. 2017 J.P.Plast Slovakia s.r.o., Hasičská 4, 971 01, Prievidza, 31618065
DFV170244
nástenné a bezdrôt.telefóny pre OKHT II.
380,28 € 26. 05. 2017 EuroServis LK spol. s r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Kalinkovo , 46566392
DFS170224
prenájom rohoží
160,08 € 26. 05. 2017 Lindstrom s.r.o., Orešianska 3, 917 01, Trnava, 35742364
DFV170243
herbicídy, záhrad.substrát
180,92 € 26. 05. 2017 Ing. Ľubica Lazová, Mníchova Lehota 385, 913 21, Mníchova Lehota, 33169535
DFU170161
oprava prístroja
1 376,32 € 26. 05. 2017 Ing.Bohuslav Pleško NUCLECS, J.B.Magina 2299/13, 911 01, Trenčín, 33166030
DFV170242
prípravok na ničenie buriny
33,96 € 26. 05. 2017 Ing. Ľubica Lazová, Mníchova Lehota 385, 913 21, Mníchova Lehota, 33169535
DFL170888
lieky
1 980,00 € 25. 05. 2017 Scintila, s.r.o. ČR, Mahlerova 25, 586 01, Jihlava, 25557858
DFŠ170710
ŠZM
169,92 € 25. 05. 2017 BD BAMED s.r.o., Komenského 997, 908 73, Veľké Leváre, 35863170
DFL170889
lieky
1 844,00 € 25. 05. 2017 Carolina BioSystems, s.r.o., Klikatá 206, 252 25, Ořech, 28177002

Stránky